สานพลังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สร้างสุขภาพพนักงาน SMEs

อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2565 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งให้คนทำงานมีความสุข ภายใต้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการ SMEs ที่มีถึง 3 ล้านแห่ง จึงได้สานพลังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=321161

Shares:
QR Code :
QR Code