หน้าร้อน เลือกกินน้ำแข็ง-ไอศกรีม เลี่ยงโรคท้องร่วง

/data/content/23406/cms/glmqry456789.jpg

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เตือนประชาชนให้ระมัดวังความปลอดภัย ในการเลือกซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีมในช่วงหน้าร้อน เพราะอาจเสี่ยงติดเชื้อโรคอุจจาระร่วงได้

          ภก.ประพนธ์อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและโฆษก อย. เปิดเผยว่าขณะนี้ทั่วทุกภาคของประเทศอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นทำให้น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม กลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของผู้บริโภคเพื่อช่วยดับกระหาย คลายร้อน

          แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะหากขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษาไม่ดี อาจเกิดการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและมักพบบ่อยในหน้าร้อนได้แก่ เชื้อซัลโมเนลล่าวิบริโอ อี.โคไล และสแตฟฟิโลคอคคัสออเรียสเป็นต้น อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง

          รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง และไอศกรีมในช่วงหน้าร้อนเป็นพิเศษ โดยการเลือกซื้อน้ำดื่มควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิทไม่รั่วซึม หรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ ลักษณะของน้ำที่บรรจุอยู่ต้องใสสะอาดไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่นรสที่ผิดปกติ

          ส่วนน้ำแข็งหากเป็นน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน เช่น ชื่ออาหาร และชื่อที่ตั้งสถานที่ผลิตเครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก และข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินส่วนน้ำแข็งหลอดที่ให้บริการภายในร้านค้า และร้านอาหารทั่วไปผู้บริโภค ควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน้ำแข็งซึ่งต้องถูกสุขลักษณะ ไม่มีการใส่น้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น โดยก้อนน้ำแข็งเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าต้องมีความใส สะอาดปราศจากเศษฝุ่นละอองปนเปื้อนหากเป็นน้ำแข็งซองควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยนำมาล้างน้ำก่อนทุบหรือบดแล้วนำใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด

          ภก.ประพนธ์กล่าวอีกว่า สำหรับไอศกรีมภาชนะบรรจุต้องสะอาดและปิดสนิทไม่ฉีกขาด สังเกตได้จากการที่ไม่มีไอศกรีมรั่วซึมออกมาส่วนไอศกรีมประเภทตักขายตัวไอศกรีมต้องไม่มีสี กลิ่นรส ที่ผิดปกติและไม่เหลว หรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว รวมทั้งผู้บริโภคต้องดูสุขลักษณะของผู้ขายด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บมือการแต่งกาย ภาชนะที่ใช้ใส่ไอศกรีมก็ต้องสะอาดด้วย

          รองเลขาธิการฯ อย.กล่าวต่อว่า ขอให้ผู้บริโภคป้องกันตนเองและเพิ่มความปลอดภัยในการบริโภคน้ำดื่มน้ำแข็ง และไอศกรีม ในช่วงหน้าร้อนโดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน เช่น เครื่องหมาย อย.พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือนปีผลิตหรือวันหมดอายุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ตามที่กล่าวข้างต้น

          ทั้งนี้หาก อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะดำเนินการตามกฎหมายโดยจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐานระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000บาท และจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐาน สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกับ อย. ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

Shares:
QR Code :
QR Code