ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม thaihealth


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดินหน้ายกระดับใช้งานมรดกภูมิปัญญาสร้างรายได้ประเทศ พร้อมจัดทำปฏิทินส่งเสริมงานเทศกาลประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 แก่ผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ว่า ได้มอบหมายให้นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคนใหม่เร่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญให้ต่อเนื่อง อาทิ การยกระดับเทศกาลประเพณีท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์รองรับการพัฒนาตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมและถนนสายวัฒนธรรมในจังหวัดต่างๆ ให้ยั่งยืน ขยายผลโครงการอาหารอร่อย ร้าน 100 ปี สนับสนุนให้เปิดแฟรนไชส์ของร้าน 100 ปี


นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ที่คัดเลือกต้นไม้ใหญ่อายุกว่า 100 ปีที่มีความโดดเด่นตั้งแต่ปี 2560 จะยกระดับให้เป็น 10 สุดยอดต้นไม้มหัศจรรย์ของชาติ โครงการส่งเสริมจังหวัดที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองแห่งอาหาร จังหวัดเพชรบุรี เมืองแห่งช่างสยาม การคัดเลือกบุคคลคุณธรรมแห่งปีด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคม จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ขยายผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมจัดทำปฏิทินส่งเสริมงานเทศกาล ประเพณี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเทศไทย เป็นประธานอาเซียนในปี 2562

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ