สายไหมจัดทีมงานรณรงค์เตรียมพร้อมป้องกันไวรัสโคโรน่า

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


สายไหมจัดทีมงานรณรงค์เตรียมพร้อมป้องกันไวรัสโคโรน่า thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานเขตสายไหมรณรงค์ประชาชนในพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด 


นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม เปิดเผยว่า นขณะนี้มีการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑล หูเป่ย์ ประเทศจีน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเจอ ร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรค และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงได้ เขตจึงได้ดำเนินการรณรงค์เตรียมความพร้อมป้องกันโรคปอดอักเสบจาก เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ใน วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอพัก จันผาเพลส (ถ.สุขาภิบาล 5) และหอพักน.ส.สุพัตรา สวาสดิ์เพชร (ถ.สุขาภิบาล 5)


โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสายไหม จะเข้าดำเนินการรณรงค์ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา และแจกป้ายคำแนะนำข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้แก่ผู้ประกอบการและผู้พักอาศัยในรูปแบบ 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code