“หมอสมาน” จี้ ก.พาณิชย์ ถอดโลโก้บริษัทเครื่องดื่มดังทำผิดกฎหมาย

สธ.ประชุมร่างยุทธศาสตร์นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ จี้ กรมสรรพสามิตขึ้นภาษีเหล้า หวังสกัดนักดื่มหน้าใหม่ “นพ.สมาน” ลุยยื่นหนังสือกระทรวงพาณิชย์ ถอดถอนโลโก้เครื่องดื่มดัง หลังพบจดทะเบียนเป็นสินค้าประเภทน้ำดื่ม โซดา แต่ใช้โลโก้แบบเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดลวันที่ 1 ก.ย. 54 ที่ผ่านมา นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระหว่างปี 2555-2559 ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี กทม.โดยความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) และจากภาครัฐและเอกชน ว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องชี้วัดความเจริญของสังคมไทย โดยมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาแล้ว 3 ปี แต่การบังคับใช้ยังไม่ดีมากนัก ขณะที่ต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา ใครทำผิดก็จะต้องรับโทษ แม้จะมีตำแหน่งหรือมีอิทธิพลแค่ไหนก็ตาม แต่ในประเทศไทย ผู้มีอิทธิพลเยอะ การบังคับใช้ค่อนข้างลำบาก แต่จากการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว เชื่อว่าการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายจะดีขึ้นเรื่อยๆ

นพ.สมาน ฟูตระกูล ด้านนพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ร่างแผนปฏิบัติการฯ สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.เรื่องแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายภาคีต่างๆ จัดทำร่างดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการระดมความคิดเห็นเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 ในช่วงเดือน ธ.ค.เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเนื้อหาของร่าง มีหลายด้าน โดยมีเนื้อหาสำคัญ คือ เน้นการควบคุมภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะใช้มาตรการทางภาษีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ ทั้งนี้ ตามแผนยุทธศาสตร์นี้ต้องการที่จะให้ขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะขึ้นภาษีจำนวนเท่าใด แต่จะต้องไม่มาก หรือน้อยเกินไปด้วย

“สำนักงานยังคงติดตามการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดพบกลยุทธ์ต่างๆ มากขึ้น อย่างความพยายามบิดเบือนโลโก้ หรือตราสัญลักษณ์สินค้า โดยการจดทะเบียนโลโก้เป็นสินค้าปกติ ทั้งน้ำดื่ม ทั้งโซดา แต่ในความเป็นจริงไม่ได้สื่อเช่นนั้น โดยขณะนี้มีผู้ร้องเรียนเข้ามามากถึง สินค้ายี่ห้อหนึ่ง มีลักษณะเป็นสัตว์ 2 ตัวหันหน้าเข้าหากัน มีน้ำพุตรงกลาง ที่ไปจดทะเบียนทางการค้าว่าเป็นน้ำดื่ม โซดา ซึ่งในเรื่องนี้ผมได้ขอให้ทางสวนดุสิตโพลทำการวิจัยแล้วเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

ที่ผ่านมา โดยทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน 5,000 คน ทั่วประเทศพบว่า ร้อยละ 80-90 ยังเข้าใจว่าโลโก้ของเครื่องดื่มดังกล่าวเป็นโลโก้ของเบียร์ ขณะเดียวกันตามหลักกฎหมายของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ไม่ว่าจะไปจดทะเบียนเป็นสินค้าประเภทใด แต่เมื่อประชาชนพบเห็นจนสื่อให้นึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย่อมถือว่า ผิดกฎหมายตามมาตรา 32 ที่กำหนดห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 5 แสน นอกจากนี้ยังปรับรายวันอีกวันละ 5 หมื่นบาทจนกว่ายุติการเผยแพร่” นพ.สมาน กล่าว

นพ.สมาน กล่าวต่อว่า ดังนั้น เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนจึงได้ยื่นเรื่องไปยังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้ถอดถอนโลโก้ของบริษัทเครื่องดื่มที่มีสัญลักษณ์เป็นสัตว์สองตัวหันหน้าเข้าหากันและมีน้ำพุตรงกลางแล้ว ขณะเดียวกันในวันที่ 6 กันยายน จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตนจะเสนอขอให้ที่ประชุมมีมติให้ส่งหนังสือเตือนไปยังสื่อต่างให้หยุดเผยแพร่โลโก้ของบริษัทดังกล่าว หรือหากจะมีการเผยแพร่ก็ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code