สุขกาย สบายใจ สไตล์นิ้วกลม

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม  Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพประกอบจาก สสส.


สุขกาย สบายใจ สไตล์นิ้วกลม thaihealth


ถือเป็นนักเขียนผู้สร้างแรงบันดาลใจ กระตุกต่อมพลังบวกในยุคนี้ก็ว่าได้ สําหรับเจ้าของนามปากกา “นิ้วกลม” หรือ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ปัจจุบันนอกจากผลงานเขียน ก็ยังมีพอดแคสต์ งานพิธีกร งานวิทยากร และงานเบื้องหลังโฆษณาอีกหลายชิ้น 


นอกเหนือจากผลงานขีดเขียน เเละการพูดสร้างแรงบันดาลใจ จะเห็นได้ว่า นิ้วกลมหันมาเปลี่ยนตัวเองด้วยการออกกําลังกายอย่างจริงจัง นําไปสู่ผลงานเขียน Homo Finishers-สายพันธุ์เข้าเส้นชัย ที่บอกเล่าเรื่องราวการเอาชนะตัวเอง การสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองในวัย 40 ท้าทายตัวเอง ด้วยการออกไปวิ่ง ลุกจากที่นอนทุกเช้า ทําให้ชีวิตมีเป้าหมายด้วยการออกไปวิ่ง จนเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างชัดเจน นิ้วกลม เคยกล่าวไว้ว่า “สิ่งที่เข้าใจตัวเองผ่านการวิ่ง เหมือนกับความคิดแบบกรีกโบราณ การมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อแค่มีชีวิตอยู่ แต่ยังหมายถึงคุณต้องงอกงามด้วย ถ้าไม่งอกงามเพิ่มขึ้นไป ก็ไม่ต่างจากคุณตายไปแล้ว”


เมื่อถามถึงนิยามความสุขของผู้ชายคนนี้ นิ้วกลม อธิบายให้ฟังว่า ชีวิต คือ ส่วนผสมระหว่าง เรื่องที่เราชอบ และไม่ชอบ เราไม่สามารถควบคุมมันได้ เพราะฉะนั้นความสุขจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเรามี จิตใจที่มั่นคง ซึ่งจิตใจที่มั่นคงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการฝึกฝน เราจําเป็นต้องมีศรัทธา เชื่อว่าชีวิตนี้ มีความหมาย เชื่อในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นโดยมีเหตุและผลของมัน “ความสุขในชีวิตของคนเรานั้นอยู่ที่จิตใจ ในการดําเนินชีวิตนั้นเป็นไปไม่ได้ ที่เราจะพบเจอเรื่องที่ถูกใจได้ตลอดเวลา เมื่อเราไม่สามารถควบคุมหรือบังคับได้ หากเรามีจิตใจมั่นคง เราก็จะมีความสุข และการมีจิตใจมั่นคง ก็ต่อเมื่อได้รับการฝึกฝน เปรียบเสมือนเราสร้างบ้านให้จิตใจของตัวเอง”


สิ่งสําคัญที่เราควรจะมีคือ ความอดทน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากแล้ว สําหรับคนในยุคปัจจุบัน ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วย สิ่งอํานวยความสะดวกมากมายเช่นนี้ แต่ถ้าเราทําได้ ก็จะทําให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมรับมือกับทุกอย่างที่จะผ่านเข้ามาในชีวิต


ส่วนในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย นิ้วกลม ถือเป็นอีกคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังในเรื่องสุขภาพ พร้อมถ่ายทอดว่า ทุกวันนี้เขาดูแลร่างกาย โดยเน้นไปพร้อม ๆ กัน 3 อย่าง คือ การกิน การนอน และการออกกําลังกาย ใส่ใจกับการกินมากขึ้น ด้วยการเลือกชนิดของอาหาร ลดแป้ง ลดของทอด ของหวาน มัน เค็ม ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ พยายามวิ่งให้บ่อยที่สุด และพักผ่อน ให้เพียงพอ เข้านอนประมาณ 3-4 ทุ่ม เพื่อที่จะตื่นนอนได้อย่างสดชื่นในตอนเช้า นี่เป็นเคล็ดลับการดูแลสุขภาพสไตล์หนุ่มนักเขียนคนนี้


การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และดูแลสุขภาพจิตให้แจ่มใส จะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทุกคนต่างรู้ว่าสิ่งไหนดี และสิ่งไหนไม่ดีต่อตนเอง คงจะไม่มีใครมาบังคับหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้น หรือแย่ลงได้ ถ้าเราไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะทํามันด้วยตัวเอง การทําให้ชีวิตสมดุลในทุก ๆ ด้าน ฝึกสติ เตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรง เป็นเทรนด์ใหม่ของคนยุคนี้ และทุกคนสามารถทําได้ เพราะการดูแลสุขภาพนั้น เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทุกที่ ทุกเวลา สสส. เป็นกําลังใจ และสนับสนุนทุกความมุ่งมั่นของคนไทยที่จะมีสุขภาพกายและใจที่ดีไปด้วยกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ