สุราษฎร์ฯ ฉายภาพยนต์ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ


ภาพประกอบจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ


สุราษฎร์ฯ ฉายภาพยนต์ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”  thaihealth


จ.สุราษฎร์ธานี หนุนเยาวชนดูภาพยนต์ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” เพื่อสร้างสุขภาวะในการ  ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอลล์ เพื่อลดอุบัติเหตุ


สุราษฎร์ฯ ฉายภาพยนต์ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”  thaihealth


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงภาพยนตร์  เอส เอฟ ซีเนม่า  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดฉายภาพยนตร์ จากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” พร้อมทั้งจัดเสวนา แลกเปลี่ยนคิด ร่วมกับ ผู้กำกับมืออาชีพ และ มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะในการ  ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอลล์ เพื่อลดอุบัติเหตุ โดย คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา  Creative และผู้กำกับภาพยนตร์ และ  ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า


สุราษฎร์ฯ ฉายภาพยนต์ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”  thaihealth


ภาพยนต์ 8 เรื่องประกอบด้วย 1. ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่อง อ้วยตุ่ย โดยคุณอังคนา วิสาโรจน์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 2. ภาพยนตร์เรื่อง ค่าประสบการณ์ ทีม ห่าง ห่าง ฟิลม์ 3. ภาพยนตร์เรื่อง บทเรียนที่ส่งต่อ ทีม Number One 4. ภาพยนตร์เรื่อง รุ่งอรุณ-กู๊ดมอร์นิ่ง โดยคุณนิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ 5. ภาพยนตร์เรื่อง ดองฮัก ทีม อีเกียหน้าเขา 6. ภาพยนตร์เรื่อง มิตรภาพ ทีม ชีพจรลงเฟรม 7. ภาพยนตร์เรื่อง คำสารภาพ (Father) ทีม Weirdo 8. ภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์เรื่อง The Turning Point โดยคุณนนทรีย์ นิมิบุตร

Shares:
QR Code :
QR Code