หนุนค่ายอาสาปิดเทอม ฝึกเยาวชนเกิดจิตอาสา

หนุนค่ายอาสาปิดเทอม ฝึกเยาวชนเกิดจิตอาสา

มูลนิธิโกมลคีมทอง จัด “โครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ” หนุนเยาวชนทำกิจกรรมช่วงปิดเทอม ปลูกฝังค่านิยมด้านจิตอาสา ฝึกฝนทักษะด้านสังคม เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น 

น.ส.วีรินทร์วดี สุนทรหงส์ น.ส.วีรินทร์วดี สุนทรหงส์ ผู้จัดการโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิโกมลคีมทอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ในช่วงปิดเทอมนี้ ทางโครงการจะจัดค่ายอาสาสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเขียนโครงการเสนอมา แบ่งเป็นค่ายทั่วไปช่วงปิดเทอม ค่ายปัญหาสังคม และค่ายต่อเนื่อง โดยขณะนี้ค่ายทั่วไปมีนักศึกษาเสนอมาแล้ว 10 โครงการ เช่น การออกค่ายเพื่อพัฒนาชุมชนพัฒนาแนวทางการศึกษา การจัดค่ายเพื่อสร้างความรู้ให้เด็กตามถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น ส่วนค่ายปัญหาสังคมมีเสนอมาแล้ว 26 โครงการ เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสนอโครงการปัญหาคนเร่ร่อนบริเวณคลองหลอด เป็นต้น และค่ายต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค่ายที่ต้องใช้ระยะเวลา 5-6 เดือน และมีกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 20 โครงการ

หนุนค่ายอาสาปิดเทอม ฝึกเยาวชนเกิดจิตอาสาน.ส.วีรินทร์วดี กล่าวต่อไปว่า แต่ละค่ายนอกจากจะทำให้เด็กได้เรียนรู้จิตอาสาแล้ว ยังทำให้เห็นอีกมุมที่เป็นข้อเท็จจริงของสังคม เช่น ปัญหาคนเร่ร่อนบริเวณคลองหลอด ซึ่งสังคมอาจจะมองว่า คนเหล่านั้นเป็นคนจน เป็นคนไม่ดี ทั้งที่จริง ๆ แล้วพวกเขาเหล่านั้น อาจจะเป็นคนดี แต่ไม่มีที่อยู่อาศัยเท่านั้น ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ต้นเหตุของปัญหาคนไม่มีที่อยู่อาศัย หรือการค้าประเวณีว่ามีอยู่จริง ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่มีในห้องเรียน รวมทั้งได้มีโอกาสสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้เร่ร่อน อาทิ การให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ แจกถุงยางอนามัย

“ค่ายอาสาดำเนินการมาสู่ปีที่ 7 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,500 คน ซึ่งจากการประเมินผล พบว่า นักศึกษาสามารถตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสามารถเชื่อมโยงความคิดในการช่วยแก้ไขปัญหา หรือเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น และที่สำคัญยังได้เรียนรู้กับชุมชนทั้งเรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เพื่อเปลี่ยนทัศนคติเด็กเหล่านี้ที่มองว่า ชุมชนล้าหลัง อ่อนแอ ไม่มีศักยภาพว่า ชุมชนคือแหล่งเรียนรู้ที่ดีอีกแห่งหนึ่งในระบบการศึกษา ทั้งนี้ค่ายอาสาช่วงปิดเทอมปีนี้ ถือว่ามีนักศึกษาให้ความสนใจค่อนข้างมาก โดยค่าย 1 และ 2 ตั้งเป้าไว้ 30 โครงการแต่มีนักศึกษาสนใจเสนอโครงการเข้ามามากถึง 36 โครงการ” น.ส.วีรินทร์วดี กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ