“สื่อรณรงค์” เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

ที่มา : เว็บไซต์ smartonline.in.th ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smartonline.in.thร่วมกันสร้างสรรค์ "สื่อรณรงค์" เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่


นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมประกวดผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ให้นักเรียนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในการป้องกันการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน


การประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 ทีม โดยรางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาทพร้อมโล่ รางวัลชมเชย 7 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาทพร้อมโล่ และรางวัลชนะผลโหวตยอดนิยม 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่


นอกจากการมอบรางวัลแล้ว ในงานยังมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ลด ละ เลิกบุหรี่ในวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก บริเวณสภายวอล์คหน้าสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเขต ครูและนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเครือข่ายภาคีนักรณรงค์ร่วมชบวนด้วย


กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ต่อๆ ไป 

Shares:
QR Code :
QR Code