หวั่นร่างกม.เด็กฉบับแก้ไข เปิดทางให้กลุ่มมิจฉาชีพ


ระบุเด็กอายุ 10 ปี  แต่ไม่เกิน 15 ปี กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษอาญา


สนช.จะพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาให้เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องรับโทษอาญา

          วันที่ 7 ธ.ค. นี้ ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. … โดยกำหนดให้เพิ่มอายุของเด็กที่เป็น ผู้กระทำความผิดอาญาจากเดิมกำหนดไว้ 7 ปี เป็น 10 ปี ไม่ต้องรับโทษอาญา                 

          ทั้งนี้ กำหนดให้พนักงาน สอบสวนส่งตัวเด็กให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เพื่อดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย                                                                                                                                                                          

          นอกจากนี้ กฎหมายฉบับดัง กล่าวยังกำหนดว่าเด็กอายุ 10 ปี  แต่ไม่เกิน 15 ปี กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษด้วยเช่นกัน แต่ให้ศาล มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้                                                                                                                                       

          1.ว่ากล่าวตักเตือนเด็กแล้วปล่อยตัวไป 2.วางข้อกำหนดพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ระวังเด็กไม่ให้ไปก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนด ซึ่งต้องไม่เกิน 3 ปี และหากเด็กก่อเหตุขึ้นผู้ปกครองต้องจ่ายค่าปรับไม่เกินครั้งละ 1 หมื่นบาท 3.ศาลจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กตามมาตรา 56 4.หากเด็กไม่มี ผู้ปกครอง หรือศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กได้ ก็จะมีคำสั่งมอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์กรใด ที่ศาลเห็นสมควรและ 5.ส่งตัวเด็กไปยังโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรมเด็ก                                  


          พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ ผกก. ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการ แก้กฎหมายนี้ เพราะกฎหมายเดิม มีกรอบการลงโทษเหมาะสมอยู่แล้ว                                                                                        


          “ถ้าเพิ่มอายุมากขึ้นก็จะเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยเด็ก ในการก่ออาชญากรรม เช่น ส่งยาบ้า หรือส่งของเถื่อนโดยไม่ต้องโทษ ถือเป็นการโหมให้เกิดปัญหาสังคมมากขึ้น ขณะที่สถิติการก่ออาชญากรรมของเด็กอายุลดลง ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าเด็กอายุ 4 ขวบก็เห่อกันแล้ว ผมจึงไม่เห็นด้วย”  พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ กล่าว                                                      


          ด้าน พล.ต.ต.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและสอบสวน (กสม.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเพิ่มอายุการกระทำผิดของเด็ก แต่ต้องมีมาตรการควบคุมและเน้นแก้ไขด้านพฤติกรรมมากกว่าเน้นการลงโทษ เพราะการส่งเด็กเข้าสถานพินิจไม่ต่างจากส่งไปเรียนวิชาโจร และจะออกมาก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้น                                                          


          ขณะที่นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช.แย้งว่าเดิมทีศาลไม่ได้ลงโทษเด็กอายุเกิน 10 ปี ที่กระทำผิดอาญาอยู่แล้ว แต่การแก้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังได้เพิ่มบทบาทให้ ผู้ปกครองดูแลเด็กที่กระทำผิดด้วย หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่ดูแล เด็กหรือปล่อยให้กระทำผิดซ้ำก็จะต้องถูกลงโทษแทน


 


 


 


ที่มา : โพสต์ทูเดย์

ภาพประกอบ :
www.thaihealth.or.th
update 04-12-50

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ