สอนลูก ให้รู้จักอารมณ์ของตนเอง

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สอนลูก ให้รู้จักอารมณ์ของตนเอง thaihealth


บ่อยครั้งที่พ่อ แม่หรือผู้ปกครองต้องพบกับการควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ของลูก ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับคนรอบข้าง ซึ่งพ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายท่านเลือกที่จะทำให้ลูก กลับมามีความสุขหรืออารมณ์ดีเร็วที่สุด โดยที่ไม่ได้สอนทักษะการจัดการอารมณ์ให้กับเด็กๆ


วิธีการสอนลูกให้รู้จักอารมณ์ของตนเอง จึงมีขั้นตอนดังนี้


1. สังเกตและจดบันทึกความรู้สึกตนเอง เช่น เวลามีความสุข ให้จำความรู้สึกไว้ในใจหรือจดบันทึก


2. ยอมรับ หรือเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่า การมีความรู้สึกที่เกิดขึ้น “เป็นเรื่องธรรมดา” จะสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดี


3. เรียนรู้ผลกระทบ หรือฝึกจัดการกับอารมณ์ ต้องเรียนรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเพื่อฝึกควบคุมการแสดงออก


4. เปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นเชิงบวก หากิจกรรมดีๆ ทำ เช่น ร้องเพลง เล่นกีฬา หากิจกรรมสร้างสรรค์ทำ อ่านหนังสือเชิงบวก


การมีทักษะการจัดการกับอารมณ์ของตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็ก ๆ ที่ใช้จัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ