สุขสูงวัย ณ ท่าศาลา-โนนก่อน้อย

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


สุขสูงวัย ณ ท่าศาลา-โนนก่อน้อย thaihealth


สุขสูงวัย ณ ท่าศาลา-โนนก่อน้อย


“สุขภาพดีไม่มีซื้อขาย เหมือนกับขนมนะคุณแม่” บางประโยคจากกลอนลำของชาวบ้านหนองศาลา – โนนก่อน้อย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม คณะหมอลำจำเป็นที่รวมกลุ่มกันจากคนในชุมชน บอกเล่าถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ ผ่านเสียงแคนเสียงลำพื้นบ้านท่วงทำนองม่วนซื่น เพื่อกระตุ้นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีซึ่งหาซื้อไม่ได้


“มาวันนี้ คือ มาออกกำลังกาย แล้วก็ยืดเหยียดร่างกายซ้ายขวา มีทั้งหมด 12 ท่าทาง” บู่ ปิ่นสายโย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ บอกเล่าพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เช่นเดียวกับ ทองไกร ปัจจะแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ ที่บอกว่าพวกเขามีกิจกรรมในการเรียนรู้มากมาย


“มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ให้ความรู้ทางวิชาการ อย่างเรื่อง 10 อ. ก็เป็นทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาให้ความรู้การกินอาหาร การออกกำลังกาย”


จากข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.dop.go.th/th/know/1 กรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 แสดงถึงตัวเลขประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน รวม 10,225,322 คน คิดเป็น 15.45% ของประชากรทั้งหมด โดยอันดับหนึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น และอุบลราชธานี ตามลำดับ ซึ่งจากสัดส่วนจะเห็นว่าผู้สูงอายุในภาคอีสานมีจำนวนที่สูงมาก การเตรียมพร้อมรับมือในการดูแลเรื่องสุขภาพทั้งกายและใจจึงเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้องวางแผนการทำงานร่วมกันในหลายระดับ


บ้านหนองศาลา – โนนก่อน้อย จ.มหาสารคาม จึงเป็นอีกพื้นที่ซึ่งคนในชุมชนเห็นความสำคัญตรงกันว่าพวกเขาต้องร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code