สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลจากงานเสวนาออนไลน์เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2564  โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้แนวคิด “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด”


ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และ สสส.


สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด thaihealth


“เข้าพรรษา” วันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งของชาวไทยพุทธ  หากเป็นช่วงที่สถานการณ์ปกติ ในวันนี้ ชาวพุทธจะเข้าวัด ทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่น ๆ คือ มีการถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ทำควบคู่กับเทศกาลเข้าพรรษามาตลอด 18 ปีที่ผ่านมานั่นคือ แคมเปญ “งดเหล้าเข้าพรรษา” นั่นเอง


“งดเหล้าเข้าพรรษา” กลายเป็นกิจกรรมรณรงค์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง หากพูดถึงเข้าพรรษา หลายคนนึกถึงแคมเปญนี้ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เกิดขึ้นเมื่อปี 2546 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดเหล้า และมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ


เข้าสู่ปีที่ 19 ของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยในปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” เพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งการปลอดเหล้าและอบายมุข เพราะการงดเหล้า เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหา และสร้างความเข้าใจในครอบครัว รวมทั้งลดภาระให้กับระบบการรักษาทางการแพทย์อีกด้วย


สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการขับเคลื่อนการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ว่า สสส.สนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง  ย้อนไปช่วงแรก หลังจากที่มีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ก็นำมาสู่วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ต้องขอบคุณภาคีทั่วไทยที่ช่วยกันทำงาน และร่วมกันผลักดันกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบังคับใช้อย่างจริงจัง รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดค่านิยมใหม่


“สสส.เชิญชวนทุกคนมางดเหล้าเข้าพรรษา  ในปีนี้มุ่งไปที่ผลของการงดเหล้าในครอบครัว ให้ผู้ปกครอง ลด ละ เลิกเหล้า เน้นเยาวชน คลื่นลูกใหม่ที่จะร่วมขบวนในการหยุดยั้งปัจจัยเสี่ยง โดยในปีนี้ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนในการให้เยาวชนร่วมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ นำไปสู่พฤติกรรมต่างๆ ทางสุขภาพและสังคม  หวังจะเห็นผลอย่างยั่งยืนและแก้ปัญหาสุขภาวะของสังคมไทยต่อไป” ดร.สุปรีดา กล่าว


สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด thaihealth


ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นโอกาสชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษา  โดยในครั้งนี้หากทำได้ก็จะช่วยให้ ลดเสี่ยง ลดกระจาย ลดรายจ่าย


1.ลดเสี่ยง เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำลายภูมิต้านทานของร่างกาย ทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้น จึงมีคำแนะนำว่า ก่อนและหลังฉีดวัคซีนต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


2.ลดกระจาย ลดการกระจายของเชื้อโควิด-19 เพราะพบคลัสเตอร์เป็นจำนวนมากจากการตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระจายทั่วประเทศ


3.ลดรายจ่าย เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร และสิ่งของจำเป็นในครอบครัว


ภก.สงกรานต์  กล่าวต่อว่า องค์การอนามัยโลกระบุว่า  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของโรคกว่า 200 โรค ซึ่งนับว่าทำลายทุกอวัยวะ ดังนั้น ในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา อุบัติเหตุน่าจะลดลง เศรษฐกิจก็ดีขึ้นเพราะช่วยประหยัดเงินให้คนไทย นับว่างดเหล้าเข้าพรรษา เป็นเทศกาลคืนความสุขให้ครอบครัว ในปีนี้ภาคีที่สำคัญที่ร่วมขับเคลื่อน คือ กระทรวงศึกษาธิการที่ทำงานกันในโครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า  ซึ่งสร้างผลลัพธ์ได้มาก เพราะเด็กมีพลังทำให้พ่อแม่เลิกเหล้า ตลอดจนเลิกตลอดชีวิต และพ่อแม่ที่เลิกเหล้าได้ก็เป็นพลังสำคัญ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก เพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน


ที่ผ่านมา สสส.และภาคีเครือข่ายรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และใช้โอกาสขับเคลื่อนให้ประชาชนได้เลิกเหล้า รักษาสุขภาพของตนเอง  ปีนี้เน้นรณรงค์เริ่มต้นที่ครอบครัวและวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อสอดรับกับมาตรการการป้องกันโควิด-19  นำไปสู่การดำเนินโครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า โดย


1. ให้ลูกเขียนจดหมายชวนพ่อแม่เลิกเหล้า


2. ออกแบบโปรแกรมให้หน่วยงาน เช่น โรงเรียน เชิญชวนให้สมาชิก ลด ละ เลิกเหล้า


3.เชิญชวนปฏิญาณตนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  https://sdnthailand.com


สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด thaihealth


แทนที่จะให้เด็กเป็นผู้รับผลกระทบ ในขณะเดียวกันลองเปลี่ยนให้เด็กเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม นางกาญจนา สิริรัตน์ชัยกุล ครูผู้สอนโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า จากโรงเรียนวัดโสมนัส กรุงเทพฯ กล่าวว่า โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า โดยมีกิจกรรมดังนี้


1.พี่สอนน้องท่องความดี ให้น้อง ๆ พูดตาม


2. เปิดคลิปวิดีโอรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ในวิชาโฮมรูม


3. ทดลองให้เห็นโดยใช้ตับไก่และเหล้าขาวในวิชาลูกเสือ


4.พี่สอนน้องเขียนจดหมายชวนพ่อแม่เลิกเหล้า


5.กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น เพาะถั่วงอกคอนโด เพื่อนำไปประกอบอาหารในครอบครัว


คุณพ่อหนุ่ม บุนดี พ่อของน้องแอปเปิ้ล เด็กหญิงอัญจิรา บุนดี นักเรียนโรงเรียนวัดโสมนัส ที่เข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้า เล่าว่า เมื่อลูกนำจดหมายขอให้เลิกเหล้ามาให้ ก็สงสารลูก จึงตัดสินใจเลิกเหล้า เพราะอยากทำเพื่อลูก อยากอยู่กับลูกไปนานๆ เมื่อเลิกเหล้าแล้วก็รู้สึกสุขภาพดีขึ้น ประหยัดเยอะ ไม่หอบเหนื่อย  และภรรยาก็ดีใจที่เลิกเหล้าได้ โดยเลิกมา 4 เดือนแล้ว ฝากถึงทุกคนว่า เพื่อลูก เลิกเหล้ากันเถอะ


ความสำเร็จของโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาของ สสส. พบว่า ในปี 2563 มีคนไทยร่วมงดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษามากถึง 12.05 ล้านคน แบ่งเป็น งดตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา 6.95 ล้านคน งดบางช่วง 2.3 ล้านคน และไม่งดแต่ลดการดื่มลง 2.8 ล้านคน สามารถประหยัดเงินค่าซื้อเหล้าได้ 6,326 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 1,885 บาท/คน ซึ่งผลของการลด ละ เลิกดื่มเหล้า พบว่า ประชาชนมีสภาพร่างกายดีขึ้น ร้อยละ 40.7 สุขภาพจิตดีขึ้น ร้อยละ 24.0 สะท้อนให้เห็นว่าการหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผลดีกับคุณภาพชีวิตทุกมิติ


ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน เราอยากเห็นความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา อยากให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ดูแลตัวเอง ลดความเสี่ยงให้ตัวเอง เริ่มงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน และดีที่สุด คือ งดเหล้าไปตลอดชีวิต เพื่อตัวของคุณเอง ครอบครัว และคนที่คุณรัก “งดเหล้าเข้าพรรษา สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด”

Shares:
QR Code :
QR Code