สานต่อโครงการทำความ ‘ดี’ ตามรอยพ่อ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MThai


สานต่อโครงการทำความ 'ดี' ตามรอยพ่อ thaihealth


สานต่อโครงการทำความดีตามรอยพ่อ ณ จังหวัดเพชรบุรี


เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการทำความดีตามรอยพ่อกิจกรรม "ปันฝัน วันหนาว สร้างสุขสดใส ใส่ใจสุขภาพน้อง" ซึ่งจัดโดยชมรมช่างภาพการเมืองโดยมี นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมฯ นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นายกำพล พิริยะเลิศ ประธานมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชนและนายเหอ โหย่วฉิน ผู้อำนวยการสำนักงานประธาน บจก.ฟู่ทง กรุ๊ป ร่วมกับโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


นายอลงกรณ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมนี้มีการดำเนินการสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันพร้อมเครื่องทำน้ำดื่ม และมีการมอบชุดนักเรียน ชุดกีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ใส่เอกสารเครื่องตัดหญ้า และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมทั้งมีทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน พร้อมให้ของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ และโรงเรียนบ้านวังนางนวล จ.เพชรบุรี ด้วย โดยมีนางมนตรา ผลศรัทธา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ และน.ส.ปัณฑารีย์ ศรีสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนางนวล เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตของเด็กๆ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน ให้มีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code