สิงห์บุรีเตือนภัย แนะผู้เลี้ยงต้องพาสุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนทุกปี

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สิงห์บุรีเตือนภัย แนะผู้เลี้ยงต้องพาสุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนทุกปี thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่พบได้ตลอดปี จึงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ซึ่งในประเทศไทยพบว่า สุนัขและแมวป่วยเป็นโรคมากที่สุด


          นายก่อศักดิ์ จันทรวิจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่พบได้ตลอดปี จึงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ซึ่งในประเทศไทยพบว่า สุนัขและแมวป่วยเป็นโรคมากที่สุด ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งสร้างพื้นที่ในชนบทและเขตเมืองทั่วประเทศให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศภายใน พ.ศ. 2563 โดยกรมควบคุมโรค ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงทุกหลังคาเรือนและทำหมัน เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขโดยเฉพาะสุนัขจรจัด และให้เจ้าของสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี


          สำหรับอาการของสุนัขที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือ สุนัขจะมีอารมณ์หงุดหงิด หางตก น้ำลายไหล อาจมีอาการคล้ายกระดูกหรือก้างติดคอ ซึ่งอาจทำให้เจ้าของเข้าใจผิด เอามือไปล้วงที่ปาก คลำหาก้างหรือกระดูก หากพบสุนัขมีอาการดังกล่าว ขอให้นึกถึงโรคพิษสุนัขบ้า และแยกสุนัขไว้ไม่ไห้คลุกคลีกับสุนัขอื่นหรือคน และรีบแจ้งปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากถูกสุนัขกัดหรือข่วน หรือเลียที่บริเวณมีบาดแผล ขอให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด และไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับบริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด จึงขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code