หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย

เรามาร่วมกันปรับเปลี่ยนสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ปลูกฝังสร้างความตระหนักตั้งแต่วัยเด็ก
.
“หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย”

Shares:
QR Code :
QR Code