หมอประกิตยัน “ชะตาชาวไร่ยาสูบไทย” อยู่ที่กลไกตลาด


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

หมอประกิตยัน “ชะตาชาวไร่ยาสูบไทย” อยู่ที่กลไกตลาด ที่จะกระทบชาวไร่ยาสูบ ไม่ใช่ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่อย่างแน่นอน

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยข่าวที่ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ นายต่อศักดิ์  โชติมงคล ระบุว่า  จำนวนชาวไร่ยาสูบและพื้นที่เพาะปลูกยาสูบของไทยลดลง  จากการที่ชาวไร่ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่มีรายได้สูงกว่า  และโรงงานยาสูบต้องไปซื้อใบยาสูบจากพม่า  ลาวและกัมพูชาว่า ปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับชาวไร่ยาสูบไทยในขณะนี้  ได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วในประเทศมาเลเซีย 

โดยจำนวนชาวไร่ยาสูบมาเลเซียลดลงจาก 23,020  ราย ในปี พ.ศ.2543  เหลือ 2,428  ราย ในปี พ.ศ.2555 และทางการมาเลเซียคาดการณ์ว่าภายใน 10 ปี มาเลเซียจะไม่มีชาวไร่ยาสูบอีกเลย  เนื่องจากโรงงานผลิตบุหรี่ข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย  หันไปซื้อใบยาสูบจากประเทศอื่นในอาเซียน ที่มีราคาถูกกว่า  ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าโรงงานยาสูบไทยก็จะต้องหันไปซื้อใบยาที่ราคาถูกกว่าจากประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต  เพื่อลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันกับบุหรี่นำเข้า ที่กำลังแย่งส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ของโรงงานยาสูบอย่างดุเดือดในขณะนี้

ศ.นพ.ประกิต  กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้ที่สมาคมชาวไร่ยาสูบออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ……ของกระทรวงสาธารณสุข  โดยอ้างว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะกระทบความเป็นอยู่ของชาวไร่ยาสูบ  ซึ่งข้อเท็จจริงคือกลไกตลาดต่างหากที่จะกระทบชาวไร่ยาสูบ ไม่ใช่ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่อย่างแน่นอน  และแท้ที่จริงแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของชาวไร่ยาสูบคือบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ  ที่ไม่ต้องการให้ตลาดบุหรี่ไทยลดขนาดลง  โดยขัดขวางนโยบายและมาตรการควบคุมยาสูบของรัฐบาลไทยทุกวิถีทาง  ล่าสุดถึงกับฟ้องศาลปกครองเพื่อให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่มขนาดภาพคำเตือนจาก 55 เป็น 85% จึงขอให้ชาวไร่ยาสูบไทยรู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงและอย่าตกเป็นเครื่องมือของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ  ในการคัดค้านมาตรการควบคุมยาสูบของรัฐบาล

 

 

ที่มา : ศูนย์ข่าวมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

Shares:
QR Code :
QR Code