หมอประกิต เตือนรัฐบาลใหม่ อยากได้ภาษีจากบุหรี่ไฟฟ้า รัฐบาลต้องตอบคำถามว่า “จะเอาสุขภาพของประชาชนหรือจะเอาเงิน” หวั่นซ้ำรอยสหรัฐฯ ค่ารักษาคนป่วยจากบุหรี่พุ่งปีละ 5แสนล้านบาท

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    ศ.นพ ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงข้อมูลงานวิจัยค่าใช้จ่ายรักษาสุขภาพของคนที่ป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา ที่สูงถึงปีละมากกว่า 5 แสนล้านบาท งานวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำ Tobacco Control เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ปี 2563 โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ ได้สำรวจค่าใช้จ่ายรักษาสุขภาพของคนที่ป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐฯ โดยใช้ข้อมูลสำรวจระหว่างปี 2558-2561 ในคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยค่ารักษาพยาบาลรวมถึง การนอนรักษาในโรงพยาบาล การไปตรวจที่ห้องฉุกเฉินที่คลินิกแพทย์ และการเยี่ยมไข้ที่บ้าน

                    “ผลวิจัยพบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพคนป่วยจากการสูบบุหรี่รวม 15 พันล้านดอลลาร์ต่อปี (525,000 ล้านบาท) คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายรักษาสุขภาพมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ 2,024 ดอลลาร์ต่อปี (70,840 บาท) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายรักษาสุขภาพนี้ไม่นับรวมเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กนักเรียน เท่ากับ 20.8% ในปี 2561 ขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป เท่ากับ 3.7%” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

                    ศ.นพ ประกิต กล่าวต่อว่า “การเปิดเผยข้อมูลวิจัยนี้ เพื่อให้รัฐบาลที่จะมีการตั้งขึ้นใหม่รับรู้ว่า การยกเลิกมาตรการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า โดยหวังให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาษีบุหรี่ไฟฟ้า ภาษีที่เก็บได้เพิ่มขึ้น ไม่คุ้มกับค่ารักษาพยาบาลคนที่จะป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าระบาดในไทยช้ากว่าสหรัฐฯ และยังไม่มีระบบรายงานผู้ที่ป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างที่สหรัฐฯ มี แต่ก็เริ่มพบคนไข้ที่ป่วยจากการสูบบุหรี่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งหากรัฐบาลไทยยกเลิกการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ภาษีที่จะเก็บได้เพิ่มขึ้น จะไม่คุ้มกับค่ารักษาพยาบาลคนที่ป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้า นอกเหนือจากจำนวนคนป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จะไปเพิ่มภาระของแพทย์และโรงพยาบาล ซึ่งมีคนไข้ล้นโรงพยาบาลของรัฐอยู่แล้ว”

                    ศ.นพ ประกิต กล่าวอีกว่า “ดร.เอเดรียน่า บลังโค มาร์คิโซ่ หัวหน้าสำนักเลขาธิการอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ที่เดินทางมาประเมินความจำเป็นในการควบคุมยาสูบของไทย ได้ให้คำแนะนำกับรัฐบาลไทยหลังเสร็จสิ้นการประเมินว่า “ข้ออ้างที่ว่าการเปิดให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย จะทำให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น ความจริงคือ แม้เก็บภาษีได้มากขึ้น ก็ย่อมหมายความว่าผู้บริโภคจะต้องมากขึ้นด้วยเช่นกัน การที่มีผู้บริโภคมากขึ้น ตรงนี้เป็นกำไรของบริษัทที่จำหน่าย แต่ไม่ใช่กำไรของภาครัฐ ที่ได้ภาษีมาเล็กน้อย เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่ต้องเสียไปกับการดูแลสุขภาพ”ดังนั้น ขอให้รัฐบาลไทยถามตัวเองว่า อะไรสำคัญกว่ากันสำหรับประชาชน รัฐบาลจะเอาสุขภาพของประชาชนหรือจะเอาเงินไปแบ่งให้อุตสาหกรรมยาสูบ”

Shares:
QR Code :
QR Code