สิ่งที่ผู้ปั่นจักรยานไม่ควรทำ

ที่มา : วารสารย่านจีน ถิ่นบางกอก ตอนเทศกาลแห่งฤดู


สิ่งที่ผู้ปั่นจักรยานไม่ควรทำ thaihealth


แฟ้มภาพ


พาหนะสองล้อที่เราเห็นจนชินตา  เริ่มกลับมามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในเมืองใหญ่ที่การจราจรติดขัดเช่นนี้ ผู้คนเริ่มหันมาปั่นจักรยาน  ด้วยเหตุผลเรื่องการลดระยะเวลาในการเดินทาง  ประหยัดค่าน้ำมัน  เรื่องสุขภาพ  ปั่นเพื่อความสนุกหรืออะไรก็ตามแต่ ก่อนที่จะไปปั่น ควรศึกษากฎหมาย และข้อปฏิบัติต่างๆ


สิ่งที่ผู้ปั่นจักรยานไม่ควรทำ


1.ห้ามปั่นคู่ขนานกันเกิน 2 คัน เว้นแต่ในทางจักรยาน


2.ไม่ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว


3.ไม่ปั่นโดยนั่งบนที่อื่น  ที่ไม่ใช่อานรถจักรยาน


4.ห้ามขับโดยไม่จับตันบังคับรถ


5.ห้ามบรรทุกของที่กีดขวางการจับคันบังคับรถ


6.ไม่เกาะ  หรือพ่วงรถคันอื่นที่กำลังแล่นอยู่


7.รถจักรยาน 2 ล้อ บรรทุกคนไม่ได้ บรรทุกได้เพียงสิ่งของ  หนักไม่เกิน 30 กก.


8.การปั่นจักรยานนั้น  ต้องทำตามกฎจราจร  ไม่ปั่นสวนทางรถ


9.ต้องแน่ใจว่ามองเห็นและถูกมองเห็นเสมอ


10.ถ้ามีทางจักรยาน  ต้องปั่นบนทางนั้น  แต่หากไม่มีให้ปั่นชิดขอบทางด้านซ้าย


11.คำนึงถึงความปลอดภัย  สวมเครื่องป้องกัน  เช่น หมวกกันน็อค


12.หลีกเลี่ยงการขี่จักรยานตอนกลางคืน


13.เมื่อจะแซงหรือเปลี่ยนช่อง  ต้องให้สัญญาณมือ

Shares:
QR Code :
QR Code