หนุนพัฒนางานวิจัยแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่

สธ.หนุนบุคลากรพัฒนางานวิจัยแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่เพื่อให้บุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศนำ เสนอผลงานวิจัยในพื้นที่ใแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยและแนว ทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

นาย สุรชัย เบ้าจรเรา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณ สุขประจำปี2556ครั้งที่21 เรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อคนไทยสุขภาพดี เพื่อให้บุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศนำ เสนอผลงานวิจัยในพื้นที่ในการพัฒนาระบบบริการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยและแนว ทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริการให้เกิดประโยชน์ต่อไป

นพ.ณรงค์กล่าวว่าปีนี้มีผู้ส่งผลงาน วิชาการเข้าร่วมประกาดทั้งหมด555เรื่อง แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ผลงานวิจัยที่ นำเสนอด้วยวาจา 325เรื่องผลงานวิจัยที่นำเสนอแบบโปสเตอร์155เรื่องและผลงานวิจัยที่เป็นนวัต กรรมหรือสิ่งประดิษฐาน75เรื่องผลงานทั้งหมดได้ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาอาชีพของมหาวิทยาลัยสาธารณสุขและ มหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปีต่อไป

นอกจากนี้ยังมีงานเสวนาที่น่าสนใจหลาย เรื่องอาทิการปฏิรูประบบสาธารณสุขอย่างไรจึงตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ วิวัฒน์การแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวไปอินเตอร์ ทิศทางการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แผนไทยจะเป็นแผนหลักของไทยในชาตินี้ เป็นต้น

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในการประชุม ครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให่้แก่ผูที่มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำ ปี2555จำนวน7รางวัลแบ่งเป็น3ประเภทคือประเภทรางวัลยอดเยี่ยม4รางวัลได้แก่ การประเมินโครงการสนับสนุนการกำกับการกินยาวัณโรคต่อเนื่องจากสำนักงานสา ธารณสุขจ.มหาสารคาม การพัฒนาแบบคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อตับในผู้ป่วยที่ ใช้ยาต้านไวรัสวัณโรคจากฝ่ายเภสัชกรรมรพ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี ผลการใช้คะแนนอาปาเช2ในการบริหารเตียงหอผู้ป่วยไอซียูทั่วไปจากรพ.ลำปางและ ผลงานประดิษฐ์เครื่องถ่างแผลผ่าตัดมะเร็งเต้านมและผ่าตัดอื่นๆจากรพ.กระบี่

รางวัลดีเด่น2รางวัลได้แก่ผลงานการใช้ อัลตราซาวด์เพื่อตรวจการรั่วของสารน้ำในผู้ป่วยเดงกี่จากรพ.ขอนแก่นและผลงาน การศึกษาพัฒนาตำรับอาหารในศูนย์เด็กเล็กให้เหมาะสมกับบริบทของท้้องถิ่นจาก ศูนย์อนามัยที่9พิษณุโลก และรางวัลชมเชย1รางวัลได้แก่ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เข่าเทียมตึกพิเศษ60เตียงโรงพยาบาลศรีสะเกษ จากรพ.ศรีสะเกษ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code