หนุนนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั่วไทย

          สธ. เตรียมใช้นวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ


/data/content/26838/cms/e_fgjklnotv349.jpg


          นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และรับฟังการดำเนินโครงการพัฒนาการเด็กล้านนา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนามาตรฐาน การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่แรกคลอดจนถึง 5 ปี ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1


          นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กไทย เนื่องจากขณะนี้อัตราเกิดคนไทยลดน้อยลงและมีร่างกายไม่สมประกอบจากผลการสำรวจพบว่าในปี 2553 พบเด็กอายุ 3-5 ปี ที่มีจำนวน 2.3 ล้านคน มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 30 หรือประมาณ 7 แสนคน และปี 2554 พบว่า เด็กอายุ 6-15 ปี มีค่าเฉลี่ยไอคิวอยู่ที่ 98.8 จุด ต่ำกว่ามาตราฐานคือ 100 จุด


          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขยายผลการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่กล่าวมา ให้ครอบคลุมทั้งทั่งประเทศในเดือนเมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และมอบเป็นของขวัญวันเด็กด้วย


 


 


          ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น


 

Shares:
QR Code :
QR Code