หนุนทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยดูแลนักท่องเที่ยว

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง


หนุนทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยดูแลนักท่องเที่ยว thaihealth


แฟ้มภาพ


การคุ้มครองดูแลสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่ทางทะเล ถือเป็นสิ่งสำคัญ ทางสาธารณสุขจังหวัดพังงา จึงจัดชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์ เพื่อดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พื้นที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน


ที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 พลเอกวิทวัส รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานปล่อยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลันและเยี่ยมชมระบบเวชศาสตร์ใต้น้ำ (Hyperbaric Chamber) ณ โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา พลเรือตรีสมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับ


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้กำหนดแผนปฏิบัติการสาธารณสุขทางทะเล ภายใต้วิสัยทัศน์ “การสาธารณสุขทางทะเลประเทศไทยมาตรฐาน สากล ดูแลคุ้มครองสุขภาพประชาชนในพื้นที่ทางทะเลอย่างมีคุณภาพ หนุนเสริมขีดความสามารถของประเทศ สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ”


โดยเน้นบูรณาการเครือข่ายเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยว ในภาวะวิกฤติฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 กิจกรรมหลัก คือระบบชายหาดปลอดภัย (Safety Beach) ระบบการเดินทางในทะเลที่ปลอดภัย (Safety Trip) ระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการทางทะเล และการจัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทางทะเล/เกาะที่สำคัญ โดยทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน และนักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ