สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากแฟนเพจสิ่งเล็กๆที่สร้างลูก


สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก thaihealth


การพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เป็นโอกาสทองของการพัฒนา เพราะเป็นช่วงที่สมองพัฒนาถึง 80% จึงเป็นโอกาสสำคัญในการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย


ยังมีเด็กเล็กถึง 12% ที่ขาดโอกาสในการเตรียมความพร้อม จากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2555 พบว่า  มีเด็กจำนวน 365,506 คน จากจำนวนเด็กช่วงอายุ 0-5 ปี 4,585,759 คน หรือ คิดเป็น 12% ของเด็กในช่วงอายุ 2-5 ปี ที่ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงปฐมวัย นอกจากนี้ยังพบ 1 ใน 5 ของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการล่าช้า จากการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 3.5 ปีทั่วประเทศ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการ "สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้าง แรงกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของตัวเองในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่เด็ก โดยได้พัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริง ที่เป็นเรื่องใกล้ๆ ตัว ทำได้ง่ายๆ ออกมาเป็นสื่อและเครื่องมือต่างๆ เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง


สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก thaihealth


เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. ให้ข้อมูลว่า การจะส่งเสริม พัฒนาการเด็กให้ดีขึ้นนั้น ปัจจัยการเลี้ยงดู มีความสำคัญมาก แม้การเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตมีคุณภาพนั้น ดูเหมือนจะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อแม่ทุกคน แต่ภารกิจนี้ก็ไม่ยากเกินหากเราดูที่ต้นทุนที่ทุกครอบครัว สามารถเตรียมพร้อมได้ไม่แพ้กันนั่นก็คือ การมอบความรักความเอาใจใส่ และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับลูกในด้านต่างๆ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถทำได้โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ รอบตัวเรา


"โครงการสิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก จึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ร่วมพัฒนากับ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก เพื่อทำเป็นสื่อคู่มือ พ่อแม่ที่หลากหลาย ทั้งรายการโทรทัศน์  คู่มือแอปพลิเคชัน คอร์สอบรมพ่อแม่  เพื่อให้พ่อแม่ได้เห็นตัวอย่างได้แนวคิด และความรู้เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการเลี้ยงลูกเชิงบวก"


เริ่มด้วย 'ขบวนการตากอากาศ' หนึ่งในโครงการสิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูกใน รูปแบบรายการเรียลลิตี้ กึ่งสารคดี ติดตาม หลากหลายครอบครัวไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ให้กับลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆ ใกล้ตัว หรือการท่องเที่ยวในโลกกว้างใหญ่ ประสบการณ์เล็กๆ ที่ทำร่วมกันกับพ่อแม่ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะชีวิตให้เด็กๆ และเป็นรากฐานสำคัญต่อพัฒนาการในแต่ละด้าน


สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก thaihealth


งานนี้ สสส. ร่วมกับ บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กอย่าง พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจากสถาบันราชานุกูล, พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร หรือ หมอโอ๋ กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น จากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน, ดร.วรนาท รักสกุลไทย อาจารย์และนักวิชาการในแวดวงการศึกษาปฐมวัย ที่จัดทัพมาช่วยด้านวิชาการ แล้วยังได้สายนักเขียน และครีเอทีฟอันแสนอบอุ่น อย่าง  พี่จุ้ย-ศุ บุญเลี้ยง มาช่วยดูแลบทและ การเล่าเรื่อง เพื่อสร้างสรรค์รายการในรูปแบบเรียลลิตี้ที่จะพาทุกครอบครัวไปสัมผัสกับพลังของ 'สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก' ผ่านการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน


ตั้งแต่การทำกิจกรรมง่ายๆ ใกล้ตัวไปจนถึงการท่องเที่ยวในโลกกว้างใหญ่ที่เด็กจะได้สนุกสนานและเรียนรู้ไปกับประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้ชมจะได้ติดตามเทคนิคการเลี้ยงลูกของแต่ละบ้าน ได้ไอเดียพาลูกเที่ยวแบบต่างๆ แล้วยังได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระตุ้น พัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างทักษะชีวิตจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย


รายการขบวนการตากอากาศ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 8.15-8.45 น. ทาง ช่อง 28 (3SD) เพราะพัฒนาการที่ดีของเด็ก เริ่มต้นจาก สิ่งเล็กๆ ที่ได้เรียนรู้ "ส่งเสริมให้พ่อแม่เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ให้กับลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆ ใกล้ตัว"

Shares:
QR Code :
QR Code