สานพลัง จัดกิจกรรม “Healthy Organization Day” ชู 20 องค์กร ใช้นวัตกรรมหลักสูตรผู้นำสุขภาพ ขยายผลลดตายก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. สานพลัง เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จัดกิจกรรม “Healthy Organization Day” เชิดชู 20 องค์กร ใช้นวัตกรรมหลักสูตรผู้นำสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกาย-กินดี-งดเหล้า-เลิกบุหรี่ในสถานที่ทำงานสำเร็จ มุ่งเดินหน้าขยายผลลดตายก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs ลง 1 ใน 3 ในปี 2573

                    เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม Healthy Organization Day ว่า ในปี 2565 มีกลุ่มวัยทำงานไทยกว่า 39 ล้านคน มากกว่าครึ่งเป็นแรงงานในระบบ สสส. สานพลัง เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่เป็นกำลังหลักในการดูแลกลุ่มวัยอื่นๆ ริเริ่มโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกัน NCDs ในประชาชนวัยทำงาน นำไปสู่การเกิดเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีต้นแบบ 20 องค์กร เป็นพลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนให้วัยทำงานสุขภาพดี ป้องกัน และลดการเกิดโรค NCDs สอดคล้องเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs ลง 1 ใน 3 ในปี 2573 ที่ไทยตกลงไว้กับสหประชาชาติ

                    ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรม Healthy Organization Day เป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นของเครือข่ายองค์กรสุขภาพดี ที่ผ่านการอบรมจากนวัตกรรมหลักสูตรผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงานกลายเป็นผู้นำสุขภาพ (Health leader) นำความรู้ที่ได้ไปใช้ออกแบบ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในองค์กร ที่เหมาะสมกับบริบทและรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของบุคลากร เช่น เพิ่มก้าวเดิน ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายด้วยศิลปะการป้องกันตัว สะสมคะแนนจากกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาโรงอาหารสุขภาพ เมนูอาหาร และอาหารว่างสร้างเสริมสุขภาพ จัดแคมเปญลดน้ำหนักส่วนเกิน งดเหล้า เลิกบุหรี่ ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรม Healthy Organization Day เป็นประจำทุกปี ในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคม

                     รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง และประธานหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน กล่าวว่า หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน มี 5 ชุดวิชา 1. รู้จัก NCDs การตรวจประเมินและการจัดการเชิงป้องกัน 2. การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย 3. การส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค 4. การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร สร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ 5. การออกแบบและดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อนำกลับไปใช้จริงในองค์กร ปัจจุบันจัดอบรมแล้ว 3 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ 4 สัปดาห์ มีผู้นำสุขภาพเข้าร่วม 155 คน จาก 59 องค์กร สำหรับองค์กร ที่สนใจร่วมโครงการ สามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ เครือข่ายคนไทยไร้พุง หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code