สูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ที่มา : ข่าวสด


สูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19  thaihealth


แฟ้มภาพ


ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยนับวันจะส่งสัญญาณที่ดีขึ้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงจนกลายเป็นศูนย์ จนเป็นความหวังว่าประเทศไทย อาจกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ววัน หากพวกเรายังคงสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาด ไม่แออัด


แต่ถ้าเมื่อไรที่การ์ดตกเกิดการระบาดระลอกสองเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน คงต้องมานับหนึ่งป้องกันระวังหรือออกมาตรการอย่างคุมเข้มอีกรอบ โดยเฉพาะคนที่มีพฤติกรรมชอบสูบบุหรี่ เคราะห์หามยามซวยติดเชื้อโควิด-19 อาจมีความเสี่ยงอาการรุนแรงจนถึงขั้นลาโลกได้


นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ อธิบายถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ในทุกวันนี้ว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ พบจำนวนนักสูบทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.68 พันล้านคน และมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน


"องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน งดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทย และทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยในผู้ที่มีประวัติ การสูบบุหรี่จะมีอาการรุนแรงกว่า ผู้ที่ไม่สูบถึง 14 เท่า จะเกิดปอดอักเสบอย่างรุนแรงและเสียชีวิตได้ เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้กระบวนการกำจัด สิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่หลุดเข้ามา ที่ปอดแย่ลง เซลล์ปอดเกิดการอักเสบสะสมเรื้อรัง ทำให้สิ่งแปลกปลอมและ เชื้อโรคเข้าสู่ปอดได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการติดเชื้อ ปอดของผู้สูบบุหรี่จะเกิดการอักเสบที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่"


การเลิกพฤติกรรมสิงห์อมควัน จึงเป็นการช่วยลดการอักเสบและยับยั้งการถูกทำลายของเซลล์ปอด ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น เป็นที่มาของการรณรงค์ "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง' #เลิกสูบลดเสี่ยง"


นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า เนื่องจาก สบยช. มีภารกิจหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ทุกประเภท ผู้ป่วยที่มาส่วนใหญ่ก็เป็น คนสูบบุหรี่ ดังนั้น ทีมพัฒนาทางคลินิกการดูแลผู้ป่วยเสพติดบุหรี่ จึงได้จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดบุหรี่โลก ปี 2563 เพื่อช่วยกันรณรงค์ให้คนไทย ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ที่นอกจากจะ ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็น การช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปในตัว โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ ให้คำปรึกษาสำหรับ คนตัดสินใจว่าจะเลิก พร้อมกับประกวดออกแบบ แผ่นพับ คำขวัญ และคลิปสั้น เป็นต้น รักตัวเองด้วยการรักษาสุขภาพ เลิกสูบบุหรี่ ใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ ก็เท่ากับ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหาก ติดเชื้อโควิด-19

Shares:
QR Code :
QR Code