ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ
1 PO64-00001 จัดนิทรรศการสุขภาวะแนะนำองค์กร สสส. ในงานเด็กพิการเรียนไหนดี 64 ปั้นฝันเป็นตัว 19-10-2020
2 PO64-00002 จัดซื้อน้ำดื่ม สสส. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 19-10-2020
3 PO64-00003 ค่าติดตั้ง ค่าขนย้าย ค่ารื้อถอน ค่าขนของ ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนจาก สสส. ไปจัดกิจกรรมออกบูธ ณ อิมแพค เมืองทองธานี 26-10-2020
4 PO64-00004 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 8 เครื่อง 29-10-2020
5 PO64-00005 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 29-10-2020
6 PO64-00006 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Koom รุ่น Auto Thermoscan PRO 29-10-2020
7 PO64-00007 จ้างจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของหน่วยงาน SDU 29-10-2020
8 PO64-00008 จ้างจัดอบรมหลักสูตรการจัดการผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์สู่แนวปฏิบัติ (Project Development) 03-11-2020
9 PO64-00009 ซื้อน้ำดื่ม 02-11-2020
10 PO64-00010 จ้างจัดทำแผนการสื่อสารภายในองค์กร 03-11-2020
11 PO64-00011 ค่าดำเนินการติดตั้งบู๊ตนิทรรศการ (ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน) นิทรรศการในงานวิ่ง Thaihealth Day Run 2020 ณ สนามศุภชลาสัย 03-11-2020
12 PO64-00012 จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564 02-11-2020
13 PO64-00013 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน 30-10-2020
14 PO64-00014 จ้างจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะการนำเพื่อสร้างความร่วมมือ 03-11-2020
15 PO64-00015

จ้างจัดทำรายงานของคณะกรรมการประเมินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

06-11-2020
16 PO64-00016 ปรับปรุงซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบจัดการศูนย์อาหาร 05-11-2020
17 PO64-00017 จัดกิจกรรมบริหารจัดการระบบเสียง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 09-11-2020
18 PO64-00018 ดำเนินการผลิตปกหุ้มหนังสือการ์ตูนสุขภาวะทางเพศ ปกหน้า-หลัง ขนาด 14.3×20.5 ซม. กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน เคลือบ PVC เงา 1 ด้าน พับปีกปกหุ้มตัวเล่ม 09-11-2020
19 PO64-00019 จ้างผลิต EVO Backdrop หน้าตรง (มุมโค้ง) ขนาดกว้าง 300 ซม. X 240 ซม. พร้อมงานพิมพ์และกระเป๋าผ้าเก็บอุปกรณ์แบบมีคันชักและล้อลาก 09-11-2020
20 PO64-00020 จ้างพัฒนาโปรแกรม, ระบบ (การเขียน,ปรับปรุง,พัฒนา,ออกแบบ)รายงานการ Import ข้อมูลค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 09-11-2020
21 PO64-00021 จ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564 10-11-2020
22 PO64-00022 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำน้ำเย็นปรับอากาศ Chiller ประจำปีงบประมาณ 2564 10-11-2020
23 PO64-00023 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายในพื้นที่จัดการประชุม 13-11-2020
24 PO64-00024 จ้างสรุปประเด็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สสส. ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 06-11-2020
25 PO64-00025 ซื้อถังขยะเพื่อใช้ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 10-11-2020
26 PO64-00026 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ของ Fire pump 10-11-2020
27 PO64-00027 จ้างซ่อมแซมและ Over Haul ปั้ม CDP 10-11-2020
28 PO64-00028 จ้างซ่อมตู้น้ำดื่ม 10-11-2020
29 PO64-00029 ดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. ในงานกิจกรรมรัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตายบนท้องถนน ณ รัฐสภา 10-11-2020
30 PO64-00030 ซื้อคลอรีนน้ำ 10% 10-11-2020
31 PO64-00031 ซ่อมปั๊มน้ำเสีย 10-11-2020
32 PO64-00032 จ้างตรวจสอบรายงานการเงินของสวัสดิการภายในสำนักงาน : ร้านค้าสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2563 11-11-2020
33 PO64-00033 จ้างทำคำแก้อุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดี ในคดีหมายเลขดำที่อบ.140/2563 ทั้งนี้ ส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ยื่นคำแก้อุทธรณ์ทำคำแก้อุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ อบ.140/2563 11-11-2020
34 PO64-00034 จ้างบริการอีเมล G Suite Basic จำนวน 10 บัญชี 16-11-2020
35 PO64-00035 ซื้ออุปกรณ์นำเสนอในห้องประชุมพร้อมบริการติดตั้ง 16-11-2020
36 PO64-00036 จ้างออกแบบและผลิตเอกสารเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญา สสส. 16-11-2020
37 PO64-00037

ซื้อน้ำยาเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้กับระบบ Cooling Tower และ Chiller

ประจำปีงบประมาณ 2564

16-11-2020
38 PO64-00038 จ้างรวมแบบงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมภายใน และงานระบบวิศวกรรมของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 16-11-2020
39 PO64-00039 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.กิจกรรมงาน INSPIRING THAILAND DAY ตอน อัศจรรย์พลังอาสา ณ LIDO CONCERT สยามสแควร์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 16-11-2020
40 PO64-00042 จ้างดำเนินการแก้ไขระบบเว็บไซต์หลัก สสส. 18-11-2020
41 PO64-00044 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์รายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2564 24-11-2020
42 PO64-00045 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 24-11-2020
43 PO64-00046 จ้างบริการกำจัดแมลงภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564 24-11-2020
44 PO64-00047 จ้างจัดกระบวนการ Coaching แก่บุคลากร สสส. Happy Healthy Club 25-11-2020
45 PO64-00048 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 25-11-2020
46 PO64-00050

จ้างตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบภายใน รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องโครงการตรวจสอบ

รายงานการเบิกเงินกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2563

25-11-2020
47 PO64-00051

ดำเนินการผลิตชุดมาสคอตและชุดนักแสดง สำหรับการผลิตภาพยนต์โฆษณารณรงค์ลดอุบัติเหตุ Covid man โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

25-11-2020
48 PO64-00053 ซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศ 108 รายการ 216 เล่ม 26-11-2020
49 PO64-00054 จ้างทบทวนการจัดทำ Core Competency, Leadership Competency และ Functional Competency 26-11-2020
50 PO64-00055 จ้างเหมาจัดงานสื่อสาร 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย (Thaihealth Watch) บน platform online 26-11-2020
51 PO64-00056 ค่าจัดกิจกรรม บริหารจัดการระบบเสียง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ลำโพงเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเสียง 27-11-2020
52 PO64-00057 จ้างจัดทำบัญชีกองทุนสวัสดิการ 27-11-2020
53 PO64-00058 จ้างบริหารจัดการแปลงผักสาธิต 30-11-2020
54 PO64-00059

ค่าเขียนบทความ เขียนข้อมูล ประเด็นต่างๆ ผลิตข้อมูลสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คนไทย

30-11-2020
55 PO64-00061 จัดซื้อกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย 01-12-2020
56 PO64-00062 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่จ้างตามภารกิจ จำนวน 7 เครื่อง 02-12-2020
57 PO64-00063 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน 4 เครื่อง 01-12-2020
58 PO64-00064 จ้างซ่อมบำรุงจุดเรียนรู้ต่างๆ ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 04-12-2020
59 PO64-00065 จ้างบริหารจัดการงานบริการห้องพยาบาล 04-12-2020
60 PO64-00066 จ้างเหมาพัฒนาแนวทางการสื่อสาร ThaiHealth Watch 04-12-2020
61 PO64-00067 ค่าผลิตสื่อบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ 07-12-2020
62 PO64-00068 จ้างปรับปรุงและย้ายจุดตู้ไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำเสีย 07-12-2020
63 PO64-00069 จ้างออกแบบและจัดทำชุดเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากร 07-12-2020
64 PO64-00070 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล(Digital Object Library) 07-12-2020
65 PO64-00071 จ้างผลิตถุงผ้าปีใหม่ SOOK ปี 2564 07-12-2020
66 PO64-00072 ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ แบบอัตโนมัติ (AED) 07-12-2020
67 PO64-00073 จ้างนักเขียนโปรแกรมประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสาร ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 01-12-2020
68 PO64-00074 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 07-12-2020
69 PO64-00075 จ้างผลิตและสื่อสารสกู๊ปสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่าย 08-12-2020
70 PO64-00076 ดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. ในกิจกรรมงานสุขภาพดีตามวิถีของบุคลากรในวงงานรัฐสภา ณ รัฐสภา วันที่จัดงาน 14 ธันวาคม 2563 08-12-2020
71 PO64-00077 จ้างเหมาจัดงานสื่อสาร 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย (Thaihealth Watch) 09-12-2020
72 PO64-00078 จ้างจัดอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (Developmental Evaluation) 09-12-2020
73 PO64-00079 จ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ2564 14-12-2020
74 PO64-00080 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ วันเด็ก 14-12-2020
75 PO64-00081 จ้างออกแบบปกหนังสือคู่มือภาคีและจัดทำอาร์ตเวิร์ค-กราฟฟิค จำนวน 5 เล่ม 14-12-2020
76 PO64-00082 จ้างเหมาบริการทรัพย์สินทางปัญญา 14-12-2020
77 PO64-00083 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองและซื้อปั๊มแช่ดูดโคลน 14-12-2020
78 PO64-00084 จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมภายในห้องเก็บของชั้นใต้ดิน B1 ด้วย PU Foam Injection 14-12-2020
79 PO64-00085

จ้างสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานด้านบัญชีการเงิน และบริหารโครงการสำหรับ

ภาคแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

14-12-2020
80 PO64-00086 ซื้อหมึก HP Toner CE285AC จำนวน 15 กล่อง 14-12-2020
81 PO64-00087 ซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ประจำห้องพยาบาล สสส. 14-12-2020
82 PO64-00088 จ้างซ่อมบานหน้าต่างม่านบังแสงอัตโนมัติชั้น 4 14-12-2020
83 PO64-00089 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID ประจำปีงบประมาณ 2564 14-12-2020
84 PO64-00090 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบ Data Tank ประจำปีงบประมาณ 2564 14-12-2020
85 PO64-00091 จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเด็น โรงเรียนปลอดบุหรี่ 14-12-2020
86 PO64-00092

ซื้อ Package แอปพลิเคชันแชท(Instant Messaging Application) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

สุขภาวะทางผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารเปิดสิทธิ์ใช้งาน รายละเอียดตามขอบเขตงานข้อ 5

ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

16-12-2020
87 PO64-00093

จ้างบริหารจัดการข้อมูล Repackaging และพัฒนาเนื้อหาสนับสนุนประเด็น NCDs

ชุดความดันและเบาหวาน

16-12-2020
88 PO64-00094 จ้างดำเนินการออกแบบวารสารจดหมายข่าวสร้างสุข/มุ่งมั่นและหยาดเหงื่อ 17-12-2020
89 PO64-00096 ซื้ออะไหล่ลิฟต์แก้วพร้อมบริการติดตั้ง 18-12-2020
90 PO64-00097 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 18-12-2020
91 PO64-00098 ซื้อสายพานและอะไหล่ FCU เครื่องปรับอากาศ VRV Type พร้อมบริการติดตั้ง 18-12-2020
92 PO64-00099 จ้างผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อสนับสนุนงานภาคีสัมพันธ์ 18-12-2020
93 PO64-00100 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อรองรับการตรวจสอบของ (บริษัทสามสิบสี่ ออดิต จำกัด) 18-12-2020
94 PO64-00101 จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเด็น UD 23-12-2020
95 PO64-00102 จัดจ้างผลิตสปอตโฆษณาวิทยุโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ 23-12-2020
96 PO64-00103 จัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้เรื่องผลกระทบของอุบัติเหตุ 23-12-2020
97 PO64-00104 จ้างบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) 23-12-2020
98 PO64-00105 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 23-12-2020
99 PO64-00106 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบประปา 23-12-2020
100 PO64-00111 ซื้อหนังสือปั้นให้รุ่ง 25-12-2020
101 PO64-00112 จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ (แบบไม่รวมอะไหล่) 28-12-2020
102 PO64-00113 จ้างพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อรองรับการปรับสถานะตัวชี้วัด 28-12-2020
103 PO64-00114 จ้างพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อรองรับการปรับสถานะตัวชี้วัด 28-12-2020
104 PO64-00115 จ้างพัฒนาเนื้อหาสนับสนุนประเด็น NCDs ชุด Air Pollution สุขภาพจิต และ Health literacy 29-12-2020
105 PO64-00116 จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้สุขภาวะต้นแบบ ประเด็นสุขภาวะทางใจ 29-12-2020
106 PO64-00117 จ้างผลิตข้อมูลการสื่อสารเพื่อผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะ 29-12-2020
107 PO64-00118 จ้างผลิตและพัฒนาข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ 29-12-2020
108 PO64-00119 ซื้อโคมไฟและอุปกรณ์ตจรวจจับความเคลื่อนไหวพร้อมบริการติดตั้ง 29-12-2020
109 PO64-00120 จ้างผลิตและสื่อสารผลงานสร้างเสริมสุขภาพในโอกาสครบรอบ 20 ปี สสส. 29-12-2020
110 PO64-00121 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสั้นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 29-12-2020
111 PO64-00122

จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้สุขภาวะต้นแบบ ประเด็นส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ตามกลุ่มเฉพาะ

29-12-2020
112 PO64-00123 สัญญาจ้างประเมินคุณภาพระบบงานตรวจสอบภายในและงานควบคุมภายในของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2563 11-01-2021
113 PO64-00124 ซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 19 04-01-2021
114 PO64-00126 จ้างบริหารจัดการด้านจัดทำบัญชีของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 04-01-2021
115 PO64-00127

สัญญาจ้างตรวจสอบและให้คำแนะนำเชิงพัฒนาต่อโครงการรับทุน สสส.ปีงบอนุมัติ

2563-2564 ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2564

11-01-2021
116 PO64-00128 จ้างวิเคราะห์ข้อมูลผลประเมินการปฏิบัติงานด้าน Competency
ของพนักงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
11-01-2021
117 PO64-00129 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารการส่งเสริมสุขภาพ 11-01-2021
118 PO64-00130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ 11-01-2021
119 PO64-00132 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น NCDs และ Health literacy ชุดที่ 1 11-01-2021
120 PO64-00133 จ้างสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Engagement Survey) 11-01-2021
121 PO64-00134 จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ประจำปี 2564 12-01-2021
122 PO64-00135 จ้างปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1, ห้องเด็กเล็กชั้น 6, ห้องประชุม 319 และอุปกรณ์อื่นๆ
ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
12-01-2021
123 PO64-00136 จ้างจัดทำเงินเดือนพนักงาน สสส. ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management System : HRMS Humatrix 7) 12-01-2021
124 PO64-00137 จัดซื้ออะไหล่พร้อมบริการติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภทโต๊ะ เก้าอี้และตู้เอกสาร) 12-01-2021
125 PO64-00138 จ้างออกแบบโมเดลการหารายได้ กลยุทธ์การตลาด SOOK Enterprise 12-01-2021
126 PO64-00139 ซื้อวัสดุงานครัวในห้องอาหาร อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 12-01-2021
127 PO64-00140 ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ระบบ อุปกรณ์สื่อสาร 18-01-2021
128 PO64-00142 จ้างดำเนินการออกแบบหนังสือรายงานประจำปี 19-01-2021
129 PO64-00143 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารกลไกสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย 20-01-2021
130 PO64-00144 จ้างปรับปรุงระบบงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 21-01-2021
131 PO64-00145 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 29-01-2021
132 PO64-00146 จ้างผลิตชุดสื่อสารงาน Thaihealth Watch 22-01-2021
133 PO64-00147

จ้างจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ครั้งที่ 1

25-01-2021
134 PO64-00148 เช่ารถตู้สำนักงานพร้อมพนักงานขับรถยนต์ประจำปี 2564 25-01-2021
135 PO64-00149 เช่าบริการเครื่องจ่ายสบู่เหลว ประจำปีงบประมาณ 2564 26-01-2021
136 PO64-00150 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัวภายในศูนย์อาหารชั้น 1 26-01-2021
137 PO64-00151 จ้างทำหลักสูตร E-learning ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 26-01-2021
138 PO64-00152 จ้างเช็ดกระจกภายนอกอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564 26-01-2021
139 PO64-00153 อบรมหลักสูตร Strategic Innovation 26-01-2021
140 PO64-00155 จ้างดำเนินคดีตามกฎหมายกับโครงการที่ปฏิบัติผิดสัญญารับทุน กับ สสส. 27-01-2021
141 PO64-00156 จ้างพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้สำหรับครอบครัว 27-01-2021
142 PO64-00159 จ้างศูนย์จัดทำข้อตกลง/สัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 04-02-2021
143 PO64-00160 จ้างพัฒนาเนื้อหาเชิงประเด็นตามสถานการณ์ที่อยู่ในกระแสสังคม (Hot issue) 29-01-2021
144 PO64-00161 จ้างผลิตหนังสือ Thaihealth Watch จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 64 จำนวน 5,000 เล่ม 29-01-2021
145 PO64-00163 จ้างเหมาบริการสนับสนุนการดำเนินงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และงานธรรมาภิบาลข้อมูล สสส. รายละเอียดตามขอบเขตงาน
29-01-2021
146 PO64-00164 จ้างอบรมหลักสูตร Persuasive Communication Skills 02-02-2021
147 PO64-00165 จ้างผลิตและสื่อสารเพื่อจุดประกายสังคมสุขภาวะ 05-02-2021
148 PO64-00166 จ้างทำกันซึมห้องเก็บของชั้น 1 และรางระบายน้ำทิ้งชั้นดานฟ้า 02-02-2021
149 PO64-00167 ซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับใช้ในงานออกแบบกราฟิกดีไซน์ 02-02-2021
150 PO64-00168 จ้างซ่อมอาคารติดตั้งรื้อถอนตกแต่งปรับปรุงใหม่รวมค่าแรง 02-02-2021
151 PO64-00169 จ้างแก้ไขท่ออ่างล้างจานห้องครัวชั้น 3 02-02-2021
152 PO64-00170 ซื้อชุดไส้กรองตู้น้ำดื่มพร้อมบริการติดตั้ง 01-02-2021
153 PO64-00171 ซื้อ Flow Switch และอะไหล่ของระบบ Chiller พร้อมบริการติดตั้ง 03-02-2021
154 PO64-00173 จ้างทำไฟล์สำเนาออกอากาศ คลิปวีดีโอ ชุดโควิดแมน ความยาว 60 วินาที
สำหรับการเผยแพร่ที่มีคุณภาพสูงสุดในรูปแบบไฟล์ .mov และ ไฟล์ขนาดย่อ .mp4 และลิขสิทธิ์เพลง จำนวน 3 เพลง
03-02-2021
155 PO64-00174 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกระจายกลิ่นหอม ประจำปีงบประมาณ 2564 04-02-2021
156 PO64-00175 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารสร้างสุขภาวะให้สังคมไทย 04-02-2021
157 PO64-00176 จ้างส่งชุดของขวัญปีใหม่ปี 2564 และหนังสือชุดความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว จำนวน 51 แห่ง 04-02-2021
158 PO64-00177 จ้างปรับปรุงการนำเสนอองค์ความรู้ภายในห้องนิทรรศการ Green ชั้น B1 04-02-2021
159 PO64-00178 จ้างผลิตและสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ 04-02-2021
160 PO64-00179 จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ศูนย์กิจการสร้างสุข 04-02-2021
161 PO64-00180 เช่าสถานที่จัดเก็บสื่อ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์กิจการสร้างสุข 05-02-2021
162 PO64-00181 จ้างจัดทำบัญชีและภาษีอากรของศูนย์กิจการสร้างสุข 05-02-2021
163 PO64-00182 จ้างปรับปรุงและพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องการติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับหน่วยจัดการจากโปรแกรม Flash เป็น html และ Javascript 05-02-2021
164 PO64-00183 จ้างออกแบบสิ่งพิมพ์สื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะ 05-02-2021
165 PO64-00184 จ้างจัดทำโครงการนำร่องสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้สุขภาวะ 05-02-2021
166 PO64-00185 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องในห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชั้น 4 05-02-2021
167 PO64-00186 จ้างพิมพ์วารสารจดหมายข่าวสร้างสุข 05-02-2021
168 PO64-00187 จ้างปรับปรุงปั๊มน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและหน้าแปลนวาล์น้ำ chiller 05-02-2021
169 PO64-00188 จ้างประเมินการจัดการความรู้ของ สสส. 11-02-2021
170 PO64-00189 จ้างสำรวจและจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินสุขภาวะสำหรับทุกคนตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 08-02-2021
171 PO64-00190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10-02-2021
172 PO64-00191 จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจจับและป้องกันความปลอดภัยเครือข่าย (IPS) 10-02-2021
173 PO64-00192 จ้างสำรวจความชำรุดของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 10-02-2021
174 PO64-00193 จ้างติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 10-02-2021
175 PO64-00194 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น NCDs และ Health literacy ชุดที่ 2 15-02-2021
176 PO64-00195 จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล (Maintanance System) 15-02-2021
177 PO64-00196 จ้างเหมาบริการจัดทำกระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบโครงการ 11-02-2021
178 PO64-00197 จ้างบริหารจัดการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล 15-02-2021
179 PO64-00198 จ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) ของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะพร้อมการทดสอบระบบ 11-02-2021
180 PO64-00199 จ้างบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะของเครือข่ายพันธมิตร 15-02-2021
181 PO64-00200 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ มุมศึกษาหาความสุข 15-02-2021
182 PO64-00201 ซื้อวัสดุจัดเลี้ยงสำหรับการจัดประชุมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 15-02-2021
183 PO64-00202 จ้างสังเคราะห์และเรียบเรียงบทความสุขภาวะ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 15-02-2021
184 PO64-00203 จ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านเว็บไซต์ LinkedIn 17-02-2021
185 PO64-00204 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 17-02-2021
186 PO64-00205 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บประวัติและข้อมูลการซ่อมบำรุงอาคาร (CMMS) ประจำปีงบประมาณ 2564 18-02-2021
187 PO64-00207 จ้างออกแบบอินโฟกราฟิกสื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะ 19-02-2021
188 PO64-00208 จ้างปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19-02-2021
189 PO64-00209 ซื้อ FILTER สำหรับเครื่องปรับอากาศและ FILTER HOOD พร้อมบริการติดตั้ง 19-02-2021
190 PO64-00210 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Transformative Engagement 19-02-2021
191 PO64-00211 ค่าซอฟท์แวร์โปรแกรม Adobe Creative Cloud 19-02-2021
192 PO64-00212 จ้างออกแบบไฟล์อาร์ตเวิร์คปกหนังสือและเนื้อในหนังสือฉบับสมบูรณ์ 19-02-2021
193 PO64-00213 จ้างเหมาบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือสุขภาวะทางกาย หัวข้อพลังชีวิตสร้างพลังสมอง 19-02-2021
194 PO64-00214 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ หัวใจตื่นรู้ พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 3 22-02-2021
195 PO64-00215 จ้างบริการระบบบริการข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (NewCenter+Iqnews Clipping) 19-02-2021
196 PO64-00216 สัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 25-02-2021
197 PO64-00217 จ้างผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 22-02-2021
198 PO64-00218 จ้างทำชุดเครื่องมือพัฒนาทักษะการรู้คิดสำหรับเด็ก ที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ (GRIs) 22-02-2021
199 PO64-00219 จ้างปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต 23-02-2021
200 PO64-00220 จ้างผลิตชุดข้อมูลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ ThaiHealth INNO Award ครั้งที่ 3 23-02-2021
201 PO64-00221 จัดซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในห้องสร้างปัญญา ครั้งที่ 2 จำนวน 114 รายการ 228 เล่ม 23-02-2021
202 PO64-00222 จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพันธมิตรเครือข่ายห้องสร้างปัญญา 23-02-2021
203 PO64-00223 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสร้างสุขภาพคนไทยเพื่อสังคมไทย 23-02-2021
204 PO64-00224 จ้างจัดทำข้อมูลบทความนวัตกรรมสุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาพ มุมศึกษาหาความสุข 23-02-2021
205 PO64-00225 เช่าพื้นที่จัดเก็บสื่อนิทรรศการและสื่ออื่นๆ ของ สสส. 24-02-2021
206 PO64-00226 ค่าซอฟท์แวร์โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์จ้างต่ออายุโปรแกรม Adobe เพื่อสนับสนุนงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 24-02-2021
207 PO64-00227 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประกอบกิจกรรมนิทรรศการสืบสร้างสุข ประเด็น NCDs 24-02-2021
208 PO64-00228 จ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านเว็บไซต์ JobsDB.com ภายในระยะเวลา 1 ปี 24-02-2021
209 PO64-00229 จัดชื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับใช้ในงานออกแบบกราฟิกดีไซน์ 24-02-2021
210 PO64-00230 จ้างทำซองเอกสารน้ำตาลแบบทึบ A4 มีโลโก้ สสส. 24-02-2021
211 PO64-00231 จ้างเหมาบริการจัดทำการวิเคราะห์งานและระบบสารสนเทศด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) 25-02-2021
212 PO64-00232 จ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านเว็บไซต์ Job Top Gun ภายในระยะเวลา 1 ปี 25-02-2021
213 PO64-00233

จัดซื้อชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะไร้สายเพื่อรองรับการประชุมทางไกลแบบ Online

พร้อมบริการติดตั้ง

25-02-2021
214 PO64-00234 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 25-02-2021
215 PO64-00236 จ้างบำรุงรักษาระบบน้ำปั๊มน้ำ chiller รายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2564 01-03-2021
216 PO64-00237 ซื้อมอเตอร์ของ Cooling Tower พร้อมบริการติดตั้งและล้างท่อ condenser pump 01-03-2021
217 PO64-00239 จ้างจัดทำสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอลเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1 03-03-2021
218 PO64-00240 ซื้อกล้อง CCTV และอุปกรณ์พร้อมบริการติดตั้ง 04-03-2021
219 PO64-00241

จ้างพัฒนาแนวทางการจัดพื้นที่เรียนรู้ในการพัฒนาศัพกยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในองค์กร

04-03-2021
220 PO64-00244 จ้างปรับแก้ไขปกและเนื้อหาในหนังสือนิทาน 3 เรื่อง หัวข้อเด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 05-03-2021
221 PO64-00245 เช่าพื้นที่ Server เว็บไซด์ www.happy8workplace.com ของสำนักสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 05-03-2021
222 PO64-00251 จ้างทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์เรื่องนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 08-03-2021
223 PO64-00255 จ้างสนับสนุนเนื้อหาในระบบ THRC 11-03-2021
224 PO64-00260 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ช่วยนักวิชาการและผู้ช่วยเลขานุการพร้อมอุปกรณ์ไอทีจำนวน 2 เครื่อง 10-03-2021
225 PO64-00242 จ้างผลิตสื่อชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ ประเด็น สุขภาพจิต 04-03-2021
226 PO64-00243 จ้างผลิตสื่อชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ ประเด็น ฝุ่น PM 2.5 04-03-2021
227 PO64-00250 ซื้อกล่องสำหรับจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 08-03-2021
228 PO64-00252 ซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมบริการติดตั้ง 08-03-2021
229 PO64-00254 จ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อใช้สนับสนุนการรับคณะศึกษาดูงาน สสส. 09-03-2021
230 PO64-00256 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น NCDs ชุดสุขภาพจิต 11-03-2021
231 PO64-00257 จ้างออกแบบและเผยแพร่ข้อมูลสุขภาวะบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 15-03-2021
232 PO64-00258

จ้างพัฒนาคู่มือและรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ปี 2564

15-03-2021
233 PO64-00259 จัดซื้อแพ็กเกจแบบสมัครสมาชิกให้สิทธิในการใช้งานภาพถ่ายภาพประกอบและเวกเตอร์ 16-03-2021
234 PO64-00261 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารเพื่อสร้างค่านิยมสุขภาวะไทย 16-03-2021
235 PO64-00262 จ้างเหมาดำเนินการจัดงานสื่อสาร 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2563 Thaihealth Watch สัญจร 16-03-2021
236 PO64-00263 จ้างสำรวจความต้องการพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำหรับการส่งต่อองค์ความรู้
เพื่อสำรวจความต้องการพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำหรับการส่งต่อองค์ความรู้
16-03-2021
237 PO64-00265 วิเคราะห์เทรนผู้บริโภคในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล Thaihealth Watch 16-03-2021
238 PO64-00266 จ้างจัดพิมพ์หนังสือนิทาน 3 เรื่อง หัวข้อเด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 18-03-2021
239 PO64-00267 จ้างศึกษาและรวบรวมโครงสร้างฐานข้อมุลจากระบบฐานข้อมูล Happy Workplace Center 18-03-2021
240 PO64-00268 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานในห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 15-03-2021
241 PO64-00270 จ้างเหมาบริการสแกนและจัดเก็บเอกสารการเงิน เข้าระบบจัดเก็บเอกสาร 18-03-2021
242 PO64-00271 ซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดมัลแวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 18-03-2021
243 PO64-00272 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานด้านกิจกรรมของศูนย์กิจการสร้างสุข 18-03-2021
244 PO64-00273 ซื้ออะไหล่ประตูอัตโนมัติพร้อมบริการติดตั้ง 19-03-2021
245 PO64-00274 จ้างจัดกระบวนการ Coaching แก่บุคลากร สสส. Happy Healthy Club Ep.02 19-03-2021
246 PO64-00275 จ้างปรับปรุงองศาและแก้ไขโปรแกรมบานม่านบังแสงอัตโนมัติฝั่งสวนสาธารณะ 22-03-2021
247 PO64-00276

จ้างตรวจสอบติดตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบโครงการรับทุนของ สสส.
ของโครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านคุณภาพ

22-03-2021
248 PO64-00278 จ้างบริการอีเมล G Suite Basic จำนวน 10 บัญชี 23-03-2021
249 PO64-00279 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการผลิตชุดข้อมูลและสื่อสารต้นแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคีเครือข่าย 23-03-2021
250 PO64-00280

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารชุดข้อมูลเฝ้าระวัง

ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

23-03-2021
251 PO64-00281 โครงการซื้ออุปกรณ์แก้ไขกลิ่นห้องน้ำชั้น 1 , 2 และ 4 พร้อมติดตั้ง 23-03-2021
252 PO64-00282 โครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์บริเวณแปลงผักสาธิตชั้น 6 24-03-2021
253 PO64-00284 จัดจ้างผลิตสกู๊ปวิดีโอให้ความรู้ความเข้าใจปัญหา ฝุ่นควัน และประเด็นสิ่งแวดล้อม 24-03-2021
254 PO64-00286 จ้างออกแบบและผลิตสื่อ Thaihealth Watch 24-03-2021
255 PO64-00287

อบรมหลักสูตร Be Proactive The Power to Effectiveness

(งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 170,000 บาท)

24-03-2021
256 PO64-00289 ซื้อเครื่องวัดความชื้นคอนกรีต 24-03-2021
257 PO64-00290 จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน Health Conscious และ Public Mind 29-03-2021
258 PO64-00291 จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมออกแบบกราฟิก การตกแต่งภาพ และตัดต่อวีดีโอ 29-03-2021
259 PO64-00293 ข้อมูลเนื้อหา Thaihealth Watch ปี 2565 จำนวน 10 เรื่อง 29-03-2021
260 PO64-00294 จ้างดำเนินงานสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชนเขตสาทร 29-03-2021
261 PO64-00295 จ้างพัฒนาศักยภาพพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำหรับการขยายผลความรู้ 29-03-2021
262 PO64-00296 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 29-03-2021
263 PO64-00297

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างแปลและเรียบเรียงบทความ

สร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ

29-03-2021
264 PO64-00298 จัดกระบวนการเพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ สสส. ในมิติสุขภาวะทางปัญญา 29-03-2021
265 PO64-00299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 29-03-2021
266 PO64-00300

โครงการจ้างจัดทําสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ (e-learning) งานด้านพัสดุ

จำนวน 4 หัวข้อ

29-03-2021
267 PO64-00301 จ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center สสส. 29-03-2021
268 PO64-00303 จัดจ้างสื่อหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อลงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
31-03-2021
269 PO64-00304 จัดจ้างสื่อป้ายรอรถประจำทาง เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปี 2564 31-03-2021
270 PO64-00306 จัดจ้างบริการระบบจัดงานวิ่งแข่งขันแบบออนไลน์ 31-03-2021
271 PO64-00308 จ้างผลิตสื่อ VDO Clip Thaihealth Watch (งบประมาณจัดสรร 500,000) รหัสจัดจ้าง 5 31-03-2021
272 PO64-00309 จัดจ้างสื่อหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เพื่อลงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
31-03-2021
273 PO64-00310 งานวิชาการเชิงประเด็น Thaihealth Watch งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 31-03-2021
274 PO64-00312

โครงการจัดซื้อ Mainboard ทีวี Razr P-65 LED Panel Touch Screen 65

ห้องประชุม 310 ชั้น 3

01-04-2021
275 PO64-00313 จัดจ้างพิมพ์หนังสือนิทานมาล้างมือกันเถอะ ภาษาพม่า 01-04-2021
276 PO64-00314 จ้างขับเคลื่อนเครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับครอบครัว 01-04-2021
277 PO64-00315 จัดจ้างสื่อหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อลงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
01-04-2021
278 PO64-00316 จัดกระบวนการ Coaching แก่บุคลากร สสส. Happy Healthy Club Ep.03 02-04-2021
279 PO64-00318 โครงการซื้อตู้ควบคุมระบบไนโตรเจนและแบตเตอรี่พร้อมบริการติดตั้ง 02-04-2021
280 PO64-00319

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารสร้างเสริมสุขภาพ

สู่สังคมไทยผ่านสื่อวิทยุ

02-04-2021
281 PO64-00321 จัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ(Business Intelligence) 08-04-2021
282 PO64-00328 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมิณผล ปี 2562-2564 05-04-2021
283 PO64-00330

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการสื่อสาร

การสร้างเสริมสุขภาวะ

07-04-2021
284 PO64-00333 โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่วนสำนักงานชั้น 5 และห้องสมุดชั้น 2 19-04-2021
285 PO64-00335

โครงการจ้างแปลข้อบังคับและระเบียบของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวม 9 ฉบับ

19-04-2021
286 PO64-00338 ออกแบบโลโก้ที่มีความหมายสอดคล้องกับการทำงานของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 19-04-2021
287 PO64-00340 จ้างเหมาบริการจัดการขนย้าย และกำจัดสิ่งของภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19-04-2021
288 PO64-00264 จ้างเหมาบริการงานบำรุงรักษาต้นไม้ภายในอาคารประจำปีงบประมาณ 2564 16-03-2021
289 PO64-00292

ซื้อกระดาษสำหรับศูนย์อาหารและกระดาษชำระภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ประจำปีงบประมาณ 2564

29-03-2021
290 PO64-00305 จ้างออกแบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านโครงสร้างแบรนด์องค์กร 31-03-2021
291 PO64-00311 จ้างทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์รายได้-รายจ่ายของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3 ปี (2565 – 2567) 01-04-2021
292 PO64-00320 จ้างผลิตสกู๊ปการสร้างสังคมสุขภาวะ 02-04-2021
293 PO64-00325 โครงการ จ้าง ตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบประมาณอนุมัติ 2563 09-04-2021
294 PO64-00326 โครงการ จ้าง ตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบประมาณอนุมัติ 2563 02-04-2021
295 PO64-00327 โครงการ จ้าง ตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบประมาณอนุมัติ 2563 02-04-2021
296 PO64-00329

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลสนับสนุนสังคม

สุขภาวะผ่านสื่อออนไลน์

08-04-2021
297 PO64-00331 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล (DOL) เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ 08-04-2021
298 PO64-00336 คัดสรรข้อมูลสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเชื่อมพันธมิตรเครือข่าย 19-04-2021
299 PO64-00337 จ้างพัฒนาระบบสนับสนุนแพลตฟอร์ม (platform) พันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19-04-2021
300 PO64-00339 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานอานีฟกับกอล์ฟ สู้โควิด19 และเรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เป็นภาษาพม่า 19-04-2021
301 PO64-00341 จ้างจัดงานแถลงความร่วมมือ Precision Health Promotion
บริการข้อมูลเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร
สร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานของ สสส.
19-04-2021
302 PO64-00342 จ้างบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 19-04-2021
303 PO64-00343 จ้างผลิตสื่อต้นแบบชุดสื่อการเรียนรู้การพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19-04-2021
304 PO64-00344

โครงการจ้างสนับสนุนกลไก ศูนย์สุขใจ เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการทำงานของ

ภาคีเครือข่าย พชอ. และสามารถขยายผลต่อได้

19-04-2021
305 PO64-00345 บริหารจัดการและผลิตสื่อสนับสนุนการจัดงาน Thaihealth Watch 2022 19-04-2021
306 PO64-00346 จ้างบริหารจัดการกระจายเนื้อหาและข้อมูลสุขภาวะ Thaihealth Watch ผ่านผู้มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์ 19-04-2021
307 PO64-00347

โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานตรวจสอบโครงการ ประจำปี 2564

โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

22-04-2021
308 PO64-00349 โครงการจัดซื้อถ่ายชาร์ตและแท่นชาร์ตสำหรับบริการในห้องประชุมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 23-04-2021
309 PO64-00350 โครงการจัดจ้างพิมพ์คู่มือบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 23-04-2021
310 PO64-00351 จัดจ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะ QR Code และสายด่วนโควิด 27-04-2021
311 PO64-00352 จ้างจัดทำวารสารการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับพิเศษ วาระครบรอบ 20 ปี สสส. 27-04-2021
312 PO64-00353 จ้างบริหารจัดการพื้นที่เรียนรู้ในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ห้อง Health Check Up ประจำปีงบประมาณ 2564 28-04-2021
313 PO64-00355 จ้างบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารองค์ความรู้สุขภาวะกับกลุ่มเป้าหมายประชาชน 29-04-2021
314 PO64-00356 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Analytical for problem Solving and Decision Making 29-04-2021
315 PO64-00357 จ้างบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย ห้อง fitness อาคาร ศรร. 30-04-2021
316 PO64-00358 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ 30-04-2021
317 PO64-00359 จัดซื้อรถเข็นเพื่อรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้บริการภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะพร้อมบริการจัดส่ง 30-04-2021
318 PO64-00361 จัดซื้อม่านม้วนห้องผู้อำนวยการฝ่ายของชั้น 4 โซนสวนสาธารณะและห้องรับรอง 401 ชั้น 4 03-05-2021
319 PO64-00362 จ้างซ่อมบำรุงสื่อการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสื่อชุดความรู้สุขภาวะใน
รูปแบบชุดนิทรรศการยืมคืนที่ได้รับความเสียหายและทดแทนบางส่วนที่สูญหายไป
03-05-2021
320 PO64-00365 จ้างทบทวนปรับปรุงและจัดทำบรรยายลักษณะงาน 05-05-2021
321 PO64-00366 จ้างทบทวนและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน 05-05-2021
322 PO64-00371 จัดจ้างสื่อหนังสือพิมพ์ข่าวสดเพื่อลงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
05-05-2021
323 PO64-00372 จัดจ้างสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพื่อลงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
05-05-2021
324 PO64-00373

จ้างจัดทำองค์ความรู้การบริหารจัดการนิทรรศการและจุดเรียนรู้ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

13-05-2021
325 PO64-00375 จ้างพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเรียกดูข้อมูลการจ้างงาน 13-05-2021
326 PO64-00376 เช่า คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง 13-05-2021
327 PO64-00377 จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 07-05-2021
328 PO64-00378

จ้างพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อรองรับการสร้างพื้นที่เรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนาระบบกลางรองรับการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันองค์ความรู้สุขภาวะสำหรับภาคีเครือข่าย สสส. 

13-05-2021
329 PO64-00379 จัดจ้างพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์งดเหล้าเข้าพรรษา 13-05-2021
330 PO64-00381 จัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ประจำห้องพยาบาล สสส. 13-05-2021
331 PO64-00382 จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 13-05-2021
332 PO64-00383 จัดจ้างผลิตคู่มือ และโปสเตอร์วัคซีน โควิด-19 11-05-2021
333 PO64-00385 จ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในสื่อโซเชียลมีเดีย 14-05-2021
334 PO64-00386 จ้างดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 14-05-2021
335 PO64-00387 จ้างผลิตและพัฒนาสกู๊ปข่าวโทรทัศน์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 17-05-2021
336 PO64-00388 จ้างบริหารจัดการและออกแบบเนื้อหาในช่องทางการสื่อสารสาธารณะของสำนักสร้างสรรค์โอกาส 17-05-2021
337 PO64-00389 จ้างพัฒนาสื่อสุขภาวะต้นแบบสำหรับประชาชน ประเด็น มลพิษทางอากาศ (PM2.5) 18-05-2021
338 PO64-00390 จัดจ้างสื่อป้ายรอรถประจำทาง เพื่อรณรงค์ประเด็นวัคซีนโควิด 19 ประจำปี 2564 17-05-2021
339 PO64-00391 จ้างบริการปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ 20-05-2021
340 PO64-00392 จ้างวิจัยทางการตลาดและความต้องการเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย SOOK Enterprise 28-05-2021
341 PO64-00393

จ้างออกแบบข้อมูลและจัดทำชิ้นงานเพื่อสื่อสารเรื่องนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็ก

แบบถ้วนหน้า

21-05-2021
342 PO64-00395 จัดจ้างทำต้นฉบับหนังสือ Spiritual Health for Resilient Society 21-05-2021
343 PO64-00396 จัดจ้างออกแบบคู่มือวัคซีนสู้โควิด 21-05-2021
344 PO64-00397 จ้างออกแบบและวาดภาพประกอบสื่อสนับสนุนและสื่อให้ความรู้ 21-05-2021
345 PO64-00400 จ้างอบรมหลักสูตร KM for Productivity Boot Camp 24-05-2021
346 PO64-00401 จัดซื้อเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้งานกับเว็บไซต์ของ สสส. 25-05-2021
347 PO64-00404 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องอาหารภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 31-05-2021
348 PO64-00405 จัดจ้างออกแบบโครงเรื่องจากฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์เรื่องนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 31-05-2021
349 PO64-00406 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับใช้ในงานออกแบบกราฟฟิก 31-05-2021
350 PO64-00407 จ้างถอดบทเรียนและออกแบบกระบวนการพัฒนาแนวทางบ่มเพาะพื้นที่เรียนรู้ (Learning Space) เพื่อเด็ก เยาวชนและ ครอบครัว 31-05-2021
351 PO64-00409 จ้างบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศภายในอาคาร ศรร.ประจำปีงบประมาณ 2564 01-06-2021
352 PO64-00410 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ 01-06-2021
353 PO64-00411

จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภท Air Chiller และ VRV Type

ประจำปีงบประมาณ 2564

01-06-2021
354 PO64-00412 จัดซื้ออุปกรณ์นำเสนอสำหรับบริการในห้องประชุม ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 01-06-2021
355 PO64-00414 จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) Prime Minister’s Award Health Promotion 02-06-2021
356 PO64-00415 จ้างอบรมหลักสูตร Excel In Essence 01-06-2021
357 PO64-00416 จ้างอบรมหลักสูตร Say It With Report 01-06-2021
358 PO64-00419 จ้างศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี ภาษี และพัสดุ สำหรับภาคี 07-06-2021
359 PO64-00422 จ้างพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมสื่อสารสุขภาวะผ่านแหล่งเรียนรู้ 08-06-2021
360 PO64-00423

จ้างจัดการการกระจายสื่อองค์ความรู้สุขภาวะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครือข่าย-ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

08-06-2021
361 PO64-00424 จ้างจัดอบรมการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน 09-06-2021
362 PO64-00426 จ้างบริการระบบประชุมมัลติมีเดียทางไกล (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 110,000 บาท) 11-06-2021
363 PO64-00427 ซื้ออะไหล่งานระบบภาพและเสียงของห้องประชุมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะพร้อมบริการติดตั้ง 14-06-2021
364 PO64-00428 จ้างผลิตชุดข้อมูลสร้างความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ 14-06-2021
365 PO64-00429 จ้างบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเว็บไซต์หลัก สสส. 15-06-2021
366 PO64-00431 จ้างรื้อฝ้าและทำกันซึมจากภายในสำนักงานชั้น 4,5 และชั้น 6 15-06-2021
367 PO64-00432

จ้างบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

15-06-2021
368 PO64-00433 ซื้ออะไหล่ซ่อมตู้น้ำดื่มพร้อมบริการติดตั้งและซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบถังคว่ำทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021
369 PO64-00434 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อใช้สำรองไฟฟ้าและทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021
370 PO64-00435 ซื้อโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้แสดงค่าพลังงานและจอ signage เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021
371 PO64-00437 จ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลสุขภาวะผ่านการดำเนินงานระบบสื่อสังคมออนไลน์ 15-06-2021
372 PO64-00438 จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและระบบควบคุมการจัดการเครื่องทำความเย็น ประจำปีงบประมาณ 2564 15-06-2021
373 PO64-00440 จ้างผลิตและสื่อสารประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนทุกช่วงวัยผ่านสื่อวิทยุ 15-06-2021
374 PO64-00441 จัดจ้างออกแบบสื่อเพื่อสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ 17-06-2021
375 PO64-00442 จ้างวิจัยเพื่อสำรวจและประเมินผลลัพธ์จากการจัดกระบวนการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะ 17-06-2021
376 PO64-00447 จ้างปรับปรุงห้องตรวจสุขภาพ Health Check Up ชั้น 1 17-06-2021
377 PO64-00449 ซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศประเภทดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในห้องสร้างปัญญา 17-06-2021
378 PO64-00453 จัดซื้อโปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ 18-06-2021
379 PO64-00454 จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564 16-06-2021
380 PO64-00455 จ้างศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าและจัดทำชิ้นงานสื่อสาร (Infographic) 22-06-2021
381 PO64-00458 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่จ้างตามภารกิจ จำนวน 1 เครื่อง 22-06-2021
382 PO64-00459 ซื้อเครื่อง Smart Card Reader พร้อมบริการติดตั้ง 22-06-2021
383 PO64-00463 จ้างอบรมหลักสูตร High Impact Presentation 23-06-2021
384 PO64-00465 จ้างบันทึกภาพนิ่งสนับสนุนการสื่อสารสร้างสุขภาพ 23-06-2021
385 PO64-00467 จ้างจัดทำสื่อสนับสนุนการสื่อสารกิจกรรมและภาพลักษณ์องค์กร สสส. 23-06-2021
386 PO64-00408 จ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ 20 ปี สสส. 01-06-2021
387 PO64-00409 จ้างบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศภายในอาคาร ศรร. ประจำปีงบประมาณ 2564 01-06-2021
388 PO64-00410 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ 01-06-2021
389 PO64-00411 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภท Air Chiller และ VRV Type ประจำปีงบประมาณ 2564 01-06-2021
390 PO64-00412 จัดซื้ออุปกรณ์นำเสนอสำหรับบริการในห้องประชุม ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 01-06-2021
391 PO64-00414 จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) Prime Minister’s Award Health Promotion 02-06-2021
392 PO64-00415 จ้างอบรมหลักสูตร Excel In Essence 01-06-2021
393 PO64-00416 จ้างอบรมหลักสูตร Say It With Report 01-06-2021
394 PO64-00418 จ้างดำเนินการสังเคราะห์และเรียบเรียงวารสารจดหมายข่าวสร้างสุข 04-06-2021
395 PO64-00419 จ้างศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี ภาษี และพัสดุ สำหรับภาคี 07-06-2021
396 PO64-00422 จ้างพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมสื่อสารสุขภาวะผ่านแหล่งเรียนรู้ 08-06-2021
397 PO64-00423

จ้างจัดการการกระจายสื่อองค์ความรู้สุขภาวะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย-ศูนย์เรียนรู้

สุขภาวะ

08-06-2021
398 PO64-00424 จ้างจัดอบรมการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน 09-06-2021
399 PO64-00426 จ้างบริการระบบประชุมมัลติมีเดียทางไกล 11-06-2021
400 PO64-00427 ซื้ออะไหล่งานระบบภาพและเสียงของห้องประชุมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะพร้อมบริการติดตั้ง 14-06-2021
401 PO64-00428 จ้างผลิตชุดข้อมูลสร้างความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ 14-06-2021
402 PO64-00429 จ้างบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเว็บไซต์หลัก สสส. 15-06-2021
403 PO64-00430 จ้างผลิตวิดีทัศน์อินโฟกราฟฟิกแอนิเมชั่นภายใต้แผนการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 15-06-2021
404 PO64-00431 จ้างรื้อฝ้าและทำกันซึมจากภายในสำนักงานชั้น 4,5 และชั้น 6 15-06-2021
405 PO64-00432 จ้างบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 15-06-2021
406 PO64-00433 ซื้ออะไหล่ซ่อมตู้น้ำดื่มพร้อมบริการติดตั้งและซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบถังคว่ำทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021
407 PO64-00434 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อใช้สำรองไฟฟ้าและทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021
408 PO64-00435 ซื้อโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้แสดงค่าพลังงานและจอ signage เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021
409 PO64-00437 จ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลสุขภาวะผ่านการดำเนินงานระบบสื่อสังคมออนไลน์ 15-06-2021
410 PO64-00438 จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและระบบควบคุมการจัดการเครื่องทำความเย็น ประจำปีงบประมาณ 2564 15-06-2021
411 PO64-00439 จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) Prime Minister’s Award Health Promotion 15-06-2021
412 PO64-00440 จ้างผลิตและสื่อสารประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนทุกช่วงวัยผ่ายสื่อวิทยุ 15-06-2021
413 PO64-00441 จัดจ้างออกแบบสื่อเพื่อสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ 17-06-2021
414 PO64-00442 จ้างวิจัยเพื่อสำรวจและประเมินผลลัพธ์จากการจัดกระบวนการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะ 17-06-2021
415 PO64-00443 จ้างพัฒนาเนื้อหาและสื่อสารข้อมูลสถาบันการสร้างเสริมสุขภาพ 17-06-2021
416 PO64-00444 จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์บันทึกจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 15-06-2021
417 PO64-00447 จ้างปรับปรุงห้องตรวจสุขภาพ Health Check Up ชั้น 1 17-06-2021
418 PO64-00449 ซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศประเภทดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในห้องสร้างปัญญา 17-06-2021
419 PO64-00450 จ้างบำรุงรักษาระบบม่านบังแสงอัตโนมัติ (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2564 17-06-2021
420 PO64-00451 จ้างบำรุงรักษาท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศ Ball Cleaning ประจำปีงบประมาณ 2564 17-06-2021
421 PO64-00452 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น NCDs และ Health Literacy ชุดที่ 4 17-06-2021
422 PO64-00453 จัดซื้อโปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ 18-06-2021
423 PO64-00454 จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564 16-06-2021
424 PO64-00455 จ้างศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าและจัดทำชิ้นงานสื่อสาร (Infographic) 22-06-2021
425 PO64-00456 ซื้อสารกรองเรซิ่นและอุปกรณ์พร้อมบริการเปลี่ยน 22-06-2021
426 PO64-00458 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่จ้างตามภารกิจ จำนวน 1 เครื่อง 22-06-2021
427 PO64-00459 ซื้อเครื่อง Smart Card Reader พร้อมบริการติดตั้ง 22-06-2021
428 PO64-00461

จ้างพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อรองรับการระบุประเภทตัวชี้วัดและ

การออกรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

24-06-2021
429 PO64-00463 จ้างอบรมหลักสูตร High Impact Presentation 23-06-2021
430 PO64-00464 ซื้อโปรแกรมสร้างเอกสารรายงานในรูปแบบPDF ประจำปี 2564 23-06-2021
431 PO64-00465 จ้างบันทึกภาพนิ่งสนับสนุนการสื่อสารสร้างสุขภาพ 23-06-2021
432 PO64-00466 จ้างจัดหาภาพลิขสิทธิ์รูปภาพประกอบและภาพเวกเตอร์สำหรับสื่อออนไลน์ 23-06-2021
433 PO64-00467 จ้างจัดทำสื่อสนับสนุนการสื่อสารกิจกรรมและภาพลักษณ์องค์กร สสส. 23-06-2021
434 PO64-00468 จ้างพัฒนาแผนหลักระยะ 3 ปี และแผนดำเนินงานประจำปี แผนควบคุมยาสูบ 22-06-2021
435 PO64-00469 จ้างจัดเรียงอักษรภาษาต่าง ๆ ในคู่มือวัคซีนสู้โควิด 23-06-2021
436 PO64-00473

จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสื่อสาร

ประจำชั้น ประจำปีงบประมาณ 2564

30-06-2021
437 PO64-00504 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประด็น PM 2.5 03-08-2021
438 PO64-00507 จ้างปรับปรุงการพัฒนาบริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 03-08-2021
439 PO64-00513 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 03-08-2021
440 PO64-00526 จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลในการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ด้านทุนมนุษย์
02-08-2021
441 PO64-00527 จ้างผลิตหนังสือทิศทางและเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) ของกองทุนฯ 02-08-2021
442 PO64-00528 จัดจ้างผลิตเพลงและมิวสิควิดีโอประกอบเพลงโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 02-08-2021
443 PO64-00531 จ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Internal Customer Satisfaction : ICS) 02-08-2021
444 PO64-00534 จ้างจัดทำสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อดิจิตอลเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ครั้งที 2 03-08-2021
445 PO64-00535 จัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอประกอบเพลงรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อสังคมไทย 03-08-2021
446 PO64-00536 จ้างประเมิน (ออนไลน์) Functional Competency ปี 2564 04-08-2021
447 PO64-00541 จ้างพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สานพลังการสร้างเสริมสุขภาวะ 05-08-2021
448 PO64-00544 จ้างออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021) 09-08-2021
449 PO64-00285 จัดจ้างผลิตเพลงโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 24-03-2021
450 PO64-00288 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 24-03-2021
451 PO64-00340 จ้างเหมาบริการจัดการขนย้าย และกำจัดสิ่งของภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19-04-2021
452 PO64-00368 จ้างสรุปประเด็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สสส. ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 30-04-2021
453 PO64-00436 โครงการจัดจ้างงานกำจัดวัชพืชสำหรับงานภูมิทัศน์บริเวณรอบนอกอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 15-06-2021
454 PO64-00445 โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบประตูอัตโนมัติรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) 17-06-2021
455 PO64-00446 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 17-06-2021
456 PO64-00448 จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 17-06-2021
457 PO64-00457 บำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 22-06-2021
458 PO64-00460 โครงการจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง 22-06-2021
459 PO64-00474 จ้างปรับแก้ไขปกและเนื้อในหนังสือนิทาน 3 เรื่อง หัวข้ออ่านดอยสุเทพ 05-07-2021
460 PO64-00476 โครงการ : License Acrobat Pro DC 28-06-2021
461 PO64-00477 ตัวชี้วัดองค์การ เพื่อรองรับการตั้งตัวชี้วัด การปรับปรุงตัวชี้วัดระหว่างปี
และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ โดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล
12-07-2021
462 PO64-00478 จ้างพัฒนาระบบ API (Web Service) สำหรับเชื่อมต่อระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับระบบสารสนเทศภายใน ของ สสส. 12-07-2021
463 PO64-00479 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบ ThaiHealth Contact Center (THCC) 08-07-2021
464 PO64-00480 บำรุงรักษาระบบรายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ 2564 30-06-2021
465 PO64-00481

จัดจ้างส่งหนังสือนิทานอานีฟกับกอล์ฟ, เรายังรักกันทุกวันนะจ๊ะ, มาล้างมือกันเถอะ

ภาษาพม่า งบประมาณ 26,000 บาท

09-07-2021
466 PO64-00482 จัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 09-07-2021
467 PO64-00483 จ้างบริการ Adobe Creative Cloud 08-07-2021
468 PO64-00484 ซื้อ Break Glass พร้อมบริการติดตั้ง 08-07-2021
469 PO64-00485 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 08-07-2021
470 PO64-00486 จ้างบริการต่ออายุ License Adobe Acrobat ประจำปีงบประมาณ 2564 09-07-2021
471 PO64-00487 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและอุปกรณ์ในร้าน SOOK SHOP จากน้ำรั่ว 09-07-2021
472 PO64-00489 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตเนื้อหาการสื่อสารบทบาทภาพลักษณ์ภายในองค์กร 12-07-2021
473 PO64-00493 จัดจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดการร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และ ครอบครัวด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 13-07-2021
474 PO64-00495 จัดพิมพ์โปสเตอร์เครื่องมือสื่อสารและการเรียนรู้สำหรับครอบครัว 13-07-2021
475 PO64-00496 จัดจ้างสื่อและบุคคลเพื่อสื่อสารสาธารณะเรื่องนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 13-07-2021
476 PO64-00497 จ้างสนับสนุนดูแลเว็บไซต์ประชากรกลุ่มเฉพาะ เว็บไซต์นับเราด้วยคน 07-07-2021
477 PO64-00498 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการสร้างเสริมสุขภาพ 14-07-2021
478 PO64-00499 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตบทความสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างเสริมสุขภาพ 14-07-2021
479 PO64-00500 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างต่ออายุการใช้บริการ Adobe Creative Cloud 15-07-2021
480 PO64-00501 ปรับปรุงระบบบริหารโครงการเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ2564 15-07-2021
481 PO64-00503 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และงานธรรมาภิบาลข้อมูล สสส. ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 27-07-2021
482 PO64-00505 โครงการจ้างผลิตชุดเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ ประเด็น PM 2.5 23-07-2021
483 PO64-00506 จ้างจัดส่งสื่อการเรียนรู้สุขภาวะให้กับพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เพื่อนำใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้ด้งกล่าวขยายผลองค์ความรู้สู่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
23-07-2021
484 PO64-00508 ถอดบทเรียนกลไก ศูนย์สุขใจ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายผลต้นแบบการดำเนินงานของศูนย์สุขใจให้กับ พชอ. อื่นๆทั่วประเทศ 27-07-2021
485 PO64-00509 พัฒนากรอบและจัดทำคู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของ สสส. (กรอบการประเมินผลใหม่) 27-07-2021
486 PO64-00510 บำรุงรักษาระบบอีเลิร์นนิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย สสส. ประจำปีงบประมาณ 2564 15-07-2021
487 PO64-00511 โครงการจ้างจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 2 (งบประมาณ 40,000 บาท) 27-07-2021
488 PO64-00512 โครงการจ้างบริหารจัดการระบบและข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันส่งเสริมการอ่านเพื่อสุขภาวะ (SOOK Library Application) ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณ 500,000 บาท) (59) 27-07-2021
489 PO64-00517

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างนักแสดงชายร่วมพัฒนางานสื่อสาร

สุขภาวะ

20-07-2021
490 PO64-00518 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างบริหารจัดการและวางกลยุทธการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียองค์กร 20-07-2021
491 PO64-00520 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข่าวสั้นเพื่อสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ 23-07-2021
492 PO64-00521 จัดจ้างผลิตสื่อเผยแพร่เพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กและครอบครัวเปราะบางในวิกฤตโควิด-19 23-07-2021
493 PO64-00522 จัดจ้างทำรายงานการศึกษาบทเรียนที่ดีของการจัดการระดับปฐมภูมิเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศต่างๆ 23-07-2021
494 PO64-00524 จ้างจัดพิมพ์หนังสือสุขภาวะทางปัญญา หัวข้อ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 30-07-2021
495 PO64-00525 จ้างจัดพิมพ์หนังสือนิทาน 3 เรื่อง หัวข้ออ่านดอยสุเทพ 30-07-2021
496 PO64-00527 จ้างผลิตหนังสือทิศทางและเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) ของกองทุนฯ 02-08-2021
497 PO64-00529 จัดจ้างผลิตคู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา 02-08-2021
498 PO64-00530 จ้างพิมพ์การ์ดเพื่อนใจ 02-08-2021
499 PO64-00532 จัดจ้างผลิตป้ายโฆษณาแบบตั้งโต๊ะ รณรงค์ฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกาย 02-08-2021
500 PO64-00533 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องเลเซอร์พอยเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง / เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง) 03-08-2021
501 PO64-00535 จัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอประกอบเพลงรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อสังคมไทย 03-08-2021
502 PO64-00538

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารชุดข้อมูลสุขภาพดี

ผ่านสื่อวิทยุ

04-08-2021
503 PO64-00539 จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 04-08-2021
504 PO64-00542 จ้างวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ระยะ 3 ปี (2565-2567) 09-08-2021
505 PO64-00547 จ้างจัดทำการเรียนรู้ด้วยตัวเองในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 10-08-2021
506 PO64-00548 จ้างจัดพิมพ์หนังสือจิตวิทยาเด็ก หัวข้อ อ่านนิทาน อ่านลูกรัก 10-08-2021
507 PO64-00549 จ้างจัดพิมพ์หนังสือสุขภาวะทางปัญญา หัวข้อคืนดีกับใจ 10-08-2021
508 PO64-00550 จ้างพัฒนากลยุทธ์ดำเนินงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 16-08-2021
509 PO64-00551 โครงการพัฒนารูปแบบขยายผลความรู้ระหว่างพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 10-08-2021
510 PO64-00552

จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบมัลติมีเดียสนับสนุนการจัดงานสื่อสาร 10 พฤติกรรมสุขภาพ

คนไทย (Thaihealth Watch 2022)

20-08-2021
511 PO64-00553 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารโครงการย่อย 13-08-2021
512 PO64-00554 โครงการจ้างออกแบบปกและจัดหน้าหนังสือสุขภาวะทางปัญญา หัวข้อคืนดีกับใจ 11-08-2021
513 PO64-00555 จ้างเหมาบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือจิตวิทยาเด็ก หัวข้ออ่านนิทาน อ่านลูกรัก 11-08-2021
514 PO64-00556 โครงการจ้างวาดภาพประกอบหนังสือจิตวิทยาเด็ก หัวข้ออ่านนิทาน อ่านลูกรัก 11-08-2021
515 PO64-00557 โครงการจ้างออกแบบปกและจัดหน้าหนังสือจิตวิทยาเด็ก หัวข้ออ่านนิทาน อ่านลูกรัก 11-08-2021
516 PO64-00559 จ้างบำรุงรักษาระบบ ThaiHealth Web Portal และ Single Sign-On 13-08-2021
517 PO64-00562 จ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับภาคี ประจำปีงบประมาณ 2564 13-08-2021
518 PO64-00569 บำรุงรักษาระบบ Robotic Process Automation ประจำปีงบประมาณ 2564 13-08-2021
519 PO64-00570 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ 13-08-2021
520 PO64-00571 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข้อมูลสื่อสารร่วมสานพลังเครือข่ายสุขภาวะ 17-08-2021
521 PO64-00572 จ้างบริหารจัดการกระจายเนื้อหาและข้อมูลสุขภาวะ สำหรับงาน Thaihealth Watch 18-08-2021
522 PO64-00573

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างแปลและเรียบเรียงชุดข้อมูลผล

การดำเนินงาน สสส. ฉบับภาษาอังกฤษ

17-08-2021
523 PO64-00574 วิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564 18-08-2021
524 PO64-00575 การสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้เสนอโครงการ สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) 18-08-2021
525 PO64-00576 จ้างบริหารจัดการบูธของ สสส. ภายในงาน Thailand International Health Expo 18-08-2021
526 PO64-00577 พัฒนาแนวคิดและการนำเสนอประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. 18-08-2021
527 PO64-00578 จ้างจัดพิมพ์กล่องบรรจุหนังสือ หัวข้อ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 18-08-2021
528 PO64-00580

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารนวัตกรรม

การสร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทย

18-08-2021
529 PO64-00581 จ้างผลิตของเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภาพลักษณ์การดำเนินงานสำนัก 11 19-08-2021
530 PO64-00582 จัดจ้างออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อสนับสนุนและสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโจทย์งาน 19-08-2021
531 PO64-00583 จัดจ้างออกแบบและจัดทำกราฟิกในสื่อสนับสนุนและสื่อให้ความรู้ตามโจทย์งาน 19-08-2021
532 PO64-00584 จัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอเรื่องการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) 19-08-2021
533 PO64-00585 จัดจ้างผลิตคู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (HOME ISOLATION) 19-08-2021
534 PO64-00586 จัดจ้างผลิตสกู๊ปวิดีโอและวิดีโอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาวะตามโจทย์งาน 19-08-2021
535 PO64-00587 จัดจ้างผลิตสกู๊ปวิดีโอและสื่อรณรงค์งานสุขภาวะตามโจทย์งาน 19-08-2021
536 PO64-00588 จัดจ้างผลิตวิดีโอรณรงค์และสื่อสนับสนุนตามโจทย์งาน 19-08-2021
537 PO64-00589 จัดจ้างพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์เรื่องลดการดื่มแอลกอฮอล์ 19-08-2021
538 PO64-00590 โครงการจัดจ้างสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์โควิด-19 18-08-2021
539 PO64-00591 จ้างผลิตสื่อสุขภาวะต้นแบบสำหรับประชาชน ประเด็น มลพิษทางอากาศ (PM2.5) 20-08-2021
540 PO64-00592 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 20-08-2021
541 PO64-00594 จัดจ้างดำเนินการบริหารจัดการการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าสุขภาวะ 30-07-2021
542 PO64-00596 จ้างออกแบบชุดข้อมูลแนะนำสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 23-08-2021
543 PO64-00597 จ้างผลิตวิดีทัศน์แนะนำสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 23-08-2021
544 PO64-00598 จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ 23-08-2021
545 PO64-00599 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆภายในอาคาร ศรร. 23-08-2021
546 PO64-00602 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ ชื่อเรื่อง รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด 24-08-2021
547 PO64-00603 จ้างผลิตต้นฉบับหนังสือ ฉบับสมบูรณ์พร้อมจัดพิมพ์ ชื่อเรื่อง รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด 24-08-2021
548 PO64-00604 จัดจ้างดำเนินงานสนับสนุนการขายสินค้าสุขภาวะ 24-08-2021
549 PO64-00605 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลแก่บุคลากร สสส. ประจำปีงบประมาณ 2564 24-08-2021
550 PO64-00606 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 25-08-2021
551 PO64-00607 จ้างฝึกอบรมวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 25-08-2021
552 PO64-00610

โครงการ:จ้างตรวจสอบบัญชีและการเงินโครงการภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน

โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

25-08-2021
553 PO64-00611

จัดจ้างดูแลเว็บไซด์และจัดทำเนื้อหาเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ปิดเทอมสร้างสรรค์ดอทคอมและ

สื่อสังคมออนไลน์

25-08-2021
554 PO64-00612

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข้อมูลสื่อสารต้นแบบนวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ

25-08-2021
555 PO64-00613 โครงการพัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูลการตั้งหนี้-การจ่ายเงิน สำหรับ sage ๓๐๐ โดยระบบ Robotic Process Automation 26-08-2021
556 PO64-00614 จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดในสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 26-08-2021
557 PO64-00615 โครงการจ้างบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือสุขภาวะทางปัญญา หัวข้อคืนดีกับใจ 26-08-2021
558 PO64-00617 ซื้อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สำหรับงานสื่อสารศูนย์กิจการสร้างสุข 27-08-2021
559 PO64-00619 จ้างพัฒนาเว็บไซต์วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพไทยเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 27-08-2021
560 PO64-00620 จ้าง Manday เพื่อการปรับปรุงระบบ I AM 27-08-2021
561 PO64-00621 จัดทำสื่อเพื่อสนับสนุนการสื่อสารกิจกรรมโชว์ แชร์ เชื่อม ภาคีเครือข่าย 27-08-2021
562 PO64-00622 ซื้ออุปกรณ์ module ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมบริการติดตั้ง 27-08-2021
563 PO64-00623 จ้างทดสอบสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 27-08-2021
564 PO64-00624 จ้างซ่อมตู้น้ำดื่มร้อน-เย็น 27-08-2021
565 PO64-00625 ซื้อโช๊คอัพประตูพร้อมบริการติดตั้ง 27-08-2021
566 PO64-00626 ซื้ออุปกรณ์เลือกสัญญาณภาพแบบ HDMI 27-08-2021
567 PO64-00640 โครงการซื้ออะไหล่ลิฟต์แก้วและลิฟต์บรรทุกพร้อมบริการติดตั้ง 31-08-2021
568 PO64-00641 ผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์การดำเนินงานสำนัก 11 31-08-2021
569 PO64-00642 จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าร่มสะพายหลัง โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา งบประมาณจัดสรร 12,840.00 บาท 31-08-2021
570 PO64-00643 โครงการจ้างย้ายแนวท่อรดน้ำต้นไม้ชั้น 4 และซ่อมฝ้าอลูมิเนียมชั้น 6 31-08-2021
571 PO64-00644 โครงการจ้างเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ Chiller 31-08-2021
572 PO64-00645 โครงการจ้างซ่อมฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมทาสี 31-08-2021
573 PO64-00646 โครงการจ้างซ่อมแซมประตูหนีไฟฝั่งลิฟต์ขนของ 31-08-2021
574 PO64-00647 โครงการจ้างปรับปรุงแนวท่อ Cooling Tower 31-08-2021
575 PO64-00648 โครงการจ้างสนับสนุนช่วยเหลือและติดตามการจัดการด้านบัญชีการเงินและบริหารโครงการสำหรับภาคีแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 31-08-2021
576 PO64-00649 โครงการจ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตขัดมันชั้น 2 31-08-2021
577 PO64-00650 โครงการซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงประกาศพร้อมบริการติดตั้ง ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 31-08-2021
578 PO64-00651 โครงการซื้อ Inverter ระบบ Fan และ Pump พร้อมบริการติดตั้ง 31-08-2021
579 PO64-00652 โครงการซื้อ inverter และอุปกรณ์โซลาร์เซลล์พร้อมบริการติดตั้ง 31-08-2021
580 PO64-00654 ซื้อ Motorlight Valve หัวขับ และ Butterfly Valve ของระบบ Ball cleaning พร้อมบริการติดตั้ง 31-08-2021
581 PO64-00656 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตของขวัญในวาระปีใหม่ 01-09-2021
582 PO64-00657 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างพัฒนาเนื้อหาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 01-09-2021
583 PO64-00658 จัดจ้างผลิตคู่มือคุยเรื่องเพศกับลูก 01-09-2021
584 PO64-00659 จัดจ้างผลิตชุดแบคดรอป (Back Drop)และผ้าคลุมโต๊ะสำหรับจัดกิจกรรม 01-09-2021
585 PO64-00661 โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น 4 และชั้น B1 01-09-2021
586 PO64-00662 จ้างพัฒนาแนวคิดการสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาวะของผู้ใช้บริการ 01-09-2021
587 PO64-00663 จ้างพัฒนากรอบแนวคิดและขอบเขตขององค์ความรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์สุขภาวะ 02-09-2021
588 PO64-00664 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตของสื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะ 01-09-2021
589 PO64-00665 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตชุดของขวัญสื่อสัมพันธ์ 01-09-2021
590 PO64-00666 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตสื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 01-09-2021
591 PO64-00667 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการ จ้างผลิตสื่อบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ 01-09-2021
592 PO64-00670 จ้างบริหารจัดการกระจายเนื้อหาและข้อมูลศูนย์กิจการสร้างสุข (SOOK Enterprise) ผ่านผู้มีอิทธิพลออนไลน์ 02-09-2021
593 PO64-00671 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ 02-09-2021
594 PO64-00672 จ้างบริหารจัดการพื้นที่นิทรรศการและจุดเรียนรู้ในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 02-09-2021
595 PO64-00673 จ้างออกแบบกิจกรรมสำหรับประชาชนที่ใช้บริการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 02-09-2021
596 PO64-00674 จ้างจัดงานประกวดออกแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะกับองค์กร (Hackathon SOOK) 03-09-2021
597 PO64-00675

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารประเด็น

การสร้างเสริมสุขภาพคนไทยสุขภาพดี 4 มิติ

07-09-2021
598 PO64-00676 จัดทำวิดีโอแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวตามโจทย์งาน งบประมาณจัดสรร 150,000.00 บาท 07-09-2021
599 PO64-00677 จัดจ้างออกแบบวาดภาพประกอบและจัดทำสื่อทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 07-09-2021
600 PO64-00678 จัดจ้างวาดภาพประกอบและออกแบบจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ของ สสส. 07-09-2021
601 PO64-00679 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตเนื้อหาสุขภาวะเพื่อสื่อสารการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะ 07-09-2021
602 PO64-00680 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/นิทรรศการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 07-09-2021
603 PO64-00682 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตของชำร่วยในวาระโอกาสสำคัญ 07-09-2021
604 PO64-00683

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและแก้ไขเนื้อหาการสื่อสาร

เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

07-09-2021
605 PO64-00684 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตชุดข้อมูลสื่อสารในวาระครบรอบ 20 ปี สสส. 07-09-2021
606 PO64-00685 จ้างบำรุงรักษาระบบ Data Loss Prevention ประจำปีงบประมาณ 2564 08-09-2021
607 PO64-00686 จ้างบำรุงรักษาระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 08-09-2021
608 PO64-00687 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้สอดคล้องต่ออัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2564 08-09-2021
609 PO64-00689 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างจัดงานแถลงข่าววาระครบรอบ 20 ปี สสส. 09-09-2021
610 PO64-00690 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตออกแบบอินโฟกราฟฟิกเพื่อสื่อสารสานพลังสร้างเสริมสุขภาพ 09-09-2021
611 PO64-00691 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ชุดของขวัญสื่อสัมพันธ์ 09-09-2021
612 PO64-00692

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างเผยแพร่บทความสุขภาวะ/ข้อมูล

สร้างเสริมสุขภาพ

09-09-2021
613 PO64-00693 บำรุงรักษาระบบ Thaihealth Connect 08-09-2021
614 PO64-00694 จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์กิจการสร้างสุข 22-09-2021
615 PO64-00695 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 22-09-2021
616 PO64-00696 จ้างบริหารจัดการกระจายเนื้อหาและข้อมูลศูนย์กิจการสร้างสุข (SOOK Enterprise) 10-09-2021
617 PO64-00697 จ้างพัฒนาเนื้อหาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ศูนย์กิจการสร้างสุข 10-09-2021
618 PO64-00698 จ้างบริหารการส่งเสริมการขายและดูแลระบบ E-Commerce ศูนย์กิจการสร้างสุข 10-09-2021
619 PO64-00699 จ้างบริหารจัดการและดูแลการสื่อสารบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ 10-09-2021
620 PO64-00700 จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation) สำหรับการดำเนินงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 22-09-2021
621 PO64-00701 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 10-09-2021
622 PO64-00704 จัดจ้างผลิตเสื้อยืดและเสื้อโปโล งานกิจกรรม สสส. 13-09-2021
623 PO64-00705 จัดจ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19 13-09-2021
624 PO64-00706 จ้างพัฒนาศักยภาพหลักสูตรคุยด้วยคำถาม นำด้วยปัญญา (Leading with Questions)
และหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสานความร่วมมือ (Leading with Empathy)
13-09-2021
625 PO64-00707 จ้างพัฒนาศักยภาพหลักสูตร Visual Note 13-09-2021
626 PO64-00708 จ้างพัฒนาศักยภาพหลักสูตร Result Based Circle : RBC 13-09-2021
627 PO64-00710 ซื้ออะไหล่ลิฟต์แก้วพร้อมบริการติดตั้ง 13-09-2021
628 PO64-00711 จัดทำส่วนขยายงานเพิ่มเติมเว็บไซต์ คุยเรื่องเพศ.com 14-09-2021
629 PO64-00712 จ้างจัดพิมพ์คู่มือ Community Isolation งบประมาณจัดสรร : 273,053.30 รหัสโครงการจัดซื้อจัดจ้าง : N64-19049 14-09-2021
630 PO64-00713 จัดจ้างทำเพลงและมิวสิกวิดีโอสำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน สสส. 14-09-2021
631 PO64-00714 จัดจ้างผลิตวิดีโอสั้นให้ความรู้ประเด็นคุยกับลูกเรื่องเพศ และงานตัดต่อวิดีโอประเด็นสุขภาวะ 14-09-2021
632 PO64-00715 จ้างผลิตหนังสือแผนหลัก สสส. (พ.ศ. 2565-2567) 14-09-2021
633 PO64-00716 จ้างผลิตหนังสือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนฯ 14-09-2021
634 PO64-00717 จัดจ้างผลิตและติดตั้งสื่อตกแต่งอาคาร สสส. งบประมาณจัดสรร : 200,000.00 บาท
รหัสโครงการจัดซื้อจัดจ้าง : N64-19050
14-09-2021
635 PO64-00719 โครงการจ้างทำสื่อเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์สำหรับการบริหารจัดการโครงการ 15-09-2021
636 PO64-00720

ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสื่อสารเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กร สสส.

15-09-2021
637 PO64-00721 จ้างพัฒนาระบบ Learning Management system 15-09-2021
638 PO64-00722 จ้างเหมาบริการ Call Center เพื่อให้บริการด้านการใช้งานระบบไอที ประจำปีงบประมาณ 2564 20-09-2021
639 PO64-00723 โครงการจัดซื้อจัดซื้อและติดตั้งม่านภายในสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 17-09-2021
640 PO64-00724

จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 สำหรับการดำเนินงานของ

ศูนย์กิจการสร้างสุข

17-09-2021
641 PO64-00725 จ้างบริการอีเมล์ Google 17-09-2021
642 PO64-00731 โครงการพัฒนาระบบ e-Form เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ 21-09-2021
643 PO64-00733 จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 4 โซนสวนสาธารณะ และชั้น 5 โซนสมาคมธรรมศาสตร์ 21-09-2021
644 PO64-00734 จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมกระจกช่องแสงบ่อน้ำชั้น 1 21-09-2021
645 PO64-00735 จ้างประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผู้จัดการกองทุนฯ ประจำปี 2564 21-09-2021
646 PO64-00737 จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซด์ Thaihealth Watch 27-09-2021
647 PO64-00738 จ้างเหมาวาดภาพประกอบหนังสือสุขภาวะทางกาย หัวข้อพลังชีวิตสร้างพลังสมอง 21-09-2021
648 PO64-00739

โครงการ จ้างจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างประสบการณ์ให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย

21-09-2021
649 PO64-00740 จ้างจัดทำระบบ E-Commerce สำหรับศูนย์กิจการสร้างสุข 21-09-2021
650 PO64-00741 จ้างบริหารจัดการคลังสินค้าของศูนย์กิจการสร้างสุข 21-09-2021
651 PO64-00743 จ้างออกแบบปกและจัดหน้าหนังสือสุขภาวะทางกาย หัวข้อพลังชีวิตสร้างพลังสมอง 21-09-2021
652 PO64-00744 จ้างบริการโปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ 21-09-2021
653 PO64-00745 จ้างบริการระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต 21-09-2021
654 PO64-00746 จัดทำสื่อการเรียนรู้ (E-learning) เรื่องการจัดทำค่าใช้จ่ายของข้อเสนอโครงการและแนวปฏิบัติทางภาษี 21-09-2021
655 PO64-00747 จ้างพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์โมดูลการจ่ายค่าจ้าง เรื่อง การเรียกดูข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง 21-09-2021
656 PO64-00748 จ้างผลิตแผ่นพับแนะนำสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 21-09-2021
657 PO64-00749 จ้างบริหารจัดการผลิตเนื้อหาและกราฟฟิกข้อความผ่าน Line และ Email Marketing 21-09-2021
658 PO64-00750 จ้างสนับสนุนการจัดฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 21-09-2021
659 PO64-00751 จ้างศึกษาแนวทางและออกแบบ User Interface สำหรับระบบ Thaihealth Academy 21-09-2021
660 PO64-00753 บำรุงรักษาระบบ Connect สสส. ประจำปีงบประมาณ 2564 14-09-2021
661 PO64-00754 จ้าง Import Accrued PO Year 64 สำหรับ Sage 22-09-2021
662 PO64-00755 จ้างปรับปรุงระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ปีงบประมาณ 2564 22-09-2021
663 PO64-00756 จ้าง Manday สำหรับปรับปรุงระบบ Thaihealth Connect (Mobile) 22-09-2021
664 PO64-00758 โครงการจ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 27-09-2021
665 PO64-00760 จัดจ้างผลิตวิดีโอแอนิเมชันให้ความรู้การดูแลตนเองและสุขภาพกายใจ
เลขแผนจัดชื้อ N64-19042 งบประมาณจัดสรร 440,305.00 บาท
27-09-2021
666 PO64-00761 จ้างบริหารจัดการการขนส่งกระจายสินค้าของศูนย์กิจการสร้างสุข 30-09-2021
667 PO64-00762 จ้างผลิตชุดของเล่นเสริมจิตนาการเด็กปฐมวัย 29-09-2021
668 PO64-00767 จ้างผลิตบูธแนะนำสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 27-09-2021
669 PO64-00768 จ้างบริการต่ออายุโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Single Apps 27-09-2021
670 PO64-00769 จ้างขนย้ายอุปกรณ์พัสดุของ ThaiHealth Academy 27-09-2021
671 PO64-00770 ซื้อเครื่องพิมพ์สำนักงาน 27-09-2021

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ www.thairath.co.th ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน และปลอดภัย

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สสส. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สสส. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สสส. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า