สสส.ให้สปอนเซอร์กีฬามหาวิทยาลัย

หนุนจัดแข่งขันปลอดเหล้า

 

สสส.ให้สปอนเซอร์กีฬามหาวิทยาลัย

          การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย(ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่นิสิตนักศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและสมัครใจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-25 พ.ย. 2513 จวบจนมาถึงปี 2553 กีฬามหาต่าง ๆ อย่าไปหวังพึ่งบริษัทเอกชนเหล่านี้ และหากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นประโยชน์มากกว่า เพราะหน่วยงานทำหน้าที่ในการรณรงค์อย่าง สสส.ก็พร้อมให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดี ๆอยู่แล้ว

 

          ด้าน ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)กล่าวถึงการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2553 หรือ”แม่โดมเกมส์”ที่ มธ. เป็นเจ้าภาพ ระหว่างมือที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ การเคารพกติกาเคารพผู้อื่น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นพื้นฐานของการสร้างชาติ อีกทั้งหากนักศึกษาทุกคนเติบโตไปอย่างเคารพกติกา และเคารพผู้อื่น ตนเชื่อว่าจะสามารถคลี่คลายปัญหาความวุ่นวายในประเทศได้ในที่สุด

 

          รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เตรียมจัดสรรงบประมาณจัดการแข่งขัน จำนวน40 ล้านบาท ซึ่ง

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

Update: 11-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code