หนุนสวมหมวกนิรภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


หนุนสวมหมวกนิรภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


สคอ.หนุนสวมหมวกนิรภัย 100 % (ห่วงใครให้ใส่หมวก) จ.ลำปาง เพื่อเตือนให้ทุกคนช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หมู่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับบริษัท ธนบดีเดเคอร์ เซรามิค จำกัด และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสร้างเสริมมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % (ห่วงใครให้ใส่หมวก) จังหวัดลำปาง เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากร ชุมชน องค์กรภาคีเครือข่าย ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เสริมสร้างวัฒนธรรมหนุนสวมหมวกนิรภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealthการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ บุคลากร ชุมชน องค์กรภาคีเครือข่าย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์


ทั้งนี้มีผู้ร่วมลงนามได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา นายพนาสิน ธนบดีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบดีเดคอร์ เซรามิค จำกัด นายเอกพงศ์ ปิติจะ ผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำปาง พร้อมด้วย นายพรหมมินทร์ กันธิยะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นางพิมพ์จันทร์ โพธิ์สาวัง หัวหน้า สอจร.ภาคเหนือตอนบน (พยาน) นางวันทนา จันทร์เกตุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง นายจำรัส กิจจาวิทย ประกันสังคมจังหวัดลำปาง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง นายสมชาย เหม็งทะเหล็ก นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง พันตำรวจโทคมสันต์ บำรุงยศ สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง นายอนุวัช สายตำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง


 

Shares:
QR Code :
QR Code