ส่งเสริมเยาวชน “รักการอ่าน”


ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้อ่านหนังสือ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "โครงการรักการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชฉบับเสริมการเรียนรู้" 


          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยามวันนี้(6 ธ.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิด"โครงการรักการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้"ซึ่งมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน หรือบีทีเอส และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จัดสร้างขึ้นตามพระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยให้มากขึ้น


          ซึ่งการเปิดร้านหนังสือแห่งนี้ ได้เลือกใช้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม บริเวณทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสยามกับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงการอ่านหนังสือสารานุกรมที่มีบทบาทในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการอ่านหนังสือสารานุกรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทางมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม จึงได้จัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1 ถึง 8 มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี,และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ดีและมีคุณค่า เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน อันจะนำมาซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองของเยาวชนอีกด้วย.


          สำหรับภายในร้าน นอกจากจะมีหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนได้ศึกษาและเลือกซื้อแล้ว ยังมีนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ที่ได้คัดสรรเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงจอวีดีทัศน์สำหรับฉายสารคดี และภาพยนตร์ส่วนพระองค์ให้เยาวชนได้เรียนรู้อีกด้วย

 


ที่มา

ข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบ :
www.thiahaealth.or.th

update 07-12-50


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ