สิ่งที่ควรรู้! ปัจจัยเสี่ยงเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด

ที่มา : หนังสือเส้นเอ็นขาดง่าย ถ้าไม่ระวัง โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


สิ่งที่ควรรู้! ปัจจัยเสี่ยงเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด thaihealth


แฟ้มภาพ


         เส้นเอ็นฉีกขาด โดยเฉพาะเส้นเอ็นบริเวณข้อเข่าและข้อไหล่ เป็นอาการที่ปัจจุบันคนเป็นกันมาก เนื่องจากคนไทยนิยมเล่นกีฬากันมาก โดยเฉพาะการเล่นกีฬาประเภทที่ใช้ความรุนแรง ซึ่งหากไม่สังเกตหรือปล่อยไว้ไม่ทำการรักษาอาจทำให้ข้อเข่าและไหล่แย่ลงเรื่อยๆ มาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาและป้องกันการเกิดภาระเหล่านี้


จากการศึกษาทางการแพทย์ มีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่ส่งผลเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด ดังนี้


1.ลักษณะของพื้นสนามกีฬามีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ โดยการบาดเจ็บร้อยละ 95.2 ในพื้นสนามที่มีลักษณะแห้งมากกว่าเปียก


2.การบาดเจ็บเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันสูงกว่าการฝึกซ้อมถึง 5 เท่า


3.พื้นผิวที่ยึดติดกับรองเท้าเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ โดยลักษณะพื้นรองเท้าชนิดที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเส้นเอ็นแกนเข่าไขว้หน้ามากที่สุดคือ รองเท้าที่มีคุณสมบัติเกาะพื้นในการบิดหมุนสูง


4.นักกีฬาเพศหญิงที่ทานยาคุมกำเนิดอยู่จะลดความเสี่ยงการบาดเจ็บของเส้นเอ็นแกนเข่าไขว้หน้า เพราะทำให้ระดับฮอร์โมนยิงคงที่ ข้อเข่าจะมีความมั่นคงมากขึ้น


5.นักกีฬาหรือผู้ที่มีน้ำหนักเกิน เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเอ็นแกนเข่าไขว้หน้าสูงถึง 3.2-3.5 เท่า


6.การประกอบอาชีพที่มีลักษณะเดินหรือวิ่ง เช่น นักกีฬา คนงาน หรือแม้กระทั้งพยายาล


 

Shares:
QR Code :
QR Code