หนุนเด็กใช้ส้วมมาตรฐาน

 

สำรวจพบเด็กในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนกว่า 18,000 แห่ง ใช้สุขภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับวัยรวมไปถึงความสะอาดและความปลอดภัยของสุขา

นพ.พิษณุ แสนประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์เด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียน ทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 17,000-18,000 แห่ง โดยกรมอนามัยเข้าไปพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการแล้วประมาณร้อยละ 80 โดยจะดูในทุกด้านทั้งเรื่องสถานที่ ความปลอดภัย สุขอนามัย เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมวัย ส่วนหนึ่งที่พบว่ายังถูกละเลยคือเรื่องการเลือกใช้สุขภัณฑ์สำหรับเด็ก ซึ่งตามมาตรฐานควรจะเป็นสุขภัณฑ์ขนาดเล็กที่เหมาะกับสรีระเด็ก ทำให้เด็กนั่งได้พอดีลดอันตรายจากการลื่นหล่น หรือหากใช้แบบนั่งยองมีฝาครอบก็ไม่มั่นคงและเป็นอันตรายจากการลื่นล้มได้ เช่นกัน และยังทำให้เด็กไม่ยอมเข้าห้องน้ำด้วย

นพ.พิษณุกล่าวว่า การสร้างสุขลักษณะในการใช้ห้องน้ำตั้งแต่ในวัยเด็กถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้มีสุขลักษณะในการใช้ส้วมอย่างถูกต้องไปตลอด โดยเด็กในศูนย์เด็กเล็กจะได้รับการสอนทั้งวิธีใช้ส้วมอย่างถูกวิธี และการล้าง มือ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยป้องกันโรคติดต่อได้มาก ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

นอกจากนี้ ยังพบว่าการที่ส้วมไม่ถูกลักษณะ เช่น สกปรก ใช้ไม่สะดวก มืด ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่อยากเข้าส้วมและกลั้นไม่ยอมขับถ่ายตามปกติด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code