สูบบารากู่ระวังติดโรค

การสูบบารากู่อันตรายอาจจะได้รับควันจากการสูดดมเทียบเท่ากับบุหรี่ 100 มวน ทั้งอาจติดโรค เช่น วัณโรค  ตับอักเสบบี  หากใช้ท่อดูดร่วมกัน

/data/content/27009/cms/e_cjkmnquvwx24.jpg

            ทั้งนี้ การนำสารสกัดนิโคตินมาจำหน่ายถือว่าผิดกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันไม่อนุญาตการนำเข้าและการจำหน่ายนิโคตินสกัดในประเทศไทย โดยนายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยเยาวชนหลงสูบบารากู่ ด้วยเข้าใจผิดว่าเป็นการสูบควันผลไม้เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว จากที่กรมควบคุมโรคส่งตัวอย่างผลไม้แห้งในบารากู่ไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าทุกตัวอย่างมีส่วนผสมของสารนิโคติน ซึ่งสารนี้หากเสพในขนาดต่ำๆ จะกระตุ้นระบบประสาททำให้ผู้เสพรู้สึกมีความสุข แต่ถ้าเสพบ่อยๆ จะต้องเพิ่มขนาด เนื่องจากนิโคตินเป็นสารเสพติด โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า นิโคตินสามารถเสพติดได้ง่ายเท่ากับเฮโรอีนและยังพบว่าผู้ที่เสพนิโคตินมีอันตรายเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ สูงกว่าผู้ที่ไม่เสพนิโคตินด้วย

              รู้จักบารากู่

              บารากู่นั้น เป็นเครื่องสูบบุหรี่ผ่านน้ำ (Water pipe) เป็นที่นิยมในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน และแพร่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี้ โดยต้นตำหรับจะมีการนำยาเส้นมาบดผสมเนื้อผลไม้แห้ง แล้วสูดดมกลิ่นควัน ปัจจุบันในประเทศไทยมีความพยายามหลบเลี่ยงกฎหมายบุหรี่ จึงไม่มีการใช้ยาสูบ หรือยาเส้นล้วนๆ มาผสม แต่จะใช้สารสกัดนิโคตินในรูปของเหลวมาผสมลงในผลไม้แห้งแทน วิธีการสูบจะนำผลไม้แห้งที่ผสมนิโคตินไปใส่ในถ้วยเฉพาะที่เหมือนเป็นเตาตรงกลาง เอาฟอยด์หุ้มเจาะรู นำถ่านที่ติดไฟแล้ววางบนฟอยด์ ความร้อนจะไปเผาตัวยาให้ละลายและเกิดควัน จากนั้นจึงเริ่มสูบควันโดยควันจะลงไปผ่านน้ำก่อนแล้วเข้าท่อนำเข้าปาก

            การสูบผ่านน้ำนั้นหลายคนคิดว่าจะเป็นการลดอันตรายจากการเผาไหม้ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด การสูบผ่านน้ำเป็นเพียงเพื่อลดความร้อนของควันเท่านั้นมิได้ลดอันตรายใดๆ จากการพบนิโคตินผสมในผลไม้แห้งที่ใช้สูบบารากู่นี้ กระทรวงสาธารณสุขต้องหาทางคุ้มครองเยาวชนให้ทันต่อนวัตกรรมการสูบสารนิโคตินด้วยวิธีการอื่นๆ เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ จึงมอบหมายให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการปกป้องสุขภาพและให้ความรู้ประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของบุหรี่และนิโคติน

             ภัยของการบริโภคยาสูบผ่านน้ำ             

             ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก กล่าวถึงพิษภัยของการบริโภคยาสูบผ่านน้ำ ดังนี้ 1.การใช้เครื่องสูบผ่านน้ำ(Water pipe) เพื่อสูบยาสูบจะเป็นการนำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง และเป็นอันตรายต่อผู้อื่นที่สัมผัสควันที่ปล่อยออกมา 2.แม้ว่าควันจะผ่านน้ำลงไปแล้วก็ตาม ยังคงมีสารพิษในระดับสูงอยู่ รวมทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์ โลหะหนักและสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง นอกจากนี้ความร้อนในการเผาไหม้ เช่น ถ่านไม้ หรือถ่านอื่นๆ จะทำให้เกิดสารพิษเช่นกัน 3.หญิงตั้งครรภ์หากสูบหรือสัมผัสควัน ทำให้ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ 4.การสูบโดยใช้เครื่องสูบ(Water pipe) โดยใช้ท่อดูดร่วมกัน เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อ เช่น วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น และมีโอกาสจะติดโรคร้ายแรงในช่องปากด้วย  เนื่องจากการสูบบารากู่ มีรสหวาน กลิ่นหอม จึงยั่วยวนใจวัยรุ่นให้อยากลอง และเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ การสูบบารากู่นี้ แต่ละครั้งมักจะใช้เวลาในการสูบนาน โดยปกติผู้สูบบุหรี่ซิกาแรตทั่วไปจะสูด-พ่นควันประมาณ 8-12, 40-75 มิลลิลิตร ในช่วงเวลา 5-7 นาที และจะสูดดมควันเข้าร่างกายประมาณ 0.5-0.6 ลิตร หรือบางคนอาจถึง 1 ลิตร ส่วนการสูบบารากู่ จะใช้เวลาในการสูด-พ่นควันประมาณ 20-80 นาที ดังนั้น ในการสูบแต่ละครั้ง  ผู้สูบอาจสูดควันมากกว่าผู้สูบบุหรี่ทั่วไปถึง 100 มวน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันภัยจากบุหรี่ตระหนัก ถึงพิษภัยของบารากู่ แต่ไม่สามารถเอาผิดการสูบบารากู่ได้เหมือนการสูบบุหรี่ เนื่องจากตัวยาไม่มีลักษณะเป็นยาเส้น รวมทั้งเยาวชนหลงผิดคิดว่าการสูบบารากู่เป็นการสูบผลไม้ ไม่ใช่สูบบุหรี่และไม่ทราบว่ามีการผสมสารเสพติด คือนิโคติน ที่จะทำให้อยากสูบในครั้งต่อๆ ไป

            ทั้งนี้ การจำหน่ายนิโคตินสกัดที่จำหน่ายควบคู่กับเครื่องสูบยาชนิดต่างๆ และที่นำมาผสมในผลไม้แห้งเพื่อนำมาสูบบารากู่นั้น เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร 02-580-9264

 

 

           ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ