หนังสือเล่มแรกของโลก

หนังสือเล่มแรกของโลก

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้เราทราบว่า เมื่อ 5000 ปีก่อนคริสตกาล มนุษย์เริ่มขีดเขียนด้วยการรู้จักใช้ของแข็งกดลงบนดิน ทำให้เกิดลวดลายตัวอักษรที่เราเรียกกันว่า อักษรลิ่ม (Cuneiform) จนกระทั่ง ค.ศ.105 มีชาวจีนชื่อ ไซลั่น ได้คิดค้นวิธีทำกระดาษขึ้น กระดาษจึงกลายเป็นวัสดุสำคัญที่ทำให้มนุษยชาติสามารถขีดเขียน และถ่ายทอดเรื่องราวมาจนถึงทุกวันนี้

 

หลังจากนั้นในปี ค.ศ.868 วางเซียะ (Wang chieh) ซึ่งเป็นชาวจีน ได้ทำการพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์เล่มแรกชื่อว่า วัชรสูตร (Diamond Sutra) มีลักษณะเป็นม้วน มีความยาว 17.5 ฟุต กว้าง 10.5 นิ้ว ซึ่งยังคงตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือมหัศจรรย์การอ่าน แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสส.)

 

 

Update 23-03-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code