หมอมงคล ดันกม.เหล้าเข้า สนช.พรุ่งนี้


รัฐมนตรีสาธารณสุขแจงมีจุดต้องแก้ไขในมาตรา 31 ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 


เพื่อปรับส่วนเนื้อหาและมาตราอื่นๆ ให้สอดคล้องในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 


นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้เป็นการนำมาตรา 31 ในร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติไปแล้ว มาพิจารณาเนื้อหา เพื่อปรับแก้ไขเนื้อหาในส่วนมาตราอื่นๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเนื้อหาในมาตราดังกล่าวเพียงแต่กำหนดว่า ให้โฆษณาในส่วนของภาพลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ได้ แต่ไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องมิติเวลาว่า จะให้โฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงไหนอย่างไร ทั้งในส่วนทีวี วิทยุ และสื่ออื่นๆ ซึ่งจะส่งผลทำให้ไม่สามารถออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม และด้วยสาเหตุนี้เองทำให้จำเป็นต้องถอนร่าง พ.ร.บ.ระหว่างการพิจารณาในที่ประชุม สนช. เพื่อให้กฎหมายสามารถขับเคลื่อนได้


นพ.มงคล กล่าวว่า ในส่วนเวลาที่กำหนดนั้น ได้เพิ่มเติมระบุเป็นมาตราย่อยในมาตรา 31 ซึ่งตนจำไม่ได้ว่าอยู่ในมาตราใด โดยได้กำหนดช่วงเวลาโฆษณาภาพลักษณ์ที่เป็นไปตามเสียงกรรมาธิการส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ คือ ช่วงเวลา 24.00 – 05.00 น. ซึ่งปัจจุบันกำหนดเวลาการโฆษณาที่ 22.00 – 05.00 น. และหาก สนช.ผ่านเห็นชอบกับที่กรรมาธิการแก้ไขในครั้งนี้ แม้ว่าจะไม่สามารถควบคุมโฆษณาได้ทั้งหมด แต่ถือว่ามีความคืบหน้าในการคุมโฆษณามากขึ้น


“ในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นต้นเหตุของโรค อุบัติเหตุ และปัญหาสังคม ที่ผ่านมาเราพยายามทำดีที่สุดแล้ว จึงไม่หนักใจอะไรเพราะเราเจตนาดี จึงได้พยายามหาทางควบคุมที่ไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไป อย่างไรก็ตามในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว โดยในวันพรุ่งนี้จะนำร่างกฎหมายที่ปรับแก้นี้ เสนอต่อ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน สนช. เพื่อนำเข้าบรรจุวาระการประชุมต่อไป”


 


 


 


ที่มา

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวเนชั่น

ภาพประกอบ : www.thaihealth.or.th


 


update 04-12-50

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ