สังเกตอาการโรคติดพนัน

ชอบปกปิดปัญหา

สังเกตอาการโรคติดพนัน

        

         การพนันดูจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานไม่เว้นแม้แต่สังคมไทย คนไทยสามารถเล่นพนันได้ง่ายหลายรูปแบบ ทุกเพศ ทุกวัย แม้ว่าสังคมจะสร้างกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ แต่การพนันก็ยังเป็นที่นิยมและเข้าถึงได้ตลอดเวลา


         ในมุมมองด้านสุขภาพ พบว่า การพนันมีผลกระทบต่อสุขภาพในวงกว้าง เช่น ความเจ็บป่วยทางกายจากความเครียดเรื้อรัง สูญเสียงาน และการเรียน เสียทรัพย์ ก่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ไปจนถึงปัญหาอาชญากรรมในสังคม ในจำนวนผู้ที่เล่นการพนันทั้งหมด จะมีบางคนที่เล่นพนันจนเกิดปัญหาสุขภาพขั้นรุนแรงที่เรียกว่า อาการติดการพนัน (Pathological gambling) ซึ่งในเวชปฏิบัติ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักปกปิดปัญหาการติดพนันของตนเอง แพทย์ พยาบาลในเวชปฏิบัติควรจะคัดกรองและดูแลผู้ป่วยเหล่านี้อย่างไร

 

ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดการพนัน


1.
 มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ก่อน เช่น ซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล รู้สึกไร้ค่า

2. มีประวัติการใช้ยาเสพติด เช่น ดื่มสุรา เสพยา สูบบุหรี่

3. มีประวัติการเล่นพนันในครอบครัว โดยเฉพาะประวัติพ่อแม่เล่นการพนัน

4. เคยมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น ครอบครัวหย่าร้าง ถูกทอดทิ้ง ขาดความรักในบ้าน พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยเงินมากกว่าให้เวลา

5. มีสถานะทางสังคมที่ยากจน รายได้น้อย ไม่มีงาน ทำให้ต้องการรวยทางลัด

 

หลักการวินิจฉัยภาวะติดการพนัน


           จากงานวิจัยของ
Tolchard พบว่า แพทย์และพยาบาลในระดับปฐมภูมิ มีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยติดพนันได้ โดยควรคัดกรองให้พบพฤติกรรมดังกล่าว ในการวินิจฉัย ผู้ป่วยต้องมีพฤติกรรมการเล่นพนันอย่างต่อเนื่อง และมีพฤติกรรมต่อไปนี้อย่างน้อย 5 ข้อ


1.
 มีความรู้สึกอยากเล่นพนันตลอดเวลา เช่น อยากเล่นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นในครั้งหน้า

 

2. เพิ่มจำนวนเงินในการเล่นแต่ละครั้ง เพื่อให้รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเดิม


3.
 เคยเลิกเล่นหลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จ


4.
 หากเลิกเล่นจะเกิดอาการกระวนกระวาย หรือเมื่อมีใครตำหนิเรื่องพนัน จะโกรธง่าย


5.
 มีความรู้สึกว่า อยากเล่นพนันเพื่อหนีปัญหาต่างๆ


6.
 หลังจากสูญเงินไปกับการพนันแล้ว จะพยายามแก้ตัวด้วยการไปเล่นในวันถัดไป


7.
 ชอบโกหกสมาชิกในครอบครัว เพื่อปกปิดเรื่องการเล่นพนัน


8.
 กระทำสิ่งผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เพื่อให้ได้เงินมาเล่นพนัน


9.
 บกพร่องหรือสูญเสียหน้าที่การงาน การเรียน จากการพนัน


10. ยอมทำตามคำสั่งคนอื่นเพื่อให้ช่วยเหลือ เรื่องเงินในการเล่นพนัน

 

การดูแลรักษาเบื้องต้น


1.
 คัดกรองการเล่นพนันในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง


2.
 รับฟังปัญหาจากผู้ป่วย โดยไม่ตัดสินที่การกระทำ


3.
 ตระหนักและเฝ้าระวังถึงปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง


4.
 ประเมินมูลเหตุหรือเหตุผลในการเล่นพนัน


5.
 ขออนุญาตผู้ป่วย ให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทในการช่วยรักษา


6.
 รักษาโรคที่เกิดร่วม (Comorbid disease) กับการติดพนัน เช่น ติดสุรา โรคซึมเศร้า ฯลฯ


7.
 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy)

 

 

 

 ที่มา: ด็อกเตอร์ดอตโออาร์ดอตทีเอช

 

 

 

Update: 06-07-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ