ส่งเสริมครู รู้กฎหมายแม่วัยรุ่น

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


ส่งเสริมครูรู้กฎหมายแม่วัยรุ่น thaihealth

แฟ้มภาพ


ศธ.เร่งศึกษาพ.ร.บ.แม่วัยรุ่น2559 ลุยทำหลักสูตรอบรม'ครู-ผู้บริหาร


รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดให้วัยรุ่นหมายถึงบุคคลอายุ 10-20 ปี ให้สิทธิแก่วัยรุ่นเรื่องการเข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร โอกาสในการได้รับการศึกษา ว่า ศธ.ได้นำ พ.ร.บ.ดังกล่าวมาศึกษาในรายละเอียด มาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในฐานะที่ ศธ.เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา รวมไปถึงจะจัดทำหลักสูตรอบรมครูและผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยอบรมผ่านระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ระบบทีอีพีอี ออนไลน์ ด้วย


จากนี้ผู้บริหาร และ ครูทุกคนจะต้องรับรู้ว่าต่อไปหากมีกรณีเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียนเกิดขึ้นในสถานศึกษา ถือเป็นสิทธิของเด็ก โรงเรียนจะปฏิเสธจัดการศึกษาให้เด็กไม่ได้ ทั้งนี้ ครูจะต้องให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน หรือ การสอนเพศศึกษามากขึ้น ซึ่งครูและผู้บริหารเองก็ต้องเข้าใจรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อที่จะได้รู้ว่าเด็กกำลังสนใจเรื่องใด จะได้สามารถให้เข้าไปให้ข้อมูลความรู้แก่เด็กได้อย่างเหมาะสม” รศ.นพ.กำจร กล่าว.


 

Shares:
QR Code :
QR Code