หนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจร ภาคเหนือตอนล่าง

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


หนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจร ภาคเหนือตอนล่าง thaihealth


แฟ้มภาพ


การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดย จ.กำแพงเพชร ได้ร่วมกับสื่อมวลชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง


ที่ห้องประชุมโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ตามโครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนายแพทย์ ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ ประธาน สอจร. ภาคเหนือตอนล่าง เปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายแนวคิดการขับเคลื่อนงาน สอจร.ภาคเหนือตอนล่าง สู่การลดอุบัติเหตุทางถนน และบทบาทสื่อมวลชนในการลดอุบัติเหตุทางถนนภาคเหนือตอนล่าง


ทั้งนี้ ได้มีทีมงานวิทยากรสื่อสารมวลชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แล้วเปิดเวทีเสวนา ชวนคิดชวนมอง บทบาทและคุณค่าของสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน ในหัวข้อ สื่อมวลชนกับการทำงานแบบมีส่วนร่วม กับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน พร้อมการสร้างเครือข่ายและกลไกการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน ของสื่อมวลชนในการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีตัวแทนสื่อมาร่วมด้วยอาทิจังหวัด  สุโขทัย ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุม

Shares:
QR Code :
QR Code