หมั่นรักษาความสะอาด ป้องกันโรคติดต่อหน้าฝน

ที่มา :กรมประชาสัมพันธ์ 


หมั่นรักษาความสะอาด ป้องกันโรคติดต่อหน้าฝน thaihealth


แฟ้มภาพ


สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี แนะประชาชนหมั่นรักษาความสะอาดป้องกันโรคติดต่อช่วงหน้าฝน


นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ กล่าวว่า โรคติดต่อที่พบได้ในช่วงหน้าฝน อย่างเช่น โรคมือ เท้า ปาก (Hand foot mouth disease) ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นโรคเกิดประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงหน้าฝนซึ่งอากาศมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรงแต่ติดต่อกันได้ผ่านเข้าสู่ปากโดยตรง ซึ่งมาจากการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดและไอจามรดกัน


นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ กล่าวว่า ผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน มีเจ็บปากและไม่ยอมทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือกและกระพุ้งแก้ม ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใสซึ่งบริเวณรอบๆ จะอักเสบและแดง ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ จะพบตุ่มหรือผื่น (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน การรักษาทำได้ตามอาการเพราะไม่มีวัคซีนป้องกันโดยตรง และควรรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code