สัมผัสหัวใจชุมชน เที่ยวเพลินเดินย่านเก่าเพชรบุรี

ที่มา : เว็บไซต์สถาบันอาศรมศิลป์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สถาบันอาศรมศิลป์


สัมผัสหัวใจชุมชน เที่ยวเพลินเดินย่านเก่าเพชรบุรี thaihealth


เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในย่านเมืองเก่าเพชรบุรี  “โครงการเพชรบุรี” เข้าสู่ปีที่ 5 ของการทำงานขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน สัมผัสหัวใจชุมชน เที่ยวเพลินเดินย่านเก่าเพชรบุรี


วันเสาร์ที่ 16  กันยายน 25620 ที่ผ่านมา สถาปนิกชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ 3 ชุมชน ในเขตเมืองเก่าเพชรบุรี ร่วมกันจัดงาน เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในย่านเมืองเก่าเพชรบุรี  “โครงการเพชรบุรี” เข้าสู่ปีที่ 5 ของการทำงานขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ย่านเก่าแห่งนี้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวชุมชนและวิถีชีวิตยั่งยืน โดยการจัดครั้งนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การเปิดตัวการจัดการท่องเที่ยวใน 3 ชุมชน ให้สาธารณชนได้รับรู้  และยังต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าเพชรบุรี จากทั้งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว บริษัทจัดการท่องเที่ยว สื่อ รวมถึงบล็อกเกอร์จากเพจด้านการท่องเที่ยวต่างๆ


สัมผัสหัวใจชุมชน เที่ยวเพลินเดินย่านเก่าเพชรบุรี thaihealth


กิจกรรมมีตั้งแต่ช่วงเช้า ที่พากลุ่มคนที่สนใจ ทั้ง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ส่วนกลาง สื่อใหม่ เช่น บล็อกเกอร์เพจต่างๆ ท่องเที่ยวตามเส้นทางที่จัดไว้ ไปถึงช่วงเย็นที่มีงานเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวที่ลานสุนทรภู่ มีการแสดงที่ชุมชนจัดเตรียมไว้ มีเสวนาเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน และชิมอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของย่านเมืองเก่าเพชรบุรี


สัมผัสหัวใจชุมชน เที่ยวเพลินเดินย่านเก่าเพชรบุรี thaihealth


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสุขและเป็นที่น่าพึงพอใจมาก โดยหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ จังหวัด เทศบาล ตลอดจน หอการค้าจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ (อพท.) ต่างก็เห็นประโยชน์ของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในเพชรบุรี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หอการค้าจังหวัด และเทศบาล จะดำเนินการต่อยอดการทำงานร่วมกับชุมชน โดยมีการนัดหมายประชุมหารือกันในสัปดาห์นี้และสัปดาห์ถัดไป


คณะผู้ขับเคลื่อนการทำงานหลายฝ่าย ต่างประทับใจ สัมผัสได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ในวันนี้คือ ชุมชนเองก็ได้เรียนรู้จากคนรุ่นใหม่  ที่ต่างก็ได้มีประสบการณ์พบเห็นการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ มาอย่างหลากหลาย นำประโยชน์ที่ได้รับ มาปรับปรุงสานต่องานด้านการสื่อสาร เพื่อการจัดการท่องเที่ยวกับย่านเมืองเก่าเพชรบุรี  ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจ และร่วมเป็นพลังใหม่ๆ ที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตต่อไป


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ