สูงวัยอย่างไรให้มีความสุขและสุขภาพจิตดี

ที่มา : SOOK

สูงวัยอย่างไรให้มีความสุขและสุขภาพจิตดี thaihealth

แฟ้มภาพ

ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่นอกเหนือจากต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินแล้ว เรื่องของสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะวัยนี้เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายสิ่ง อารมณ์และความรู้สึกของวัยนี้อาจจะเปราะบางเป็นพิเศษ เพราะหากผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตแล้ว อาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า นอนไม่หลับหรือสมองเสื่อมได้ นอกจากจะส่งผลให้สุขภาพจิตย่ำแย่แล้ว ก็อาจจะพาลส่งผลกระทบต่อร่างกายไปด้วย

หนทางสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข

1.) ควรอ่อนโอนผ่อนตามความเห็นของลูกหลาน คิดเรื่องต่าง ๆ ด้วยความยืดหยุ่นว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนอื่นได้อย่างดีที่สุด และเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด

2.) ผู้สูงอายุทำใจ และตระหนักได้ว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา

3.) ควรมองชีวิตตัวเองในทางที่ดี ภาคภูมิใจที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้อ่อนวัย

4.) เมื่อมีความกังวลต่าง ๆ เช่น เป็นห่วงลูกหลานจะลำบาก กังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตน ควรปรึกษาพูดคุยกับคนใกล้ชิด เพื่อได้ระบายอารมณ์ ความรู้สึก เป็นต้น

5.) พยายามหากิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ทำแล้วรู้สึกเพลิดเพลินและมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

6.) เข้าสังคมพบปะสังคมกับผู้อื่น เพื่อพูดคุยกัน หรือปรับทุกข์

7.) ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ เช่น สวดมนต์ เข้าวัด ทำบุญ ฝึกสมาธิ

8.) หมั่นทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ ไม่เครียด จู้จี้ หรือหงุดหงิดง่าย

Shares:
QR Code :
QR Code