หนองเต่ามินิมาราธอน ที่ อ.บ้านแฮด

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต โดยสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร


หนองเต่ามินิมาราธอน ที่ อ.บ้านแฮด thaihealth


บ้านแฮด จ.ขอนแก่น จัดมินิมาราธอน รับปีใหม่ ชวนประชาชนสร้างสุขภาพสู่ชุมชนพอเพียง ยกระดับพื้นที่สร้างสุขภาพ งดเหล้า บุหรี่


นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า อำเภอบ้านแฮด โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.หนองแซง, อบต.หนองแซง, โรงเรียนและกลุ่ม อสม.ในเขต ต.หนองแซง, กองทุนสุขภาพตำบลหนองแซง, เครือข่ายงดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำบลหนองแซง, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแซง และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคอีสานตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดการแข่งขันวิ่งและปั่นจักรยาน รวมพลังทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสุขภาพสู่ชุมชนพอเพียง ยกระดับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขภาพออกกำลังกาย งดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิถีพอเพียง "หนองเต่ามินิมาราธอน ครั้งที่ 17" ในวันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. นี้ เวลา 06.00 น. ที่ลานกีฬาหน้าศาลาประชาคมบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น


นายถนอม ประติมูลตา นายก อบต.หนองแซง กล่าวว่า การแข่งขันวิ่งและปั่นจักรยานในครั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด หารายได้จัดตั้งกองทุนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมสุขภาพพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ และเพื่อสืบทอดประเพณีงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. วิ่ง มินิมาราธอนประชาชนทั่วไป ระยะทาง 10.0 กิโลเมตร 2. วิ่งมินิมาราธอนประชาชนคนหนองแซง ระยะทาง 10.0 กิโลเมตร  3. ปั่นจักรยานชุมชนพอเพียง ระยะทาง 23.9 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นรุ่น ต่าง ๆ ตามเพศและกลุ่มอายุ


นายวิจิตร ท้าวนิล ผอ.รพ.สต.หนองแซง กล่าวว่า สำหรับค่าสมัครวิ่งประเภทมินิมาราธอน สำหรับประชาชนทั่วไป 200 บาท ส่วนผู้เข้าร่วมแข่งขันประชาชนในเขต ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ค่าสมัคร 50 บาท สำหรับค่าสมัครปั่นจักรยานชุมชนพอเพียงทุกรุ่น 100 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ หางบัตรทุกใบร่วมลุ้นรางวัลสมนาคุณเป็นของขวัญปีใหม่มากมายด้วย ผู้สนใจสมัครได้ที่ นายถนอม ประติมูลตา นายก อบต.หนองแซง โทร.08-2312-6019, นายวิจิตร ท้าวินิล ผอ.รพ.สต.หนองแซง โทร.06-1974-6766 และ นายเสถียร สุพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองเต่า โทร.08-3112-4098  (ไพฑูรย์ พรหมเทศ/ขตว.ขอนแก่น)

Shares:
QR Code :
QR Code