“สองล้อตะลุยสิบทิศ” รายการทีวีศักยภาพผู้พิการไทย

เรี่ยวแรงของผู้ไม่พิการหัวใจ

 

“สองล้อตะลุยสิบทิศ” รายการทีวีศักยภาพผู้พิการไทย

          เด็กหนุ่มที่ถือกล้องและคอยลั่นชัตเตอร์เมื่อมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “ตะลุยสิบทิศ” รายการทีวี.สำหรับผู้พิการ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ( สสพ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          ภาพเด็กหนุ่ม ช่างเป็นที่สะดุดตาของแขกเหรื่อทุกคนที่เข้ามาร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้  ด้วยเพราะรูปร่างที่เล็กและแคระแกร็นกว่าเด็กหนุ่มในวัยเดียวกัน พร้อมทั้งท่าทางของการถ่ายภาพอย่างคล่องแคล่วไม่แพ้ช่างภาพมืออาชีพ”

 

          น้องซิม” หรือ นายพรมลิขิต กระราชเพชร เด็กหนุ่มอายุ 18 ปีจากจังหวัดอุดรธานีได้เข้าศึกษาที่โรงเรียอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา ในหลักสูตรด้านสื่อสารมวลชนและการผลิตรายการและน้องซิม ก็เป็นหนึ่งในทีมงานของรายการนี้ โดยรับหน้าที่เป็นช่างภาพและช่างตัดต่อ”ทีมงานของรายการเป็นผู้พิการหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นพี่ตากล้อง ผู้ดำเนินรายการ ผมเองก็พิการร่างกายแคระแกร็นมาตั้งแต่กำเนิด ผมดีใจมากที่ได้เข้ามาร่วมในทีมงานนี้เพราะอย่างน้อยก็ทำให้สังคมเห็นว่า คนพิการอย่างพวกผม มีศักยภาพในการผลิตสื่อได้ไม่แพ้สื่อมวลชนมืออาชีพ” น้องซิมบอกเล่าความรู้สึกที่ได้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของการผลิตรายการ “ตะลุยสิบทิศ”

 

          ความรู้สึกของน้องซิม คงไม่ต่างไปจากความรู้สึกของ “น้องต้อง” หรือ วิษณุ บุญเปรม ผู้ดำเนินรายการหลักของรายการที่สูญเสียขาทั้งสองข้างด้วยอุบัติเหตุ”ผมประสบอุบัติเหตุทางด้านรถยนต์ทำให้เสียขาทั้ง 2 ข้าง ซึ่งตอนแรกก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  แต่พอนานวันเข้าก็เข้าใจได้ว่าไม่ควรยอมให้อุปสรรคของความพิการทางด้านร่างกายมาเป็นสิ่งปิดกั้นในการเรียนรู้ และการออกไปเผชิญโลกภายนอกของตัวเอง ซึ่งผมก็ได้เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา และได้เข้าร่วมเป็นพิธีกรและร่วมผลิตรายการตะลุยสิบทิศ”

 

          น้องต้อง บอกเล่าที่มาที่ไปของการเข้าร่วมเป็นทีมงานในการผลิตรายการทีวีเพื่อผู้พิการพร้อม ทั้งบอกเล่าถึงประสบการณ์ดีๆ ที่ได้พบเจอในทุกๆ ครั้งที่ถ่ายทำรายการ”รายการของเราจะเน้นในเรื่องของคนพิการเป็นหลัก  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิ การศึกษา การประกอบอาชีพ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ เราถ่ายทอดในมุมมองการดำเนินชีวิตของผู้พิการผ่านสายตาของผู้พิการอย่างเราๆ ที่เข้าใจและเข้าถึงสภาพของผู้พิการ บางเทปเราถ่ายทำให้เห็นเลยว่าผู้พิการได้รับการอำนวยความสะดวกจากการบริการของรัฐได้จริงหรือไม่” น้องต้องกล่าวรายการ “ตะลุยสิบทิศ” เป็นรายการแรกในประเทศไทยที่ทีมงานผู้ผลิตทั้งหมดเป็นผู้พิการ และมีรูปแบบชัดเจนในการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวในงานด้านคนพิการ วิถีชีวิตของคนพิการที่อยู่ในสังคม เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี  และยังมุ่งเน้นในการนำเสนอประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการอีกด้วย

 

          พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ บอกเล่าถึงการเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการนี้ว่า ” สังคมไทยยังมีมุมมองเรื่องคนพิการที่เกิดขึ้นตามจินตนาการไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะเรื่องที่มาจากการบอกเล่า ล้วนสร้างทัศนคติที่ไม่ดี ให้เกิดขึ้นกับคนพิการ เรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วคน และความเชื่อที่ผิดๆ เกี่ยวกับคนพิการเหล่า นี้ก็ถูกส่งต่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยเฉพาะกับคนทำงานด้านสื่อเอง ที่ยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วในโลกของคนพิการมีอะไรที่ซ่อนอยู่และด้วยเหตุนี้ ทางสสพ. จึงเห็นว่า ถ้าเราสามารถเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่ได้ จะทำให้สังคมไทยได้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้  จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้รายการตะลุยสิบทิศ มีคนพิการเป็นส่วนร่วม ซึ่งไม่เพียงเฉพาะรายการตะลุยสิบทิศ เท่านั้น แต่เรายังต้องการเวทีหรือโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพให้สูงขึ้นกว่านี้  คนพิการเองก็จะได้เห็นศักยภาพของคนพิการด้วยกัน เพื่อนำมาปรับใช้ประโยชน์ให้เข้ากับตัวเองและสร้างกำลังใจให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในสังคม “

 

          ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการกล่าวอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการสร้างและปรับทัศนคติต่อผู้พิการของคนในสังคมไทยแล้ว สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพในอาชีพที่เขาถนัด เพราะจากสถิติข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบตัวเลขคนพิการที่จดทะเบียนในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2552 ดังนี้ กรุงเทพฯ 40,475 ราย, ภาคกลางและตะวันออก 192,852 ราย, ภาคเหนือ 193,497 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 321,491 ราย, ภาคใต้ 96,706 ราย รวม 845,021   ซึ่งจากจำนวนสถิติของผู้พิการเหล่านี้ มีจำนวนน้อยมากที่ได้รับโอกาสให้ประกอบอาชีพที่เขาถนัดร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติและในประเด็นนี้ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการมูลนิธิสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและที่ปรึกษารายการตะลุยสิบทิศได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า “บางทีสังคมไทยควรจะต้องคิดว่า ควรจะมีบางอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้ และอาชีพเหล่านั้นก็ควรจะกันไว้ให้คนพิการ เพราะบางอาชีพคนพิการอาจจะทำได้ดีกว่าคนปกติด้วยซ้ำไป  ซึ่ง สสส. เองได้มีเป้าหมายในเรื่องของสิทธิสวัสดิการ และโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันในตลาดอาชีพของคนพิการในส่วนนี้อยู่ ซึ่งเรื่องนี้ผมขอฝากคนในสังคมให้เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของเขาในการประกอบอาชีพเหมือนคนทั่วไปในสังคมด้วย”

 

          สุภาษิตโบราณในการสอนคนให้ถักแห เพื่อที่จะนำแหไปจับปลา ดีกว่าคอยนำมาปลามาแบ่งปันให้เขาโดยที่เขาไม่ทำอะไรเลยใช้เปรียบเปรยในการสร้าง “โอกาส” และวิธีในการช่วยเหลือตัวเองในสังคมโดยไม่ต้องรอพึ่งใคร”คนพิการ” ก็เช่นกัน สิ่งทีเขาเหล่านี้รอก็คือ “โอกาส” ที่จะได้ใช้ศักยภาพของตนเองในสังคมเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ความพิการของร่างกายไม่ได้เป็นสิ่งปิดกั้นศักยภาพในการประกอบอาชีพขอเพียงแค่เขาเหล่านี้ได้รับโอกาสและการเปิดพื้นที่ทางสังคม

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

update: 28-12-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

           

Shares:
QR Code :
QR Code