หนาวเยือน-หมอเตือนเจ็บป่วย

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์


หนาวเยือน-หมอเตือนเจ็บป่วย thaihealth


แฟ้มภาพ


ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันอากาศที่หนาวเย็น ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายง่ายและเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปาก แนะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย


นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย เผยว่า เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและจะยาวนานไปจนถึงเดือน ก.พ. 2563 ให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีเชื้อโรคบางชนิดสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็นสามารถแพร่กระจายง่ายและเร็วกว่าในฤดูกาลอื่น โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปาก


ส่วนกลุ่มภัยสุขภาพ ได้แก่ ภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และภัยจากอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากหมอกลงจัด โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายด้วยการหายใจเอาเชื้อที่ฟุ้งกระจายในอากาศแพร่กระจายคนอยู่แออัด อาการของผู้ป่วย คือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว


นายแพทย์ทศเทพ กล่าวอีกว่า บางรายรุนแรงเกิดปอดบวมหรือสมองอักเสบ การป้องกันคือ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด ผู้ป่วยให้รับประทานยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้และดูแลร่างกายให้อบอุ่น พักผ่อน หยุดเรียน หยุดทำงาน สวมหน้ากากอนามัย ถ้าไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว หากปล่อยทิ้งไว้นานจะเสี่ยงต่อสุขภาพ


ขณะที่โรคมือเท้าปาก พบในทารกและเด็กเล็ก รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรง ติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพอง และแผล หรืออุจจาระ ของผู้ป่วย

Shares:
QR Code :
QR Code