หนุนบทบาท อสม.-ผู้นำชุมชน ดูแลสุขภาพ

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


หนุนบทบาท อสม.-ผู้นำชุมชน ดูแลสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์ของโควิด-19 บทบาทของ อสม. และผู้นำชุมชน มีส่วนสำคัญช่วยเฝ้าระวังและป้องกัน ตลอดจนแนะนำคนในชุมชน ให้รู้เท่าทันป้องกันโรค ทาง จ.ยโสธร จึงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ดูแลสุขภาพชุมชน


ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วน จ.ยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ดูแลสุขภาพชุมชน โดยมีอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้


ดร.สถิรพร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ดูแลสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความรู้กับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน ในการดูแลประชาชนในพื้นที่และชุมชนของตนเอง เน้นเรื่องสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆ


โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19 ที่จ.ยโสธร ได้มีมาตรการระวังป้องกันอย่างเข้มแข็ง แต่ก็ไม่ประมาท องค์การบริหารส่วน จ.ยโสธร จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน จะได้คอยเฝ้าระวังและป้องกัน ตลอดจนการแนะนำประชาชนภายในพื้นที่และชุมชนของตนเอง ในการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าว


นอกจากนั้นแล้วโรคต่างๆ ที่มากับฤดูกาลก็เป็นปัญหาที่สำคัญ จึงต้องอาศัยอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน ในการเฝ้าระวังและป้องกัน เพื่อความ ปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่และชุมชนของตนเอง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ