หลังประติมาสาธารณสุข

ถอดบทเรียนขับเคลื่อนสุขภาพคนไทย

 

หลังประติมาสาธารณสุข

 

          มีคำเปรียบเปรยว่า “กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว” เหมือนกับระบบสาธารณสุขไทยที่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ ผ่านอุปสรรค ผ่านบทเรียนที่แสนลำบากมาแล้วมากมาย

 

          มีการเปรียบไว้ว่า ถ้าระบบสุขภาพของคนไทยเหมือนบ้าน บ้านหลังนี้สร้างด้วยความฝันด้วยความพยายามของผู้คนหลากหลายมากมายที่ทุ่มเทหัวใจ แรงกาย อุทิศชีวิต สร้างบ้านหลังนี้ให้คนไทยได้ใช้เป็นที่พักพิงอย่างอบอุ่นเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย

 

          หนังสือ “หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย” เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้น โดยเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อถอดแนวคิด บทเรียนการทำงานของผู้บริหาร แพทย์ เภสัชกร นักวิชาการ ที่มีส่วนสำคัญขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยรวม 20 ท่าน

 

          แบบอย่างระบบสุขภาพไทยที่ได้รับการถอดบทเรียน ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขในแต่ละด้าน ทั้งผู้บริหาร แพทย์เภสัชกร นักวิชาการ บุคคลสำคัญ อาทิ  นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้บุกเบิกให้คนไทยมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นพ.บรรลุ ศิริพานิช ผู้เปิดศักราชใหม่แก่ผู้สูงอายุในสังคมไทย นพ.มงคล ณ สงขลา ผู้ผลักดันระบบการเข้าถึงยาถ้วนหน้า ผศ.ภญ.สำลี ใจดี หญิงเหล็กแห่งวงการยา ผู้เป็นทั้งอาจารย์และผู้ขับเคลื่อนงานเพื่อสาธารณะด้านยา น.พ.สุภกร บัวสาย จากหมอบ้านนอกสู่ผู้จัดการคนแรกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น

 

หลังประติมาสาธารณสุข

 

          นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) ในฐานะบรรณาธิการหนังสือ หลังประติมาสาธารณสุขฯ ชี้ว่า หากประชาชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาระบบสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเพียงคนเล็กๆ ก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงเรื่องใดๆ ก็ได้

 

          น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ในฐานะผู้สัมภาษณ์หลักสำหรับการจัดทำหนังสือดังกล่าวมองว่า ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดออกมา ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ใครหลายๆ คนเดินหน้าทำความดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้ ซึ่งบุคคลที่ถูกคัดเลือกมา ล้วนแต่มีความเชื่อ มีความมุ่งมั่น หลงใหลกับสิ่งที่ทำ ทุ่มเทกับงานมาเกือบทั้งชีวิต กว่าเรื่องที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จต้องล้มไม่รู้กี่ครั้ง แต่กลับมีความเชื่อเรื่องชัยชนะสะสม ไม่ได้มองว่าตัวเองแพ้ คือ แม้จะผิดหวังแต่ก็คิดว่าเป็นการสะสมไว้ รอวันที่งานจะสำเร็จ ซึ่งไม่ว่าใครก็ตาม นำแนวทางเหล่านี้ไปทำงานต่อ ก็จะได้ผลดีอย่างแน่นอน

 

          เช่น ผศ.ภญ.สำลี ใจดี กล่าวตอนหนึ่งในหนังสือ ว่า “ในแง่เป็นครู ตั้งใจสร้างลูกศิษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นอกจากถ่ายถอดความรู้แล้วก็อยากสร้างให้เป็นบัณฑิตที่แท้ ออกไปดำเนินชีวิตได้อย่างดีงาม  ในการสอนให้บัณฑิตเป็นคนมีจริยธรรมไม่ขี้โลภ คนเป็นครูควรสอนให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของเพื่อนมนุษย์ที่ยากจน ให้มองทุกคนเหมือนญาติ เป็นพ่อแม่ คุณรักษาพี่น้องตัวเองอย่างไรก็ควรรักษาผู้อื่นอย่างนั้นเหมือนกัน”

 

          หนังสือหลังประติมาสาธารณสุขฯ มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขา จำหน่ายในราคาเล่มละ 250 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำมาพัฒนาโครงการศักยภาพผู้นำสร้างสุขภาพแนวใหม่ที่จะกลายเป็นกำลังพัฒนาบ้านหลังนี้ต่อไป..!!!!

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

 

Update : 21-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code