สู่สุขภาพดี “หมอชวนวิ่ง” จ.ยะลา พร้อมกันทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


สู่สุขภาพดี


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เชิญชวนชาวยะลาออกกำลังกายร่วมวิ่ง สู่สุขภาพดี "หมอชวนวิ่ง" จังหวัดยะลา พร้อมกันทั่วประเทศ


นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยถึงโครงการผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดยะลา ซึ่งแพทยสภาจัดขึ้นในวาระครบรอบ 50 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนคนไข้ และศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล จึงมีแนวคิดว่าการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคน บุคลากรทางการแพทย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ประกอบกับจังหวัดยะลามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่ง หรือเดินที่ถูกวิธี


การจัดกิจกรรมในโครงการ ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานหลักในประสานงาน และดำเนินการในภาพรวมทั่วประเทศ การจัดการวิ่งแบ่งออกเป็น 15 สาย เริ่มจากจังหวัดชายขอบทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จุดเริ่มต้นและพิธีเปิด ณ อุโมงค์มงคลฤทธิ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนางแบบสองพี่น้อง คุณโย-เอ มาร่วมงานด้วย จากเบตงวิ่งตามถนนสายเก่าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาด อำเภอธารโต วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 วิ่งต่อถึงโรงพยาบาลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 วิ่งต่อถึงสวนขวัญเมือง อำเภอเมืองยะลา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 วิ่งต่อจากสวนขวัญเมืองไปยังค่ายสิรินธร เพื่อส่งคฑาหมอชวนวิ่งให้จังหวัดปัตตานี แพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นแกนนำในแต่ละจังหวัด ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่ง โดยวิ่งผลัดเปลี่ยนกัน คนละ 3.5 กิโลเมตร (7,000 ก้าว) เป็นระยะทางจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไป และส่งต่อไปเป็นทอด ๆ จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561


ทั้งนี้ ก็ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนจังหวัดยะลาทุกท่าน ออกมาร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน ให้ออกมาวิ่งกันเยอะ ๆ เพื่อคนยะลาแข็งแรง ลดเสี่ยง ลดโรค สำหรับท่านที่สนใจเสื้อหมอชวนวิ่ง ราคาตัวละ 200 บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่ งานเลขานุการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา หรือทางไลน์ไอดี @ ype1729 m สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-7321-2008

Shares:
QR Code :
QR Code