สานสายใยเพื่อหัวใจแกร่ง

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


สานสายใยเพื่อหัวใจแกร่ง thaihealth


โครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน โอกาสจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา


เมื่อโลกหลังกำแพง เป็นโลกที่ไร้ซึ่งอิสระใดๆ ในชีวิต ทุกคนต้องดำเนินชีวิตตามตารางเวลา แต่กระนั้นเข็มนาฬิกาในแต่ละโมงยามช่างเดินช้ามาก เมื่อทราบว่าการเข้าร่วมโครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นช่องทางของการได้ออกไปนอกรั้วศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา สถานที่ฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมเยาวชนที่กระทำความผิด การได้เปลี่ยนบรรยากาศออกไปข้างนอกแม้จะชั่วครูชั่วยาม กลายเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนชายหลายคนสมัครใจเข้ามาเรียนรู้การสานตะกร้าในโครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน


เพราะการหยิบยื่น “โอกาส” จากการทำโครงการ คือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ก้าวพลาดที่ควรได้รับเพื่อปรับเปลี่ยนตนเอง แม้ทุกคนจะก้าวเข้ามาเรียนรู้งานจักสาน เพราะหวังสิทธิประโยชน์ แต่เมื่อได้สัมผัสอย่างจริงจัง กลับรู้สึกรักในสิ่งที่ทำ และได้รับสิ่งดีๆ กลับคืนมากกว่าที่คิด ทั้ง ขนม อาหาร ของใช้ การได้ออกไปข้างนอกศูนย์ฝึกฯ มีค่าต่อใจ เช่นเดียวกับการมีสติสมาธิ การจัดการอารมณ์พลุ่งพล่านของวัย และความรับผิดชอบ สิ่งสำคัญคือการยอมรับจากผู้คนรายรอบ ทำให้ทีมงานทุกคนตระหนักในคุณค่าของตนเอง รู้สึกมีศักดิ์ศรีที่จะต้องรับผิดชอบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน และรู้จักการเป็นผู้ให้ เพราะได้รับ “โอกาส” หลายชีวิตในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลาจึงตั้งหลักได้อีกครั้ง

Shares:
QR Code :
QR Code