หนุนชุมชนชาวคริสต์บ้านไร่ นำร่องเลิกเหล้า

"สสส." หนุน "ชุมชนชาวคริสต์บ้านไร่" อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำร่องเลิกเหล้า สร้างบุคคลต้นแบบ ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว เพื่อชุมชน เพื่อสังคม


หนุนชุมชนชาวคริสต์บ้านไร่ นำร่องเลิกเหล้า thaihealth


กรณีชุมชนชาวคริสต์ บ้านไร่ หมู่ 5 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมี 100 กว่าหลังคาเรือน ต้องประสบปัญหาคนในชุมชน เสี่ยงต่อการติดสุราจากการดื่มประจำ และทำงานหนัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำครอบครัว ส่งผลทำให้เกิดปัญหาครอบครัว เกิดหย่าร้าง เด็กมีปัญหาขาดการเอาใจใส่ เสี่ยงต่อการเกิดภัยสังคมและยาเสพติด


จากปัญหาดังกล่าวนี้ นายวีระศักดิ์ ครองความสง่า แกนนำในหมู่บ้าน จึงได้ร่วมกับชุมชน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องผลกระทบของการดื่มสุรา สูบบุหรี่ การจัดสภาผู้นำ และผู้นำเยาวชน ติดตามเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจกับผู้ที่ลดการดื่มสุรา โดยมีสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุน


นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ชุมชนใช้กระบวนการกลไกสภาผู้นำในทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหาสุรา เน้น การอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนทุกระยะ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และในทุกวันอาทิตย์จะมีการพบปะ หารือ ปรึกษา กิจกรรมการทำงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆในชุมชน หลังเสร็จพิธีการสรรเสริญและรับฟังการเรียนรู้คำสอนจากผู้นำศาสนา ที่โบสถ์คาทอลิกแม่พระฟาติมา เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การบริโภคสุรา ลดลง จากเดิมที่มีกลุ่มพ่อบ้านที่ดื่มสุราเป็นประจำ กว่า 50 คน  ขณะนี้มีชาวบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดื่มเหล้าลดลง 30 ครอบครัว คือในหนึ่งสัปดาห์ลดได้ 3 วัน และไม่ดื่มในวันสำคัญเช่น วันพ่อ วันแม่ วันพระ วันสำคัญทางพิธีทางศาสนา เป็นต้น


หนุนชุมชนชาวคริสต์บ้านไร่ นำร่องเลิกเหล้า thaihealth


"ในกลุ่มนี้มี 10 คน ที่สามารถเลิกดื่มเหล้าได้โดยเด็ดขาด ทำให้ในชุมชนคริสแห่งนี้ ทุกสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล งานศพ หรืองานรื่นเริงสังสรรค์ ก็จะมีป้ายติดบอกว่า สถานที่แห่งนี้ปลอดเหล้า บุหรี่ ติดอยู่ นอกจากนี้ยังพบความเปลี่ยนแปลง คนที่เลิกดื่มเหล้ามีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวจะถูกขัดเกลาผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางผู้นำศาสนาในทุกๆครั้งที่มีการเข้าโบสถ์"นายวีระศักดิ์กล่าว


ด้านนายพะหม่อดู ครองความสง่า ซึ่งในอดีตเป็นคอเหล้าติดอันดับต้นๆ ของหมู่บ้าน เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้จะกินเหล้าหลังเลิกงานทุกวัน ๆ ละ 3 ขวด ถ้าเป็นเบียร์วันละ 1 ลัง ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว เงินไม่มีเหลือเก็บ เคยมีเงินเก็บจากการทำงาน 7 พันบาท กินเหล้าหมดภายใน 2 วัน และเมื่อได้รับคำแนะนำ จึงตัดสินใจเลิกเหล้าด้วยตัวเองตั้งแต่ปี 2551 จนมาถึงทุกวันนี้ ครอบครัวดีขึ้น มีที่นาทำมาหากิน ครอบครัวมีหลักมีฐานที่มั่นคงและมีความสุข


ขณะที่นายจุนะ พิไลสุข อีกหนึ่งที่เคยติดเหล้าอย่างหนัก กล่าวว่า เคยดื่มแบบข้ามวันข้ามคืนไม่เข้าบ้าน ไม่สนใจลูก-ภรรยา จนมีปัญหาเงินขัดสนไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว เกิดการทะเลาะวิวาท แต่สิ่งที่ทำให้เลิกเหล้าได้ คือการเข้าโบสถ์รับฟังคำสอนของผู้นำศาสนา ได้รับการขัดเกลาจิตใจอยู่ทุกครั้งที่เข้าโบสถ์ ซึ่งส่งผลทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ ทุกวันนี้มีงานทำ ครอบครัวมีความสุข มีบ้านมีรถ มีชีวิตที่สุขสบาย เป็นที่รักของคนในครอบครัวและชุมชน


 


 


ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code