สำรวจคนสวมหมวกกันน็อคเวลาขับขี่

สำรวจคนสวมหมวกกันน็อคเวลาขับขี่

 

สำรวจคนสวมหมวกกันน็อคเวลาขับขี่

 

        จากผลสำรวจของเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) โดยการสอบถามผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ใน 43 จังหวัดของภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2553 พบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย มีการสวมหมวกกันน็อคเพียงร้อยละ 60 ส่วนผู้ซ้อนท้ายมีอัตราการสวมหมวกกันน็อคเพียงร้อยละ 37 ขณะเดียวกันข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีการสวมหมวกกันน็อคเพียงร้อยละ 19 ส่วนคนซ้อนท้ายมีเพียงร้อยละ 4.7 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก  สำหรับข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 – 14 ปี พบว่า จากการสำรวจของโครงการรักและห่วงใยใส่หมวกนิรภัยให้น้อง ของกรมควบคุมโรค ใน 15 จังหวัดที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศ เมื่อปี 2550 มีเด็กที่สวมหมวกนิรภัย เฉลี่ยเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน

 

 

 

 

Update : 30-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ