สื่อความคิดเด็ก-เยาวชนสู่ชุมชนใน “ค่ายนักสื่อ”

หวังสร้างนักสื่อที่มีศักยภาพ

 

สื่อความคิดเด็ก-เยาวชนสู่ชุมชนใน “ค่ายนักสื่อ”          การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นับเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งคงจะดีไม่น้อยหากทุกๆ ความคิด ทุกๆ เสียงสะท้อนเด็กและเยาวชนไทยมีผู้รับฟัง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดและรู้จักตัวเอง และเมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการนำสิ่งดีๆ มาสู่ชุมชนของตนได้

 

          แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน (เด็กพลัส) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดโครงการ พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กลไกฐานชุมชน” หรือที่เรียกว่าโครงการ “ค่ายนักสื่อ” ขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงบวกที่ช่วยสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนได้ปลดปล่อยอิสระทางความคิด เกิดทักษะการสร้างสรรค์สื่ออย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

 

          กิจกรรม “ค่ายนักสื่อ” จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการสื่อสารในมุมต่างๆ อาทิ การพูด การเขียน การแต่งเพลง การใช้ศิลปะเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นภาพและการ์ตูนต่างๆ พื้นฐานการทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้พวกเขาได้เป็น “นักสื่อ” ที่สามารถโชว์กึ๋น สร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดความรู้สึกของตนสู่ชุมชนได้อย่างมีความสุขเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างงานกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ของตนเองต่อไป

 

          นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) กล่าวว่า หากเด็กและเยาวชนมีแบบแผนที่ดีจะทำให้ให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นที่มาของค่ายนักสื่อ แต่ละชุมชมจะได้ฟังเสียงสะท้อนของเด็ก และเด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมก็จะนำความรู้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สามารถนำผลงานที่ได้ไปสู่ศูนย์กลางในแต่ละฐานชุมชน ทำให้เห็นการทำงานของแต่ละชุมชน แต่ละจังหวัด โดยมี สสส.เป็นผู้เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

          “เมื่อเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นก็จะเกิดการค้นพบว่า รู้สึกอย่างไรต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผู้ใหญ่ก็จะเกิดการฟังเสียงสะท้อนจากเด็ก เป็นการฝึกการสื่อสารจากเด็กสู่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เมื่อพบเห็นจุดรับรู้ที่สะท้อนออกมาว่าอะไรคือข้อที่อ่อน ก็จะได้ให้ทุกฝ่ายมาร่วมร่วมมือกัน” นพ.สุริยเดว กล่าวด้วยรอยยิ้ม

 

          สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ถึงความสุขของเด็กๆ ได้ก็คือ การจัดกิจกรรม “ค่ายนักสื่อครั้งที่ 1 ตอน การสร้างสื่อในชุมชน” ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความประทับใจและเนื้อหาสาระที่สามารถนำกลับไปใช้ชุมนุมให้เกิดสิ่งดีๆ ได้จริง กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นเวทีให้เด็กๆ ได้โชว์ลีลาความสามารถในการนำเสนอสื่อของตนเองที่บอกเล่า เรื่องราวชุมชนจากความรู้ที่ได้รับโดยงัดเอาความสามารถจากทักษะต่างๆ ที่ได้มาผนวกกัน และผลที่ได้รับก็เล่นเอาวิทยากรผู้ให้ความรู้นั่งยิ้มแก้มปริไปตามๆ กัน

 

          โครงการสนุกๆ กระตุกความคิดสร้างสรรค์อย่าง “ค่ายนักสื่อ” ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะอีกไม่นาน “เด็กพลัส” จะจัดกิจกรรมมดีๆ อย่างนี้อีกแน่นอนพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใด หรือน้องๆ หนูๆ คนไหนสนใจเป็น “นักสื่อ” รอพบกับค่ายนักสื่อครั้งที่ 2 ได้ สนใจคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dekplus.org

 

          มาร่วมกันสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้เป็น “นักสื่อ” ที่มีศักยภาพภายใต้แนวคิดเชิงบวกกันเถอะ

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

Update 23-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code